MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

C00-C14

Zloćudne novotvorine na usni, usnoj šupljini i ždrijelu

C15-C26

Zloćudne novotvorine probavnih organa

C30-C39

Zloćudne novotvorine u dišnom sustavu i intratorakalnim organima

C40-C41

Zloćudne novotvorine kosti i zglobne hrskavice

C43-C44

Zloćudne novotvorine kože

C45-C49

Zloćudne novotvorine vezivnoga i mekoga tkiva

C50-C58

Zloćudne novotvorine dojke i ženskih spolnih organa

C60-C63

Zloćudne novotvorine muških spolnih organa

C64-C68

Zloćudne novotvorine mokraćnih organa

C69-C72

Zloćudne novotvorine živčanog sustava

C73-C75

Zloćudne novotvorine endokrinih žlijezda i srodnih struktura

C76-C80

Zloćudne novotvorine, sekundarne i nespecificirane

C81-C96

Zloćudne novotvorine specificirane primarno limfnoga, hematopoeznoga i srodnih tkiva

C97

Zloćudne novotvorine neovisnih (primarnih) višestrukih sijela

D00-D09

Karcinomi in situ

D10-D36

Dobroćudne novotvorine

D10

Dobroćudna novotvorina usta i ždrijela
Neoplasma benignum labii, oris et pharyngis

D10.0

Usna
Neoplasma benignum labii

D10.1

Jezik
Neoplasma benignum linguee

D10.2

Dno usta
Neoplasma benignum basis oris

D10.3

Ostali i nespecificirani dijelovi usta
Neoplasma benignum partium oris, aliarum

D10.4

Tonzila
Neoplasma benignum tonsillae

D10.5

Ostali dijelovi orofarinksa
Neoplasma benignum oropharyngis, partium aliarum

D10.6

Nazofarinks
Neoplasma benignum nasopharyngis

D10.7

Hipofarinks
Neoplasma benignum hypopharyngis

D10.9

Farinks, nespecificiran
Neoplasma benignum pharyngis, non specificatum

D11

Dobroćudna novotvorina velikih žlijezda slinovnica
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum

D11.0

Parotidna žlijezda
Neoplasma benignum glandulae parotidis

D11.7

Ostale velike žlijezde slinovnice
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum

D11.9

Velika žlijezda slinovnica, nespecificirana
Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

D12

Dobroćudna novotvorina kolona, rektuma, anusa i analnog kanala
Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis

D12.0

Cekum
Neoplasma benignum caeci

D12.1

Crvuljak (apendiks)
Neoplasma benignum appendicis

D12.2

Uzlazno debelo crijevo (ascendentni kolon)
Neoplasma benignum coli ascendentis

D12.3

Poprečno debelo crijevo (transverzalni kolon)
Neoplasma benignum coli transversi

D12.4

Silazno debelo crijevo (descendentni kolon)
Neoplasma benignum coli descendentis

D12.5

Sigmoidni kolon
Neoplasma benignum coli sigmoidis

D12.6

Kolon, nespecificiran
Neoplasma benignum coli, non specificatum

D12.7

Rektosigmoidni prijelaz
Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis

D12.8

Završno debelo crijevo (rektum)
Neplasma benignum recti

D12.9

Dobroćudna novotvorina, čmar (anus) i analni kanal
Neoplasma benignum ani et canalis analis

D13

Dobroćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih dijelova probavnog sustava
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum

D13.0

Jednjak
Neoplasma benignum oesophagi

D13.1

Dobroćudna novotvorina, želudac
Neoplasma benignum ventriculi

D13.2

Dvanaesnik (duodenum)
Neoplasma benignum duodeni

D13.3

Ostali i nespecificirani dijelovi tankoga crijeva
Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum

D13.4

Jetra
Neoplasma benignum hepatis

D13.5

Ekstrahepatični žučni vodovi
Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum

D13.6

Gušterača
Neoplasma benignum pancreatis

D13.7

Endokrina gušterača
Neoplasma benignum pancreatis endocrini

D13.9

Nedovoljno definirana sijela u probavnom sustavu
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum

D14

Dobroćudna novotvorina srednjeg uha i dišnog sustava
Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum

D14.0

Srednje uho, nosna šupljina i akcesorni sinusi
Neoplasma benignum auris medine, cavi nasi et sinuum nasi

D14.1

Grkljan (larinks)
Neoplasma benignum laryngis

D14.2

Dušnik (traheja)
Neoplasma benignum tracheae

D14.3

Bronh i pluća
Neoplasma benignum bronchi et pulmonis

D14.4

Dišni sustav, nespecificiran
Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum

D15

Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih intratorakalnih organa
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum

D15.0

Prsna žlijezda (timus)
Neoplasma benignum thymi

D15.1

Srce
Neoplasma benignum cordis

D15.2

Sredoprsje (medijastinum)
Neoplasma benignum mediastini

D15.3

Ostali specificirani intratorakalni organi

D15.9

Intratorakalni organ, nespecificiran
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium, non specificatum

D16

Dobroćudna novotvorina kosti i zglobne hrskavice
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli

D16.0

Lopatica (skapula) i dugačke kosti ruke
Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

D16.1

Kratke kosti ruke
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris

D16.2

Dugačke kosti noge
Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris

D16.3

Kratke kosti noge
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris

D16.4

Kosti lubanje i lica
Neoplasma benignum ossium cranii et faciei

D16.5

Kost donje čeljusti
Neoplasma benignum mandibulae

D16.6

Kralježnica
Neoplasma benignum columnae vertebralis

D16.7

Rebra, sternum i klavikula
Neoplasma benignum costae, sterni et claviculae

D16.8

Zdjelične kosti, sakrum i kokcigij
Neoplasma benignum ossium pelvis, ossis sacri et ossis coccygei

D16.9

Kost i zglobna hrskavica, nespecificirani
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

D17

Dobroćudne lipomatozne novotvorine
Neoplasma benignum lipomatosum

D17.0

Dobroćudna lipomatozna novotvorina kože i potkožnoga tkiva glave, lica i vrata
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli

D17.1

Dobroćudna lipomatozna novotvorina kože i potkožnoga tkiva trupa
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci

D17.2

Dobroćudna lipomatozna novotvorina kože i potkožnoga tkiva udova
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis extremitatum

D17.3

Dobroćudna lipomatozna novotvorina kože i potkožnoga tkiva ostalih i nespecificiranih sijela
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum

D17.4

Dobroćudna lipomatozna novotvorina intratorakalnih organa
Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium

D17.5

Dobroćudna lipomatozna novotvorina intraabdominalnih organa
Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium

D17.6

Dobroćudna lipomatozna novotvorina sjemene vrpce
Neoplasma benignum lipomatosum funiculi spermatici

D17.7

Dobroćudna lipomatozna novotvorina ostalih sijela
Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum

D17.9

Dobroćudna lipomatozna novotvorina, nespecificirana
Neoplasma benignum lipomatosum, non specificatum

D18

Hemangiom i limfangiom bilo kojeg sijela
Haemangioma et lymphangioma, quovis loco

D18.0

Hemangiom bilo kojeg sijela
Haemangioma, quovis loco

D18.1

Limfangiom bilo kojeg sijela
Lymphangioma, quovis loco

D19

Dobroćudna novotvorina mezotelijalnoga tkiva
Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)

D19.0

Mezotelijalno tkivo pleure
Mesothelioma begnignum pleurae

D19.1

Mezotelijalno tkivo peritoneja
Mesothelioma benignum peritonaei

D19.7

Mezotelijalno tkivo ostalih sijela
Mesothelioma benignum, loci alterius

D19.9

Mezotelijalno tkivo, nespecificirano
Mesothelioma benignum, non specificatum

D20

Dobroćudna novotvorina mekoga tkiva retroperitoneja i peritoneja
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei

D20.0

Retroperitonej
Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei

D20.1

Peritonej
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei

D21

Ostale dobroćudne novotvorine vezivnoga i ostaloga mekoga tkiva
Neoplasma benignum textus mollium et textuum connexivi aliorum

D21.0

Vezivno i ostalo meko tkivo glave, lica i vrata
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum

D21.1

Vezivno i ostalo meko tkivo ruke, uključujući rame
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum, omam includens

