MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

C00-C14

Zloćudne novotvorine na usni, usnoj šupljini i ždrijelu

C15-C26

Zloćudne novotvorine probavnih organa

C30-C39

Zloćudne novotvorine u dišnom sustavu i intratorakalnim organima

C40-C41

Zloćudne novotvorine kosti i zglobne hrskavice

C43-C44

Zloćudne novotvorine kože

C45-C49

Zloćudne novotvorine vezivnoga i mekoga tkiva

C50-C58

Zloćudne novotvorine dojke i ženskih spolnih organa

C60-C63

Zloćudne novotvorine muških spolnih organa

C64-C68

Zloćudne novotvorine mokraćnih organa

C69-C72

Zloćudne novotvorine živčanog sustava

C73-C75

Zloćudne novotvorine endokrinih žlijezda i srodnih struktura

C76-C80

Zloćudne novotvorine, sekundarne i nespecificirane

C81-C96

Zloćudne novotvorine specificirane primarno limfnoga, hematopoeznoga i srodnih tkiva

C97

Zloćudne novotvorine neovisnih (primarnih) višestrukih sijela

D00-D09

Karcinomi in situ

D10-D36

Dobroćudne novotvorine

D37-D48

Novotvorine nesigurne ili nepoznate prirode

D37

Novotvorine usne šupljine i probavnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasma oris et organorum systematis digestivi

D37.0

Usna, usna šupljina i ždrijelo
Neoplasma labii, oris et pharyngis

D37.1

Novotvorina nesigurne i nepoznate prirode, želudac
Neoplasma ventriculi

D37.2

Tanko crijevo
Neoplasma intestini tenuis

D37.3

Crvuljak (apendiks)
Neoplasma appendicis

D37.4

Debelo crijevo (kolon)
Neoplasma coli

D37.5

Završno debelo crijevo (rektum)
Neoplasma recti

D37.6

Jetra, žučni mjehur i žučni vodovi
Neoplasma hepatis et ductuum billarium

D37.7

Ostali probavni organi
Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum

D37.9

Probavni organ, nespecificiran
Neoplasma organorum systematis digestivi, non specificatum

D38

Novotvorina srednjeg uha, dišnih i intratorakalnih organa nesigurne i nepoznate prirode
Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium

D38.0

Grkljan (larinks)
Neoplasma laryngis

D38.1

Dušnik, bronh i pluća
Neoplasma tracheae, bronchi et pulmonis

D38.2

Pleura
Neoplasma pleurae

D38.3

Medijastinum
Neoplasma mediastini

D38.4

Timus
Neoplasma thymi

D38.5

Ostali dišni organi
Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum, non specificatorum

D38.6

Dišni organ, nespecificiran
Neoplasma organi respiratorii, non specificatum

D39

Novotvorina ženskih spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasma genitalium femininorum

D39.0

Maternica (uterus)
Neoplasma uteri

D39.1

Jajnik (ovarij)
Neoplasma ovarii

D39.2

Posteljica (placenta)
Neoplasma placentae

D39.7

Ostali ženski spolni organi
Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum

D39.9

Novotvorina nesigurne i nepoznate prirode, ženski spolni organ, nespecificiran
Neoplasma genitaliorum femininorum, non specificatum

D40

Novotovorina muških spolnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasma genitalium masculinorum

D40.0

Prostata
Neoplasma prostatae

D40.1

Sjemenik (testis)
Neoplasma testis

D40.7

Ostali muški spolni organi
Neoplasma genitalium masculinorum aliorum

D40.9

Muški spolni organ,nespecificiran
Neoplasma genitalium masculinorum, non specificatum

D41

Novotvorina mokraćnih organa nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasma organorum urinariorum

D41.0

Bubreg
Neoplasma renis

D41.1

Bubrežna zdjelica
Neoplasma pelvis renis

D41.2

Mokraćni vod (ureter)
Neoplasma ureteris

D41.3

Mokraćna cijev (uretra)
Neoplasma urethrae

D41.4

Mokraćni mjehur
Neoplasma vesicae urinariae

D41.7

Ostali mokraćni organi
Neoplasma organorum urinariorum aliorum

D41.9

Mokraćni organ, nespecificiran
Neoplasma organi urinarii, non specificatum

D42

Novotvorina moždanih ovojnica (meningi) nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasma meningium

D42.0

Cerebralne moždane ovojnice
Neoplasma meningis cerebri

D42.1

Spinalne moždane ovojnice
Neoplasma meningium medullae spinalis

D42.9

Moždane ovojnice, nespecificirane
Neoplasma meningis, non specificatum

D43

Novotvorina mozga i središnjega živčanog sustava nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis

D43.0

Mozak, supratentorijalno
Neoplasma cerebri supratentoriale

D43.1

Mozak, infratentorijalno
Neoplasma cerebri infratentoriale

D43.2

Mozak, nespecificiran
Neoplasma cerebri

D43.3

Moždani (kranijalni) živci
Neoplasma nervi cranialie

D43.4

Kralježnična moždina
Neoplasma medullae spinalis

D43.7

Ostali dijelovi središnjega živčanog sustava
Neoplasma systematis nervosi centralis, partium aliorum

D43.9

Središnji živčani sustav, nespecificiran
Neoplasma systematis nervosi centralis, non specificatum

D44

Novotvorina žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem (endokrinih) nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasma glandulae endocrinae

D44.0

Novotvorina nesigurne ili nepoznate prirode, štitnjača
Neoplasma glandulae thyreoideae

D44.1

Nadbubrežna žlijezda
Neoplasma glandulae suprarenalis

D44.2

Paratireoidna žlijezda
Neoplasma glandulae parathyreoideae

D44.3

Hipofiza
Neoplasma glandulae pituitariae

D44.4

Kraniofaringealni kanal
Neoplasma ductus craniopharyngici

D44.5

Epifiza
Neoplasma corporis pinealis

D44.6

Karotidno tijelo
Neoplasma corporis carotici

D44.7

Aortno tijelo i ostali paragangliji
Neoplasma corporis aortici et paragangliorum aliorum

D44.8

Pluriglandularna zahvaćenost
Neoplasma pluriglandulare

D44.9

Endokrina žlijezda, nespecificirana
Neoplasma glandulae endocrinae, non specificatum

D45

Policitemija vera
Polycythaemia vera

D45.0

Policitemija vera

D46

Mijelodisplastični sindromi
Syndromata myelodysplastica

D46.0

Refraktarna anemija bez sideroblasta, ako je to navedeno
Anaemia refractaria sine sideroblastis

D46.1

Refraktarna anemija sa sideroblastima
Anaemia refractaria cum sideroblastis

D46.2

Refraktarna anemija s viškom blasta
Anaemia refractaria cum nimio blastorum

D46.3

Refraktarna anemija s viškom blasta u transformaciji

D46.4

Refraktarna anemija, nespecificirana
Anaemia refractaria, non specificata

D46.7

Ostali mijelodisplastični sindromi
Syndromata myelodysplastica alia

D46.9

Mijelodisplastični sindrom, nespecificiran
Syndroma myelodysplasticum, non specificatum

D47

Ostale novotvorine limfnoga, hematopoeznoga i srodnoga tkiva nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasmata telae lymphaticae, hematopoieticae et telarum affinium alia

D47.0

Histocitni i mastocitni tumori nesigurne i nepoznate prirode
Histiocytoma et mastocytoma

D47.1

Kronična mijeloproliferativna bolest
Morbus myeloproliferativus chronicus

D47.2

Monoklonalna gamopatija
Gammapathia monoclonalis indeterminatae significationis

D47.3

Esencijalna (hemoragijska) trombocitemija
Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica)

D47.7

Ostale specificirane novotvorine limfnoga, hematopoeznoga i srodnoga tkiva nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasmata maligna alia incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum

D47.9

Novotvorina limfnoga, hematopoeznoga i srodnoga tkiva, nesigurne ili nepoznate prirode, nespecificirana
Neoplasmata incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum, non specificata

D48

Novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela nesigurne ili nepoznate prirode
Neoplasma indefiniti sive ignoti, loci alterius

D48.0

Kost i zglobna hrskavica
Neoplasma ossis et cartilaginis articuli

D48.1

Vezivno tkivo i ostalo meko tkivo
Neoplasma textus connexivi et textuum mollium aliorum

D48.2

Periferni živci i autonomni živčani sustav
Neoplasma nervi peripherici et systematis nervosi autonomi

D48.3

Retroperitonej
Neoplasma retroperitonaei

D48.4

Peritonej
Neoplasma peritonaei

D48.5

Koža
Neoplasma cutis

D48.6

Dojka
Neoplasma mammae

D48.7

Ostala specificirana sijela
Neoplasma alii loci specificati

D48.9

Novotvorina nesigurne ili nepoznate prirode, nespecificirana
Neoplasma, non specificatum

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama

NOVO: Provjera interakcija lijekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako ih riješiti.

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.