Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Všechny nástroje
Clearance kreatininu

Clearance kreatininu

Pro zobrazení výsledku odpovězte na všechny otázky

Další informace

Vytisknout nebo uložit jako PDF
Instrukce a reference

Upozornění

Tento nástroj slouží pouze pro vzdělávací účely a nepředstavuje odborné poradenství ani odborné poradenství nenahrazuje. Tento nástroj není určen k lékařské diagnostice nebo léčbě.
Obecný popis
Vzorec pro výpočet clearance kreatininu dle Cockcrofta a Gaulta (C-G ClCr) je osvědčená metoda predikce renálních funkcí. Jeho setrvání v klinické praxi vedlo k tomu, že bylo užívání vzorce zavedeno také ve farmakokinetických studiích a v návodech pro dávkování léků. Od svého vzniku v roce 1976 byl vzorec ověřen v mnoha klinických studiích. Vzorec dle Cockcrofta a Gaulta je hlavní metodou predikce renálních funkcí používanou farmaceutickým průmyslem ke stanovení úprav dávkování s ohledem na renální parametry. Kombinace uznané validity a jeho role v dávkování u pacientů s renálním postižením potvrzuje užitečnost zavedení C-G ClCr vzorce do klinické praxe.

Vzorec

CrCl = ((140 – věk) × hmotnost × (1 u mužů a 0,85 u žen))/(72 × kreatinin [mg/dl])

Zdroje

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Verze

5 (7.9.0)

O tomto nástroji

Test clearance kreatininu zjišťuje funkci ledvin pomocí množství kreatininu v moči a krvi. Kreatinin je odpadní produkt, který je obvykle filtrován z krve ledvinami. Nadměrná hladina kreatininu může být známkou selhání ledvin. Jako nejpřesnější metoda určování clearance kreatininu se ukázala Cockcroftova-Gaultova rovnice, která poskytuje nejpřesnější odhad clearance kreatininu (často s přesností přibližně 5 ml/min). Cockcroftova-Gaultova rovnice clearance kreatininu (C-G ClCr) je dobře zavedená metoda, která je dlouhodobě používána v klinické praxi. Prosadila se také ve farmakokinetických studiích a v pokynech pro dávkování léčiv. Onemocnění ledvin bývá nepozorované a u mnoha lidí se v počátečních stadiích neprojevuje žádnými příznaky.. Onemocněním ledvin může být v životě ohrožen každý. U některých osob je však riziko vyšší než u jiných. Mezi ně může mimo jiné patřit cukrovka, hypertenze, rodinná anamnéza onemocnění ledvin. Příznaky spojené s vysokou hladinou kreatininu mohou na druhé straně zahrnovat otoky, nevolnost, únavu, změny frekvence močení a vzhledu moči atd.
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.