D21.2

Vezivno i ostalo meko tkivo noge, uključujući kuk
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis inferioris aliorum, regionem coxam includens

D21.3

Vezivno i ostalo meko tkivo prsnog koša
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum

D21.4

Vezivno i ostalo meko tkivo trbušne šupljine
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum

D21.5

Vezivno i ostalo meko tkivo zdjelice
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum

D21.6

Vezivno i ostalo meko tkivo trupa, nespecificirano
Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci aliorum, non specificatum

D21.9

Vezivno i ostalo meko tkivo, nespecificirano
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum

D22

Melanocitni madež
Naevus melanocyticus

D22.0

Melanocitni madež usne
Naevus melanocyticus labii

D22.1

Melanocitni madež očne vjeđe, uključujući kantus
Naevus melanocyticus palpebrae, canthum includens

D22.2

Melanocitni madež uha i vanjskoga ušnog kanala
Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi

D22.3

Melanocitni madež ostalih i nespecificiranih dijelova lica
Naevus melanocyticus, locorum faciei aliorum

D22.4

Melanocitni madež vlasišta i vrata
Naevus melanocyiticus capillitii et colli

D22.5

Melanocitni madež trupa
Naevus melanocyticus trunci

D22.6

Melanocitni madež gornjeg uda, uključujući rame
Naevus melanocyticus extremitatis superioris, omam includens

D22.7

Melanocitni madež donjeg uda, uključujući kuk
Naevus melanocyticus extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D22.9

Melanocitni madež, nespecificiran
Naevus melanocyticus, non specificatus

D23

Ostale dobroćudne novotvorine kože
Neoplasma benignum cutis aliud

D23.0

Koža usne
Neoplasma benignum cutis labii

D23.1

Koža očne vjeđe, uključujući kantus
Neoplasma benignum cutis palpebrae, canthum includens

D23.2

Koža uha i vanjskoga ušnog kanala
Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi

D23.3

Koža ostalih i nespecificiranih dijelova lica
Neoplasma benignum cutis faciei, partium aliarum et non specificatarum

D23.4

Koža vlasišta i vrata
Neoplasma benignum cutis capillitii et colli

D23.5

Koža trupa
Neoplasma benignum cutis trunci

D23.6

Koža ruke, uključujući rame
Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris, omam includens

D23.7

Koža noge, uključujući kuk
Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D23.9

Koža, nespecificirana
Neoplasma benignum cutis, non specificatum

D24

Dobroćudna novotvorina dojke
Neoplasma benignum mammae

D24.0

Dobroćudna novotvorina dojke

D25

Leiomiom maternice
Leiomyoma uteri

D25.0

Submukozni lejomiom maternice
Leiomyoma submucosum uteri

D25.1

Intramuralni lejomiom maternice
Leiomyoma uteri intramurale

D25.2

Supserozni lejomiom maternice
Leiomyoma subserosum uteri

D25.9

Lejomiom maternice, nespecificiran
Leiomyoma uteri, non specificatum

D26

Ostale dobroćudne novotvorine maternice
Neoplasmata benigna uteri alia

D26.0

Vrat maternice
Neoplasma benignum cervicis uteri

D26.1

Tijelo maternice
Neoplasma benignum corporis uteri

D26.7

Ostali dijelovi maternice
Neoplasma benignum partium uteri aliarum

D26.9

Maternica, nespecificirana
Neoplasma benignum uteri, non specificatum

D27

Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija)
Neoplasma benignum ovarii

D27.0

Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija)

D28

Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih ženskih spolnih organa
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum aliorum

D28.0

Stidnica (vulva)
Neoplasma benignum vulvae

D28.1

Rodnica (vagina)
Neoplasma benignum vaginae

D28.2

Jajovod i sveze (ligamenti)
Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum

D28.7

Ostali specificirani ženski spolni organi
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum, aliorum

D28.9

Dobroćudna novotvorina, ženski spolni organ, nespecificiran
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum, non specificatum

D29

Dobroćudna novotvorina muških spolnih organa
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum

