Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

M00-M25

Artropatije

M30-M36

Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva

M40-M54

Dorsopatije

M60-M79

Poremećaji mekog tkiva

M60

Miozitis
Myositis

M60.0

Infektivni miozitis
Myositis infectiva

M60.1

Intersticijski miozitis
Myositis interstitialis

M60.2

Granulom stranog tijela mekoga tkiva, nesvrtan drugamo
Granuloma corporis alieni textus mollis, non alibi classificatum

M60.8

Drugi miozitis
Myositis alia

M60.9

Miozitis, nespecificiran
Myositis, non specificata

M61

Kalcifikacija i osifikacija mišića
Calcificatio musculi et ossificatio musculi

M61.0

Traumatski osificirajući miozitis (myositis ossificans traumatica)
Myositis ossificans traumatica

M61.1

Progresivni osificirajući miozitis (myositis ossificans progressiva)
Myositis ossificans progressiva

M61.2

Paralitička kalcifikacija i osifikacija mišića
Calcificatio musculi et ossificatio musculi paralytici

M61.3

Kalcifikacija i osifikacija mišića združena s opeklinama
Calcificatio musculi et ossificatio musculi cum combustionibus

M61.4

Druga kalcifikacija mišića
Calcificatio musculi alia

M61.5

Druga osifikacija mišića
Ossificatio musculi alia

M61.9

Kalcifikacija i osifikacija mišića, nespecificirana
Calcificatio musculi et ossificatio musculi, non specificata

M62

Ostale bolesti mišića
Morbi musculi alii

M62.0

Razdvajanje (dijastaza) mišića
Diastasis musculi

M62.1

Druga ruptura mišića (netraumatska)
Ruptura musculi alia (non traumatica)

M62.2

Ishemični infarkt mišića
Infarctus musculi ischaemicus

M62.3

Sindrom nepokretnosti (paraplegični)
Syndroma immobilitatis (paraplegica)

M62.4

Kontraktura mišića
Contractura musculi

M62.5

Hipotrofija i atrofija mišića, nesvrstana drugamo
Deminutio et atrophia musculi, non alibi classificata

M62.6

Istegnuti mišić
Distensio musculi

M62.8

Ostale specificirane ozljede mišića
Morbi musculorum alii, specificati

M62.9

Bolest mišića, nespecificirana
Morbus musculi, non specificatus

M63

Bolesti mišića kod bolesti svrstanih drugamo
Morbi musculorum in morbis alibi classificatis

M63.0

Miozitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
Myositis in morbis bacterialibus alibi classificatis

M63.1

Miozitis kod protozoalnih i parazitarnih infekcija svrstanih drugamo
Myositis in infectionibus protozoalibus et parazitariis alibi classificatis

M63.2

Miozitis kod ostalih infektivnih bolesti svrstanih drugamo
Myositis in aliis morbis infectivis, alibi classificatis

M63.3

Miozitis kod sarkoidoze (D86.8)
Myositis sarcoidosa

M63.8

Ostale mišićne bolesti kod bolesti svrstanih drugamo
Morbi musculorum alii in morbis alibi classificatis

M65

Sinovitis i tenosinovitis
Synovitis et tenosynovitis

M65.0

Apsces tetivne ovojnice
Tenosynovitis purulenta

M65.1

Drugi infektivni (teno)sinovitis
(Teno)synovitis infectiva alia

M65.2

Kalcificirajući tendinitis
Tendinitis calcificata

M65.3

Škljocajući prst (trigger finger)
Digitus detendens

M65.4

Tenosinovitis stiloidnog nastavka radijusa /de Quervain/
Tenosynovitis radii styloidis [de Quervain]

M65.8

Ostali sinovitisi i tenosinovitisi
Synovitis et tenosynovitis alia

M65.9

Sinovitis i tenosinovitis, nespecificiran
Synovitis et tenosynovitis, non specificata

