Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M25

Artropatije

M30-M36

Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva

M40-M54

Dorsopatije

M60-M79

Poremećaji mekog tkiva

M80-M90

Osteopatije

M80

Osteoporoza s patološkim prijelomom
Osteoporosis cum fractura pathologica

M80.0

Postmenopauzalana osteoporoza s patološkim prijelomom
Osteoporosis postmenopausalis cum fractura pathologica

M80.1

Osteoporoza s potološkim prijelomom nakon ostranjenja jajnika
Osteoporosis post ovariectomiam cum fractura pathologica

M80.2

Osteoporoza s patološkim prijelomom zbog neuporabe
Osteoporosis immobilisationalis cum fractura pathologica

M80.3

Malapsorpsijska osteoporoza s patološkim prijelomom nakon kirurškog zahvata
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica cum fractura pathologica

M80.4

Osteoporoza s patološkim prijelomom uzrokovana lijekovima
Osteoporosis medicamentosa cum fractura pathologica

M80.5

Idiopatska osteoporoza s patološkim prijelomom
Osteoporosis idiopathica cum fractura pathologica

M80.8

Druga osteoporoza s patološkim prijelomom
Osteoporosis cum fractura pathologica, alia

M80.9

Nespecificirana osteoporoza s patološkim prijelomom
Osteoporosis cum fractura pathologica, non specificata

M81

Osteoporoza bez patološkoga prijeloma
Osteoporosis sine fractura pathologica

M81.0

Postmenopauzalna osteoporoza
Osteoporosis postmenopausalis

M81.1

Osteoporoza nakon odstranjenja jajnika
Osteoporosis post ovariectomiam

M81.2

Osteoporoza zbog neuporabe
Osteoporosis immobilisationalis

M81.3

Malapsorpcijska osteoporoza nakon kirurškog zahvata
Osteoporosis malabsorptionalis postchirurgica

M81.4

Osteoporoza uzrokovana lijekovima
Osteoporosis medicamentosa

M81.5

Idiopatska osteoporoza
Osteoporosis idiopathica

M81.6

Ograničena (lokalizirana) osteoporoza /Lequesne/
Osteoporosis localisata [Lequesne]

M81.8

Druga osteoporoza
Osteoporosis alia

M81.9

Osteoporoza, nespecificirana
Osteoporosis, non specificata

M82

Osteoporoza kod bolesti svrstanih drugamo
Osteoporosis in morbis alibi classificatis

M82.0

Osteoporoza kod multiple mijelomatoze (C90.0)
Osteoporosis in myelomatosi multiplici

M82.1

Osteoporoza kod endokrinih bolesti (E00-E34)
Osteoporosis in morbis endocrinis

M82.8

Osteoporoza kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
Osteoporosis in morbis aliis alibi classificatis

M83

Osteomalacija u odraslih osoba
Osteomalacia ad adultum

M83.0

Osteomalacija u babinjama
Osteomalacia puerperalis

M83.1

Staračka (senilna) osteomalacija
Osteomalacia senilis

M83.2

Osteomalacija u odraslih kao posljedica malapsorpcije
Osteomalacia ad adultum malabsorptionalis

M83.3

Osteomalacija u odraslih kao posljedica loše prehrane (malnutricijska osteomalacija)
Osteomalacia ad adultum malnutritionalis

M83.4

Aluminijska bolest kosti (aluminoza)
Morbus ossium aluminicus

M83.5

Druga osteomalacija u odraslih uzrokovana lijekovima
Osteomalacia ad adultum medicamentosa alia

M83.8

Druga osteomalacija u odraslih
Osteomalacia ad adultum alia

M83.9

Osteomalacija u odraslih, nespecificirana
Osteomalacia ad adultum, non specificata

M84

Poremećaji kontinuiteta kosti
Morbi continuitatis ossis

M84.0

Loše srastao prijelom
Malconcretio fracturae

M84.1

Nesrastao prijelom /pseudartroza/
Inconcretio ossis [pseudarthrosis]

M84.2

Odgođeno srašćivanje prijeloma
Concretio fracturae retardata

M84.3

Prijelom zbog stresa, nesvrstan drugamo
Fractura pressionalis, non alibi classificata

M84.4

Patološki prijelom, nesvrstan drugamo
Fractura pathologica, non alibi classificata

M84.8

Ostali poremećaji kontinuiteta kosti
Morbi continuitatis ossis alii

M84.9

Poremećaj kontinuiteta kosti, nespecificiran
Morbus continuitatis ossis, non specificatus

M85

Ostali poremećaji u čvrstoći i građi kosti
Morbi densitatis et structurae ossis alii

M85.0

Fibrozna displazija (monostotična)
Dysplasia fibrosa (monostotica)