D29.0

Spolni ud (penis)
Neoplasma benignum penis

D29.1

Kestenjača (prostata)
Neoplasma benignum prostatae

D29.2

Sjemenik (testis)
Neoplasma benignum testis

D29.3

Pasjemenik (epididimis)
Neoplasma epididymitis

D29.4

Mošnja (skrotum)
Neoplasma benignum scroti

D29.7

Ostali muški spolni organi
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum

D29.9

Muški spolni organ, nespecificiran
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum, non specificatum

D30

Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa
Neoplasma benignum organorum urinariorum

D30.0

Bubreg
Neoplasma benignum renis

D30.1

Bubrežna zdjelica
Neoplasma benignum pelvis renis

D30.2

Mokraćovod (ureter)
Neoplasma benignum ureteris

D30.3

Mokraćni mjehur
Neoplasma benignum vesicae urinariae

D30.4

Mokraćna cijev (uretra)
Neoplasma benignum urethrae

D30.7

Ostali mokraćni organi
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum

D30.9

Mokraćni organ nespecificiran
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum, non specificatum

D31

Dobroćudna novotvorina oka i adneksa
Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi

D31.0

Spojnica oka (konjunktiva)
Neoplasma benignum coniuctivae

D31.1

Rožnica (korneja)
Neoplasma benignum corneae

D31.2

Mrežnica (retina)
Neoplasma benignum retinae

D31.3

Novotvorina nesigurne i nepoznate prirode, žilnica (korioideja)
Neoplasma benignum chorioideae

D31.4

Zrakasto (cilijarno) tijelo
Neoplasma benignum corporis ciliaris

D31.5

Suzna žlijezda i kanal
Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis

D31.6

Očna šupljina (orbita), nespecificirana
Neoplasma benignum orbitae, non specificatum

D31.9

Oko, nespecificirano
Neoplasma benignum oculi, non specificatum

D32

Dobroćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi)
Neoplasma benignum meningium

D32.0

Cerebralne moždane ovojnice
Neoplasma benignum meningium intracraniale

D32.1

Spinalne moždane ovojnice
Neoplasma benignum meningium medullae spinalis

D32.9

Moždane ovojnice, nespecificirane
Neoplasma benignum meningium, non specificatum

D33

Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjega živčanog sustava
Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium aliorum

D33.0

Mozak, supratentorijalno
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale

D33.1

Mozak, infratentorijalno
Neoplasma benignum cerebri infratentoriale

D33.2

Mozak, nespecificiran
Neoplasma benignum cerebri, non specificatum

D33.3

Kranijalni živci
Neoplasma benignum nervi cranialis

D33.4

Kralježnična moždina
Neoplasma benignum medullae spinalis

D33.7

Ostali specificirani dijelovi središnjega živčanog sustava
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, partium aliarum specificatarum

D33.9

Središnji živčani sustav, nespecificiran
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, non specificatum

D34

Dobroćudna novotvorina štitnjače
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae

D34.0

Dobroćudna novotvorina štitnjače

D35

Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem (endokrinih)
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum et non specificatarum

D35.0

Nadbubre`na žlijezda
Neoplasma benignum glandulae suprarenalis

D35.1

Paratireoidna žlijezda
Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae

D35.2

Hipofiza
Neoplasma benignum glandulae pituitariae

D35.3

Kraniofaringealni kanal
Neoplasma benignum ductus craniopharyngici

D35.4

Epifiza
Neoplasma benignum corporis pinealls

D35.5

Karotidno tijelo
Neoplasma benignum corporis carotici

D35.6

Aortno tijelo i ostali paragangliji
Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum

D35.7

Ostale specificirane endokrine žlijezde
Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius

D35.8

Pluriglandularna zahvaćenost
Neoplasma benignum pluriglandulare

D35.9

Endokrina žlijezda, nespecificirana
Neoplasma benignum glandulae endocrinae, non specificatum

D36

Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela
Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum

D36.0

Limfni čvorovi
Neoplasma benignum lymphonodorum

D36.1

Periferni živci i vegetativni (autonomni) živčani sustav
Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi

D36.7

Ostala specificirana sijela
Neoplasma benignum, loci specificata

D36.9

Dobroćudna novotvorina nespecificiranog sijela
Neoplasma benignum, loci non specificati

D37-D48

Novotvorine nesigurne ili nepoznate prirode

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.