M66

Spontani razdor zglobnih sveza i tetiva
Ruptura synoviae et tendinis spontanea

M66.0

Ruptura poplitealne ciste
Ruptura cystae popliteae

M66.1

Ruptura sinovije
Ruptura synoviae spontanea

M66.2

Spontana ruptura ekstenzornih tetiva
Ruptura tendinis extensoris spontanea

M66.3

Spontana ruptura fleksornih tetiva
Ruptura tendinis flexoris spontanea

M66.4

Spontana ruptura ostalih tetiva
Ruptura tendinum aliorum spontanea

M66.5

Spontana ruptura nespecificirane tetive
Ruptura tendinis spontanea, non specificati

M67

Ostale bolesti zglobnih sveza i tetiva
Morbi synoviae et tendinis alii

M67.0

Skraćena Ahilova tetiva (stečena)
Tendo calcanei brevis (acquisita)

M67.1

Druga kontraktura tetive (ovojnice)
Contractura tendinis (tunicarum) alia

M67.2

Sinovijalna hipertrofija, nesvrstana drugamo
Hypertrophia synovialis, non alibi classificata

M67.3

Prolazni (tranzitorni) sinovitis
Synovitis transitiva

M67.4

Ganglion
Ganglion

M67.8

Ostale specificirane bolesti sinovije i tetive
Morbi synoviae et tendinis alii, specificati

M67.9

Bolest sinovije i tetive, nespecificirana
Morbus synovialis et tendinis, non specificatus

M68

Bolest zglobnih sveza i tetiva kod bolesti svrstanih drugamo
Morbi synoviae et tendinis in morbis alibi classificatis

M68.0

Sinovitis i tenosinovitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
Morbi synoviae et tendinis in morbis bacterialibus alibi classificatis

M68.8

Ostale bolesti sinovije i tetive kod bolesti svrstanih drugamo
Morbi synoviae et tendinis alii in morbis alibi classificatis

M70

Bolesti mekih tkiva nastale kao posljedica uporabe, prekomjerne uporabe i pritiska
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem

M70.0

Kronični krepitirajući sinovitis šake i ručnoga zgloba
Synovitis manus et carpi crepitans chronica

M70.1

Burzitis šake
Bursitis manus

M70.2

Burzitis olekranona
Bursitis olecrani

M70.3

Drugi burzitis lakta
Bursitis cubiti alia

M70.4

Prepatelarni burzitis
Bursitis praepatellaris

M70.5

Drugi burzitis koljena
Bursitis genus alia

M70.6

Trahanterični burzitis
Bursitis trochanterica

M70.7

Drugi burzitis kuka
Bursitis coxae alia

M70.8

Ostale bolesti mekog tkiva nastale kao posljedica uporabe,prekomjerne uporabe i pritiska
Morbi textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem alii

M70.9

Nespecificirane bolesti mekog tkiva nastala koa posljedica uporabe, prekomjerne uporabe i pritiska
Morbus textuum mollium propter activitatem, hyperactivitatem et pressionem, non specificatus

M71

Ostale burzopatije
Bursopathiae aliae

M71.0

Apsces burze
Bursitis purulenta

M71.1

Drugi infektivni burzitis
Bursitis infectiva alia

M71.2

Sinovijalna cista poplitealnog područja /Baker/
Cystis synovialis poplitea [Baker]

M71.3

Druge ciste burze
Cystis bursae alia

M71.4

Odlaganje kalcija u burzu
Calcificatio bursae

M71.5

Dugi burzitis, nesvrstan drugamo
Bursitis alia, non alibi classificata

M71.8

Ostale specificirane burzopatije
Bursopathia alia, specificata

M71.9

Burzopatija, nespecificirana
Bursopathia, non specificata

M72

Fibroblastične bolesti
Morbi fibroblastici

M72.0

Palmarna fascijalna fibromatoza /Dupuytren/
Fibromatosis fasciae palmaris [Dupuytren]

M72.1

Jastučići na zglobovima nastali zbog pritiska (knuckle pads-)
Caro malleoli mollis [malleolus carnosus]

M72.2

Plantarna fascijalna fibromatoza
Fibromatosis fasciae plantaris

M72.3

Nodularni fascitis

M72.4

Pseudosarkomatozna fibromatoza
Fibromatosis pseudosarcomatosa

M72.5

Fascitis, nesvrstan drugamo

M72.8

Ostale fibroblastične bolesti
Morbi fibroblastici alii

M72.9

Fibroblastična bolest, nespecificirana
Morbus fibroblasticus, non specificatus

M73

Bolesti mekoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo
Morbi textuum mollium in morbis alibi classificatis

