Všechny nástroje
Clearance kreatininu

Clearance kreatininu

Pro zobrazení výsledku odpovězte na všechny otázky

Další informace

Vytisknout nebo uložit jako PDF
Instrukce a reference

Upozornění

Tento nástroj slouží pouze pro vzdělávací účely a nepředstavuje žádné odborné poradenství nebo případné náhrady odborného poradenství. Tento nástroj nesmí být používán k lékařské diagnostice nebo léčbě.
Obecný popis
Vzorec pro výpočet clearance kreatininu dle Cockcrofta a Gaulta (C-G ClCr) je osvědčená metoda predikce renálních funkcí. Jeho setrvání v klinické praxi vedlo k tomu, že bylo užívání vzorce zavedeno také ve farmakokinetických studiích a v návodech pro dávkování léků. Od svého vzniku v roce 1976 byl vzorec ověřen v mnoha klinických studiích. Vzorec dle Cockcrofta a Gaulta je hlavní metodou predikce renálních funkcí používanou farmaceutickým průmyslem ke stanovení úprav dávkování s ohledem na renální parametry. Kombinace uznané validity a jeho role v dávkování u pacientů s renálním postižením potvrzuje užitečnost zavedení C-G ClCr vzorce do klinické praxe.

Vzorec

CrCl = ((140 – věk) × hmotnost × (1 u mužů a 0,85 u žen))/(72 × kreatinin [mg/dl])

Zdroje

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. Nephron. 1976;16(1):31-41.

Verze

5 (6.4.1)
© Mediately v.9.4.0
MEDIATELY
InzerceKariéra
© Mediately v.9.4.0
STÁHNOUT APLIKACI