MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

Z00-Z13

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem prohlídky a vyšetření

Z20-Z29

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k přenosným nemocem

Z30-Z39

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností souvisejících s reprodukcí

Z40-Z54

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotnípéče

Z55-Z65

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálnímokolnostem

Z70-Z76

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností

Z70

Porada spojená se sexuálním postojem‚ chováním a orientací

Z70.0

Porada spojená se sexuálním postojem

Z70.1

Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta

Z70.2

Porada spojená se sexuálním chováním a orientací třetí osoby

Z70.3

Porada spojená se smíšenými starostmi ohledně sexuálního postoje‚ chování a orientace

Z70.8

Jiné sexuální porady

Z70.9

Sexuální porada NS

Z71

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami pro jinou poradu nebolékařskou radu nezařazenou jinde

Z71.0

Osoba radící se v zájmu jiné osoby

Z71.1

Osoba s obavami z potíží‚ u které však nebyla stanovena žádná diagnóza

Z71.2

Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření

Z71.3

Dietní rady a dohled

Z71.4

Porada a dohled u abúzu alkoholu

Z71.5

Porada a dohled u abúzu návykových látek

Z71.6

Porada při abúzu tabáku

Z71.7

Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV]

Z71.8

Jiná určená porada

Z71.9

Porada NS

Z72

Problémy spojené se životním stylem

Z72.0

Užívání tabáku

Z72.1

Požívání alkoholu

Z72.2

Užívání návykových látek

Z72.3

Nedostatek tělesného pohybu (cvičení)

Z72.4

Nevhodná dieta a stravovací návyky

Z72.5

Vysoce rizikové sexuální chování

Z72.6

Hazardní hráčství a sázení

Z72.8

Jiné problémy spojené se životním stylem

Z72.9

Problémy spojené se životním stylem NS

Z73

Problémy spojené s obtížemi při vedení života

Z73.0

Vyhasnutí (vyhoření)

Z73.1

Zdůraznění rysů osobnosti

Z73.2

Nedostatek odpočinku a volného času

Z73.3

Stres nezařazený jinde

Z73.4

Nepřiměřené společenské obratnosti nezařazené jinde

Z73.5

Konflikt společenské role nezařazený jinde

Z73.6

Omezení činnosti způsobené neschopností

Z73.8

Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života

Z73.9

Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života NS

Z74

Problémy spojené se závislostí na pečovateli

Z74.0

Potřeba pomoci pro sníženou pohyblivost

Z74.1

Potřeba pomoci při osobní péči

Z74.2

Potřeba asistence doma a žádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči

Z74.3

Potřeba trvalého dozoru

Z74.8

Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli

Z74.9

Problém spojený se závislostí na pečovateli NS

Z75

Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí

Z75.0

Lékařské služby‚ které nelze poskytnout doma

Z75.1

Osoba čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde

Z75.2

Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu

Z75.3

Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení

Z75.4

Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc

Z75.5

Prázdninová pomocná péče

Z75.8

Jiné problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí

Z75.9

Neurčený problém spojený se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí

Z76

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností

Z76.0

Vydání opakovaného předpisu

Z76.1

Zdravotní prohlídka‚ dohled a péče o nalezence

Z76.2

Zdravotní prohlídka‚ dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě

Z76.3

Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu

Z76.4

Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče

Z76.5

Simulant (vědomá simulace)

Z76.8

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných určených okolností

Z76.9

Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za neurčených okolností

Z80-Z99

Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k rodinné a osobní anamnéze a některýmpodmínkám‚ ovlivňujícím zdravotní stav

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.