MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

C00-C14

Zloćudne novotvorine na usni, usnoj šupljini i ždrijelu

C15-C26

Zloćudne novotvorine probavnih organa

C30-C39

Zloćudne novotvorine u dišnom sustavu i intratorakalnim organima

C40-C41

Zloćudne novotvorine kosti i zglobne hrskavice

C43-C44

Zloćudne novotvorine kože

C45-C49

Zloćudne novotvorine vezivnoga i mekoga tkiva

C50-C58

Zloćudne novotvorine dojke i ženskih spolnih organa

C60-C63

Zloćudne novotvorine muških spolnih organa

C64-C68

Zloćudne novotvorine mokraćnih organa

C69-C72

Zloćudne novotvorine živčanog sustava

C73-C75

Zloćudne novotvorine endokrinih žlijezda i srodnih struktura

C76-C80

Zloćudne novotvorine, sekundarne i nespecificirane

C81-C96

Zloćudne novotvorine specificirane primarno limfnoga, hematopoeznoga i srodnih tkiva

C81

Hodgkinova bolest
Morbus Hodgkin

C81.0

Pretežno limfocitarna
Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica

C81.1

Nodularna skleroza
Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis

C81.2

Mješovitih stanica
Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae

C81.3

S gubitkom limfocita
Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica

C81.7

Ostali oblici Hodgkinove bolesti
Morbi Hodgkin alii

C81.9

Hodgkinova bolest, nespecificirana
Morbus Hodgkin, non specificatus

C82

Folikularni /nodularni/ non-Hodgkinov limfom
Lymphoma non-Hodgkin folliculare

C82.0

Malih segmentiranih stanica, folikularni
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus I

C82.1

Miješani, malih segmentiranih i velikih stanica, folikularni
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus II

C82.2

Velikih stanica, folikularni
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III, non specificatum

C82.7

Ostale vrste folikularnog non-Hodgkinova limfoma
Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia

C82.9

Folikularni non-Hodgkinov limfom, nespecificiran
Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum

C83

Difuzni non-Hodgki nov limfom
Lymphoma non-Hodgkin, non folliculare

C83.0

Malih stanica (difuzni)
Lymphoma B-cellularum parvarum

C83.1

Malih segmentiranih stanica (difuzni)
Lymphoma „mantle cell“

C83.2

Miješanih malih i velikih stanica (difuzni)

C83.3

Velikih stanica (difuzni)
Lymphoma B cellularum magnarum difussum

C83.4

Imunoblastični (difuzni)

C83.5

Limfoblastični (difuzni)
Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum

C83.6

Nediferencirani (difuzni)

C83.7

Burkittov tumor
Lymphoma Burkitt

C83.8

Ostale vrste difuznoga non-Hodgkinova limfoma
Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia

C83.9

Difuzni non-Hodgkinov limfom, nespecificiran
Lymphoma non-Hodgkin non folliculare, non specificatum

C84

Periferni i kožni limfomi stanica T ==
Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea

C84.0

Mycosis fungoides
Mycosis fungoides

C84.1

Sezarijeva bolest
Syndroma Sezary

C84.2

Limfom T-zone

C84.3

Limfoepiteloidni limfom

C84.4

Periferni limfom T-stanica
Lymphoma T-cellularum periphericum, non alibi classificata

C84.5

Ostali i nespecificirani limfomi T-stanica
Lymphomata T-cellularum alia et non specificata

C85

Ostale i nespecificirane vrste non-Hodgkinova limfoma
Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata

C85.0

Limfosarkom

C85.1

Limfom stanica-B, nespecificiran
Lymphoma B cellularum, non specificatum

C85.7

Ostale specificirane vrste non-Hodgkinovih limfoma
Lymphomata non-Hodgkin specificata alia

C85.9

Non-Hodgkinov limfom, nespecificirana vrsta
Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum

C88

Zloćudne imunoproliferativne bolesti
Morbi maligni imunoproliferativi

C88.0

Waldenstromova makroglobulinemija
Macroglobulinaemia Waldenström

C88.1

Bolest alfa teških lanaca

C88.2

Bolest gama teških lanaca
Morbi catenarum gravium alii

C88.3

Imunoproliferativna bolest tankoga crijeva
Morbus intestini tenuis immunoproliferativus

C88.7

Ostale zloćudne imunoproliferativne bolesti
Morbi maligni imunoprolierativi alii

C88.9

Zloćudna imunoproliferativna bolest, nespecificirana
Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus

C90

Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvorine
Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum

C90.0

Multipli mijelom
Myeloma multiplex

C90.1

Plaumocitna leukemija
Leukaemia plasmocytica

C90.2

Plazmocitom, ekstramedularni
Plasmocytoma extramedullare

C91

Limfatična leukemija
Leukaemia lymphoides

C91.0

Akutna limfoblastična leukemija
Leukaemia lymphoblastica acuta [ALL]

C91.1

Kronična limfocitna leukemija
Leukaemia lymphocytica chronica B-cellularum

C91.2

Subakutna limfocitna leukemija

C91.3

Prolimfocitna leukemija
Leukaemia prolymphocytica B-cellularum

C91.4

Hairy-cell leukemija (triholeukemija) (leukemija vlasastih stanica)
Leukaemia "hairy-cell"

C91.5

Leukemija zrelih stanica-T
Lymphoma/leukaemia T-cellularum adulti (HTLV-1-adiunctae)

C91.7

Ostale limfatične leukemije
Leukaemia lymphoides alia

C91.9

Limfatična leukemija, nespecificirana
Leukaemia lymphoides, non specificata

C92

Mijeloična leukemija
Leukaemia myeloides

C92.0

Akutna mijeloična leukemija
Leukaemia myeloblastica acuta [AML]

C92.1

Kronična mijeloična leukemija
Leukaemia myeloides chronica [CML], BCR/ABL-positivum

C92.2

Subakutna mijeloična leukemija
Leukaemia myeloides chronica atypica, BCR/ABL- negativum

C92.3

Mijeloidni sarkom
Sarcoma myeloides

C92.4

Akutna promijelocitna leukemija
Leukaemia promyelocytica acuta[PML]

C92.5

Akutna mijelomonocitna leukemija
Leukaemia myelomonocytica acuta

C92.7

Ostale mijeloične leukemije
Leukaemia myeloides alia

C92.9

Mijeloična leukemija, nespecificirana
Leukaemia myeloides, non specificata

C93

Monocitna leukemija
Leukaemia monocytica

C93.0

Akutna monocitna leukemija
Leukaemia monoblastica /monocytica acuta

C93.1

Kronična monocitna leukemija
Leukaemia myelomonocytica chronica

C93.2

Subakutna monocitna leukemija

C93.7

Druga monocitna leukemija
Leukaemia monocytica alia

C93.9

Monocitna leukemija, nespecificirana
Leukaemia monocytica, non specificata

C94

Ostale leukemije specificirane vrste stanica
Leukaemiae generum cellularum aliae, specificatorum

C94.0

Akutna eritremija i eritoleukemija
Leukaemia erythroides acuta

C94.1

Kronična eritremija

C94.2

Akutna megakarioblastična leukemija
Leukaemia megacaryoblastica acuta

C94.3

Leukemija mastocitnih stanica
Leukaemia mastocytica

C94.4

Akutna panmijeloza
Panmyelosis acuta cum myelofibrosi

C94.5

Akutna mijelofibroza

C94.7

Ostale specificirane leukemije
Leukaemia aliae, specificata

C95

Leukemija stanica nespecificirane vrste
Leukaemia generis cellularum non specificati

C95.0

Akutna leukemija stanica nespecificirane vrste
Leukaemia generisi cellularum non specificati acuta

C95.1

Kronična leukemija stanica nespecificirane vrste
Leukaemia cellularum typi non specificati chronica

C95.2

Subakutna leukemija stanica nespecificirane vrste

C95.7

Druga leukemija stanica nespecificirane vrste
Leukaemia cellularum typi non specificati, alia

C95.9

Leukemija, nespecificirana
Leukaemia, non specificata

C96

Ostale i nespecificirane zloćudne novotvorine limfnoga, hematopoeznoga i srodnih tkiva
Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia, non specificata

C96.0

Letterer-Siweova bolest
Histiocytosis Langerhans-cellularum, multifocalis et multisystemica (vulgata) [Letterer-Siwe morbus]

C96.1

Zloćudna histiocitoza

C96.2

Zloćudni tumor mastocitnih stanica
Tumor mastocyticus malignus

C96.3

Pravi histocitni limfom

C96.7

Ostale specificirane zloćudne novotvorine limfnoga, hematopoeznoga i srodnih tkiva
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, specificata alia

C96.9

Zloćudna novotvorina limfnoga, hematopoeznoga i srodnih tkiva, nespecificirana
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum

C97

Zloćudne novotvorine neovisnih (primarnih) višestrukih sijela

D00-D09

Karcinomi in situ

D10-D36

Dobroćudne novotvorine

D37-D48

Novotvorine nesigurne ili nepoznate prirode

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.