M73.0

Gonokokni burzitis (A54.4)
Bursitis gonococcica

M73.1

Sifilitični burzitis (A52.7)
Bursitis syphilitica

M73.8

Ostale bolesti mekoga tkiva kod bolesti svrstanih drugamo
Morbi textuum mollium alii in morbis alibi classificatis

M75

Oštećenja ramena
Laesiones regionis humeroscapularis

M75.0

Adhezivni kapsulitis ramena
Capsulitis humeroscapularis adhaesiva

M75.1

Sindrom rotacijske manšete
Syndroma armillae rotatoriae

M75.2

Upala tetive dvoglavog nadlaktičnog mišića (tendinitis m. bicipitis)
Tendinitis bicipitis

M75.3

Kalcificirajući tendinitis ramena
Tendinitis humeroscapularis calcificata

M75.4

Sindrom subakromijalnog sraza (impingement syndrome)
Syndroma humeri percussionale

M75.5

Burzitis ramena
Bursitis regionis humeroscapularis

M75.8

Druga oštećenja ramena
Laesiones regionis humeroscapularis, alii

M75.9

Oštećenje ramena, nespecificirano
Laesio regionis humeroscapularis, non specificata

M76

Entenzopatije noge, bez stopala
Enthesopathia extremitatis inferioris, pedem excludens

M76.0

Tendinitis m. gluteusa
Tendinitis glutaealis

M76.1

Tendinitis m. psoasa
Tendinitis iliopsoae

M76.2

Izdanak (egzostoza) ilijakalne kriste
Excrescentia cristae ilicae

M76.3

Sindrom iliotibijalne mišićne tetive
Syndroma lemnisci iliotibialis

M76.4

Tibijalni kolateralni burzitis /Pellegrini-Stieda/
Bursitis collateralis tibiae [Pellegrini-Stieda]

M76.5

Patelarni tendinitis
Tendinitis patellaris

M76.6

Tendinitis Ahilove tetive
Tendinitis calcanei

M76.7

Tendinitis m. peroneusa
Tendinitis peronealis

M76.8

Ostale entezopatije noge, bez stopala
Enthesopathiae extremitatis inferioris, pedem excludens, aliae

M76.9

Entezopatija noge, nespecificirana
Enthesopathia extremitatis inferioris, non specificata

M77

Ostale entezopatije
Enthesopathiae aliae

M77.0

Medijalni epikondilitis
Epicondylitis medialis

M77.1

Lateralni epikondilitis
Epicondylitis lateralis

M77.2

Periartritis ručnoga zgloba
Periarthritis carpi

M77.3

Kalkanealni izdanak (egzostoza)
Excrescentia calcanei [calx dolorosa]

M77.4

Metatarzalgija
Metatarsalgia

M77.5

Druge entezopatije stopala
Enthesopathia pedis alia

M77.8

Ostale entezopatije, nesvrstane drugamo
Enthesopathiae aliae, non alibi classificatae

M77.9

Entezopatija, nespecificirana
Enthesopathia, non specificata

M79

Ostale bolesti mekih tkiva, nesvrstane drugamo
Morbi textuum mollium alii, non alibi classificati

M79.0

Reumatizam, nespecificiran
Rheumatismus, non specificatus

M79.1

Mialgija
Myalgia

M79.2

Neuralgija i neuritis, nespecificirani
Neuralgia et neuritis, non specificata

M79.3

Panikulitis, nespecificiran
Panniculitis, non specificata

M79.4

Hipertrofija (infrapatelarnog) masnog jastučića
Hypertrophia corporis adiposi infrapatellaris

M79.5

Zaostalo strano tijelo u mekome tkivu
Corpus alienum in textu molli residuale

M79.6

Bol u ekstremitetu
Dolor extremitatis

M79.8

Ostale specificirane bolesti mekoga tkiva
Morbi textuum mollium alii, specificati

M79.9

Bolest mekoga tkiva, nespecificirana
Morbus textuum mollium, non specificatus

M80-M90

Osteopatije

M91-M94

Kondropatije

M95-M99

Ostali poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.