Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M25

Artropatije

M00

Piogeni artritis
Arthritis purulenta

M00.0

Stafilokokni artritis i poliartritis
Arthritis et polyarthritis staphylococcica

M00.1

Pneumokokni artritis i poliartritis
Atrhritis et polyarthritis pneumococcica

M00.2

Drugi streptokokni artritis i poliartritis
Arthritis et polyarthritis streptococcica alia

M00.8

Artritis i poliartritis uzrokovan drugim specificiranim bakterijskim uzročnicima
Arthritis et polyarthritis purulenta per bacterias specificatas alias

M00.9

Piogeni artritis, nespecificiran
Arthritis purulenta, non specificata

M01

Direktna infekcija zglobova kod infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
Infectiones directae articulationum in morbis infectiosis et parasiticis alibi classificatis

M01.0

Meningokokni artritis (A39.8)
Arthritis meningococcica

M01.1

Tuberkulozni artritis (A18.0)
Arthritis tuberculosa

M01.2

Artritis kod Lymove bolesti (A69.2)
Arthritis in morbo Lyme

M01.3

Artritis kod ostalih bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
Arthritis in morbis bacterialibus aliis alibi classificatis

M01.4

Artritis kod rubeole (B06.8)
Arthritis rubellosa

M01.5

Artritis kod ostalih virusnih bolesti svrstanih drugamo
Arthritis in morbis viralibus aliis alibi classificatis

M01.6

Artritis kod mikoza (B35-B49)
Arthritis mycotica

M01.8

Artritis kod ostalih infektivnih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
Arthritis in morbis infectivis et parasitariis aliis alibi classificatis

M02

Reaktivne artropatije
Arthropathiae reactivae

M02.0

Artropatija nakon crijevnog premoštenja (intestinalnog bypassa)
Arthropathia post circuitum ("by pass") intestinalem

M02.1

Postdizenterična artropatija
Arthropathia postdysenterica

M02.2

Postimunizacijska artropatija
Arthropathia postimmunisationalis

M02.3

Reiterova bolest
Morbus Reiter

M02.8

Ostale reaktivne artropatije
Arthropathiae reactivae aliae

M02.9

Reaktivna artropatija, nespecificirana
Arthropathia reactiva, non specificata

M03

Postinfektivne i reaktivne artropatije kod bolesti svrstanih drugamo
Arthropathiae postinfectivae et reactivae in morbis alibi classificatis

M03.0

Postmeningokokni artritis (A39.8)
Arthritis postmeningococcica

M03.1

Postinfektivna artropatija kod sifilisa
Arthropathia syphilitica

M03.2

Ostale postinfektivne artropatije kod bolesti svrstanih drugamo
Arthropathiae postinfectivae aliae in morbis alibi classificatis

M03.6

Reaktivna artropatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
Arthropathia reactiva in morbis aliis alibi classificatis

M05

Seropozitivni reumatoidni artritis
Arthritis rheumatoides seropositiva

M05.0

Feltyjev sindrom
Syndroma Felty

M05.1

Reumatoidna bolest pluća (J99.0*)
Morbus pulmonum rheumatoides

M05.2

Reumatoidni vaskulitis
Vasculitis rheumatoides

M05.3

Reumatoidni artritis koji zahvaća druge organe i sustave
Arthritis rheumatoides cum apprehensione organorum et systematum aliorum

M05.8

Drugi seropozitivni reumatoidni artritis
Arthritis rheumatoides seropositiva alia

M05.9

Seropozitivni reumatoidni artritis, nespecificiran
Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata

M06

Ostali reumatoidni artritisi
Arthritis rheumatoides alia

M06.0

Seronegativni reumatoidni artritis
Arthritis rheumatoides seronegativa

M06.1

Stillova bolest koja započinje u odraslih osoba
Morbus Still tardus

M06.2

Reumatoidni burzitis
Bursitis rheumatoides

M06.3

Reumatoidni čvorići (noduli)
Nodulus rheumatoides

M06.4

Upalna poliartropatija
Polyarthropathia inflammatoria

M06.8

Drugi specificirani reumatoidni artritis
Arthritis rheumatoides specificata alia

M06.9

Reumatoidni artritis, nespecificiran
Arthritis rheumatoides, non specificata

M07

Psorijatične i enteropatske artropatije
Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae

M07.0

Distalna interfalangealna psorijatična artropatija (L40.5)
Arthropathia psoriatica interphalangica distalis

M07.1

Artritis mutilans (L40.5)
Arthritis psoriatica mutilans

M07.2

Psorijatični spondilitis (L40.5
Spondylitis psoriatica

M07.3

Druge psorijatične artropatije (L40.5)
Arthropathiae psoriaticae aliae

M07.4

Artropatija kod Chronove bolesti /regionalnog enteritisa/ (K50.-)
Arthropathia in morbo Crohn [enteritis regionalis]