M85.1

Koštana fluoroza
Fluorosis sceleti

M85.2

Hiperostoza lubanje
Hyperosteosis cranii

M85.3

Osteitis condensans
Osteitis condensans

M85.4

Pojedinačna (solitarna) cista kosti
Cystis ossis solitaria

M85.5

Aneurizmatska cista kosti
Cystis ossis aneurismatica

M85.6

Druga cista kosti
Cystis ossis alia

M85.8

Ostali specificirani poremećaji u čvrstoći i građi kosti
Morbi densitatis et structurae ossis alii, specificati

M85.9

Poremećaj u čvrstoći i građi kosti, nespecificiran
Morbus densitatis et structurae ossis, non specificatus

M86

Osteomijelitis
Osteomyelitis

M86.0

Akutni hematogeni osteomijelitis
Osteomyelitis haematogenes acuta

M86.1

Drugi akutni osteomijelitis
Osteomyelitis acuta alia

M86.2

Subakutni osteomijelitis
Osteomyelitis subacuta

M86.3

Kronični osteomijelitis mnogostrukih žarišta (multifokalni)
Osteomyelitis multifocalis chronica

M86.4

Kronični osteomijelitis s drenažnim sinusom
Osteomyelitis cum fluore foci chronica

M86.5

Drugi kronični hematogeni osteomijelitis
Osteomyelitis haematogenes chronica alia

M86.6

Drugi kronični osteomijelitis
Osteomyelitis chronica alia

M86.8

Drugi osteomijelitis
Osteomyelitis alia

M86.9

Osteomijelitis, nespecificiran
Osteomyelitis, non specificata

M87

Osteonekroza
Osteonecrosis

M87.0

Idiopatska aseptična nekroza kosti
Osteonecrosis aseptica idiopathica

M87.1

Osteonekroza uzrokovana lijekovima
Osteonecrosis medicamentosa

M87.2

Osteonekroza uzrokovana prijašnjom traumom
Osteonecrosis posttraumatica

M87.3

Druga sekundarna osteonekroza
Osteonecrosis secundaria alia

M87.8

Druga osteonekroza
Osteonecrosis alia

M87.9

Osteonekroza, nespecificirana
Osteonecrosis, non specificata

M88

Pagetova bolest kosti /osteitis deformans/
Morbus Paget ossium [osteitis deformans]

M88.0

Pagetova bolest lubanje
Morbus Paget cranii

M88.8

Pagetova bolest ostalih kostiju
Morbus Paget ossium aliorum

M88.9

Pagetova bolest kosti, nespecificirana
Morbus Paget ossium, non specificatus

M89

Ostali poremećaji kosti
Morbi ossium alii

M89.0

Algoneurodistrofija
Algoneurodystrophia

M89.1

Epifizni zastoj (arest)
Stasis epiphysica

M89.2

Drugi poremećaji razvoja i rasta kosti
Morbi staturae et evolutionis ossium alii

M89.3

Hipertrofija kosti
Hypertrophia ossium

M89.4

Ostale hipertrofične osteoartropatije
Osteoartropathia hypertrophica alia

M89.5

Razgradnja kosti (osteoliza)
Osteolysis

M89.6

Osteopatija nakon poliomijelitisa
Osteopathia postpolyomyelitica

M89.8

Ostali specificirani poremećaji kosti
Morbi ossium alii, specificati

M89.9

Poremećaj kosti, nespecificiran
Morbus ossium, non specificatus

M90

Osteopatije kod bolesti svrstanih drugamo
Osteopathiae in morbis alibi classificatis

M90.0

Tuberkuloza kosti(A18.0)
Osteomyelitis tuberculosa

M90.1

Periostitis kod ostalih infektivnih bolesti svrstanih drugamo
Periostitis in morbis infectivis aliis alibi classificatis

M90.2

Osteopatija kod drugih infektivnih bolesti svrstanih drugamo
Osteopathia in morbis infectivis aliis alibi classificatis

M90.3

Osteonekroza kod kesonske bolesti
Osteonecrosis in morbo capsico

M90.4

Osteonekroza uzrokovana hemoglobinopatijom (D50-D64)
Osteonecrosis haemoglobinopathica

M90.5

Osteonekroza kod ostalih bolesti srstanih drugamo
Osteonecrosis in morbis aliis alibi classificatis

M90.6

Osteitis deformans kod novotvorina (C00-D48)
Osteitis deformans neoplastica

M90.7

Prijelom kosti kod novotvorina (C00-D48)
Fractura ossium neoplastica

M90.8

Osteopatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
Osteopathia in morbis aliis alibi classificatis

M91-M94

Kondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.