M07.5

Artropatija kod ulceroznog kolitisa (K51.-)
Arthropathia in colitide ulcerativa

M07.6

Ostale enteropatske artropatije
Arthropathiae enteropaticae aliae

M08

Mladenački (juvenilni) artritis
Arthritis juvenilis

M08.0

Juvenilni reumatoidni artritis
Arthritis juvenilis rheumatoides

M08.1

Juvenilni ankilozantni spondilitis
Spondylitis juvenilis ankylopoietica

M08.2

Juvenilni artritis koji započinje sistemski
Arthritis juvenilis cum initio systemico

M08.3

Juvenilni poliartritis (seronegativni)
Polyarthritis juvenilis (seronegativa)

M08.4

Juvenilni artritis malih zglobova
Arthritis juvenilis oligoarticularis

M08.8

Drugi juvenilni artritis
Arthritis juvenilis alia

M08.9

Juvenilni artritis, nespecificiran
Arthritis juvenilis, non specificata

M09

Juvenilni artritis kod bolesti svrstanih drugamo
Arthritis juvenilis in morbis alibi classificatis

M09.0

Juvenilni artritis kod psorijaze (L40.5)
Arthritis juvenilis psoriatica

M09.1

Juvenilni artritis kod Crohnove bolesti /regionalnog enteritisa/ (K50.-)
Arthritis juvenilis in morbo Crohn [enteritis regionalis]

M09.2

Juvenilni artritis kod ulceroznog kolitisa (K51.-)
Arthritis juvenilis in colitide ulcerativa

M09.8

Juvenilni artritis kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
Arthritis juvenilis in morbis aliis alibi classificatis

M10

Giht
Arthritis urica

M10.0

Idiopatski giht
Arthritis urica idiopathica

M10.1

Giht uzrokovan olovom
Arthritis urica plumbica

M10.2

Giht uzrokovan lijekovima
Arthritis urica medicamentosa

M10.3

Giht uzrokovan optećenjem bubrežne funkcije
Arthritis urica propter insufficientiam renalem

M10.4

Drugi sekundarni giht
Arthritis urica secundaria alia

M10.9

Giht, nespecificiran
Arthritis urica, non specificata

M11

Druge artropatije uzrokovane kristalima
Arthropathiae crystallogenes aliae

M11.0

Bolest odlaganja hidroksiapatita
Morbus hydroxyapatitogenes

M11.1

Obiteljska hondrokalcinoza
Chondrocalcinosis familiaris

M11.2

Druge hondrokalcinoze
Chondrocalcinosis alia

M11.8

Ostale specificirane artropatije uzrokovane kristalima
Arthropathiae crystallogenes aliae, specificatae

M11.9

Artropatija uzrokovana kristalima, nespecificirana
Arthropathia crystallogenes, non specificata

M12

Ostale specificirane artropatije
Arthropathiae aliae, specificatae

M12.0

Kronična postreumatska artropatija /Jaccoud/
Arthropathia postrheumatica chronica Jaccoud

M12.1

Kaschin-Beckova bolest
Morbus Kaschin-Beck

M12.2

Vilonodularni sinovitis (pigmentirani)
Synovitis villonodularis (pigmentosa)

M12.3

Palindromični reumatizam
Rheumatismus palindromicus

M12.4

Intermitentna hidrartroza
Hydrarthrosis intermittens

M12.5

Traumatska artropatija
Arthropathia traumatica

M12.8

Ostale specificirane artropatije nesvrstane drugamo
Arthropathiae aliae specificatae, non alibi classificatae

M13

Drugi artritis
Arthritis alia

M13.0

Poliartritis, nespecificiran
Polyarthritis, non specificata

M13.1

Monoartritis, nesvrstan drugamo
Monarthritis, non alibi classificata

M13.8

Ostali specificirani artritisi
Arthritis alia, specificata

M13.9

Artritis, nespecificiran
Arthritis, non specificata

M14

Artropatije kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
Arthropathiae in morbis aliis, alibi classificatis

M14.0

Gihtična artropatija uzrokovana manjkom enzima i ostalim naslijeđenim poremećajima
Arthropathia urica propter defectus enzimarum et disordines hereditarios alios

M14.1

Artropatija uzrokovana kristalima kod drugih metaboličnih poremećaja
Arthropathia crystaliogenes in disordinibus metabolicis aliis

M14.2

Dijabetična artropatija (E10-E14 s uobičajenom četvrtom oznakom .6)
Arthropathia diabetica

M14.3

Lipoidni dermatoartritis (E78.8)
Dermatoarthritis lipoidalis

M14.4

Artropatija kod amiloidoze (E85.-)
Arthropathia amyloidalis

M14.5

Artropatije kod ostalih endokrinih, prehrambenih i metaboličnih poremećaja
Arthropathiae in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

M14.6

Neuropatska artropatija
Arthropathia neuropathica

M14.8

Artropatije kod ostalih specificiranih bolesti svrstanih drugamo
Arthropathiae in morbis aliis specificatis, alibi classificatis

M15

Poliartroza
Polyarthrosis

M15.0

Primarna generalizirana (osteo)artroza
(Osteo)arthrosis generalisata primaria

M15.1

Heberdenovi čvorovi (s artropatijom)
Nodi Heberden (cum arthropathia)

M15.2

Bouchardovi čvorovi (s artropatijom)
Nodi Bouchard (cum arthropathia)

M15.3

Sekundarna višestruka (multipla) artroza
Arthrosis multiplex secundaria

M15.4

Erozivna (osteo)artroza
Arthrosis erosiva

M15.8

Ostale poliartroze
Polyarthrosis alia

M15.9

Poliartroza, nespecificirana
Polyarthrosis, non specificata

M16

Koksartroza /artroza kuka/
Coxarthrosis

M16.0

Primarna koksartroza, obostrana
Coxarthrosis primaria bilateralis

M16.1

Druga primarna koksartroza
Coxarthrosis primaria alia

M16.2

Koksartroza kao rezultat displazije, obostrana
Coxarthrosis dysplastica bilateralis

M16.3

Druga displazijska koksartroza
Coxarthrosis dysplastica alia

M16.4

Posttraumatska koksartroza, obostrana
Coxarthrosis posttraumatica bilateralis

M16.5

Druga posttraumatska koksartroza
Coxarthrosis posttraumatica alia

M16.6

Sekundarna koksartroza, obostrana
Coxarthrosis secundaria bilateralis alia

M16.7

Ostale sekundarne koksartroze
Coxarthrosis secundaria alia

M16.9

Koksartroza, nespecificirana
Coxarthrosis, non specificata

M17

Gonartroza /artroza koljena/
Gonarthrosis

M17.0

Primarna gonartroza, obostrana
Gonarthrosis primaria bilateralis

M17.1

Druga primarna gonartroza
Gonarthrosis primaria alia

M17.2

Posttraumatska gonartroza, obostrana
Gonarthrosis posttraumatica bilateralis

M17.3

Druga posttraumatska gonartroza
Gonarthrosis posttraumatica alia

M17.4

Druga sekundarna gonartroza, obostrana
Gonarthrosis secundaria bilateralis alia

M17.5

Ostale sekundarne gonartroze
Gonarthrosis secundaria alia

M17.9

Gonartroza, nespecificirana
Gonarthrosis, non specificata

M18

Artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis

M18.0

Primarna artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba, obostrana
Arthrosis articuli carpometacarpalis poliicis primaria bilateralis

M18.1

Druga primarna artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria alia

M18.2

Posttraumatska artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba, obostrana
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica bilateralis

M18.3

Druga posttraumatska artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis posttraumatica alia

M18.4

Ostale sekundarne artroze prvoga karpometakarpalnoga zgloba, obostrane
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria bilateralis alia

M18.5

Ostale sekundarne artroze prvoga karpometakarpalnoga zgloba
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis secundaria alia

M18.9

Artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba, nespecificirana
Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis, non specificata

M19

Ostale artroze
Arthrosis alia

M19.0

Primarna artroza ostalih zglobova
Arthrosis artriculorum aliorum primaria

M19.1

Posttraumatska artroza ostalih zglobova
Arthrosis articulorum aliorum posttraumatica

M19.2

Druge sekundarne artroze
Arthrosis articulorum aliorum secundaria

M19.8

Druga specificirana artroza
Arthrosis alia, specificata

M19.9

Artroza, nespecificirana
Artrhrosis, non specificata

M20

Stečene deformacije prstiju škake i stopala
Deformationes digitorum manus et digitorum pedis acquisitae

M20.0

Deformacija prsta (prstiju)
Deformatio digiti manus

M20.1

Hallux valgus (stečeni)
Hallux valgus (acquisitus)

M20.2

Hallux rigidus
Hallux rigidus

M20.3

Druge deformacije nožnog palca(stečene)
Deformatio hallucis (acquisita) alia

M20.4

Hallux malleus (stečeni)
Deformatio digiti pedis maleiformis (acquisita) alia

M20.5

Ostale deformacije nožnog(ih) prsta(iju)(stečene)
Deformationes digitorum pedis (acquisitae) aliae

M20.6

Stečena deformacija nonog(ih) prsta(iju),nespecificirana
Deformatio digiti pedis acquisita, non specificata

M21

Ostale stečene deformacije udova
Deformationes extremitatum acquisitae aliae

M21.0

Valgus deformacija, nesvrstana drugamo
Deformatio valga, non alibi classificata

M21.1

Varus deformacija, nesvrstana drugamo
Deformatio vara, non alibi classificata

M21.2

Fleksijska deformacija
Deformatio flexionis

M21.3

Viseća šaka ili stopalo (stečeno)
Articulus instabilis sive pes haerens (acquisitus)

M21.4

Ravno stopalo /pes planus/ (stečeno)
Pes planus (acquisitus)

M21.5

Stečena pandžasta šaka, zgrčena šaka, pandžasto stopalo i zgrčeno stopalo
Manus unguliformis, talipomanus, pes unguliformis et talipes acquisita

M21.6

Druge stečene deformacije gležnja i stopala
Deformationes malleoli et pedis acquisitae aliae

M21.7

Nejednaka dužina udova (stečena)
Longitudo extremitatum impar (acquisita)

M21.8

Ostale specificirane stečene deformacije udova
Deformationes extremitatum acquisitae aliae, specificatae

M21.9

Stečena deformacija udova, nespecificirana
Deformatio extremitatis acquisita, non specificata

M22

Bolesti ivera (patele)
Morbi patellae

M22.0

Povratna dislokacija ivera (rekurentna dislokacija patele)
Luxatio patellae recurrens (recidiva)

M22.1

Povratno djelomično iščašenje ivera (rekurentna subluksacija patele)
Subluxatio patellae recurrens

M22.2

Patelofemoralni poremećaji
Disordines patellofemorales

M22.3

Drugi poremećaji patele
Mutationes patellae aliae

M22.4

Hondromalacija patele
Chondromalacia patellae

M22.8

Ostale bolesti patele
Morbi patellae alii

M22.9

Bolest patele, nespecificirana
Morbus patellae, non specificatus

M23

Unutrašnje ozljede koljena
Morbi genus interni

M23.0

Cista meniska
Cystis menisci genus

M23.1

Diskoidni menisk (kongenitalni)
Meniscus genus discoides (congenitus)

M23.2

Poremećaj meniska zbog starog rascjepa ili ozljede
Laesio menisci genus traumatica obsoleta

M23.3

Drugi poremećaji meniska
Mutationes menisci aliae

M23.4

Slobodno tijelo u koljenu
Corpus liberum genus

M23.5

Kronična nestabilnost koljena
Instabilitas genus chronica

M23.6

Drugi spontani rascjep ligamenta (ligamenata) koljena
Ruptura ligamenti genus spontanea alia

M23.8

Ostali unutrašnji poremećaji koljena
Mutationes genus internae aliae

M23.9

Unutrašnji poremećaj koljena, nespecificiran
Mutatio genus interna, non specificata

M24

Drugi specificirani poremećaji zglobova
Mutationes articuli aliae specificatae

M24.0

Slobodno tijelo u zglobu
Corpus liberum articuli

M24.1

Drugi poremećaji zglobne hrskavice
Morbi cartilaginis articularis alii

M24.2

Poremećaj ligamenta
Morbus ligamenti

M24.3

Patološka dislokacija i subluksacija zgloba, nesvrstana drugamo
Luxatio et subluxatio articuli pathologica, non alibi classificata

M24.4

Povratna dislokacija i subluksacija zgloba
Luxatio et subluxatio articuli recidiva

M24.5

Kontraktura zgloba
Contractura articuli

M24.6

Ankiloza zgloba
Ankylosis articuli

M24.7

Protruzija acetabula
Protrusio acetabuli

M24.8

Ostali specificirani poremećaji zgloba, nesvrstani drugamo
Mutationes articuli aliae specificatae, non alibi classificatae

M24.9

Poremećaj zgloba, nespecificiran
Mutatio articuli, non specificata

M25

Ostali poremećaji zgloba, nesvrstani drugamo
Morbi articulorum alii, non alibi classificati

M25.0

Hemartroza (izljev krvi u zglob)
Haemorthrosis

M25.1

Fistula zgloba
Fistula articuli

M25.2

Labav (klimav) zglob
Instabilitas articuli

M25.3

Ostale nestabilnosti zgloba
Instabilitas articuli alia

M25.4

Izljev u zglob
Hydrarthron

M25.5

Bol u zglobu
Arthralgia

M25.6

Ukočenje zgloba, nesvrstano drugamo
Rigiditas articuli, non alibi classificata

M25.7

Osteofit
Osteophyton

M25.8

Ostali specificirani poremećaji zgloba
Morbi articulorum alii, specificati

M25.9

Poremećaj zgloba, nespecificiran
Morbus articuli, non specificatus

M30-M36

Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva

M40-M54

Dorsopatije

M60-M79

Poremećaji mekog tkiva

M80-M90

Osteopatije

M91-M94

Kondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.