Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

Q00-Q07

Živčani sustav

Q10-Q18

Oči, uši, lice i vrat

Q20-Q28

Cirkulacijski sustav

Q30-Q34

Dišni sustav

Q35-Q45

Probavni sustav

Q35

Rascijepljeno nepce
Palatoschisis

Q35.0

Rascijepljeno tvrdo nepce, obostrano

Q35.1

Rascijepljeno tvrdo nepce, jednostrano
Palatoschisis dura

Q35.2

Rascijepljeno meko nepce, obostrano

Q35.3

Rascijepljeno meko nepce, jednostrano
Palatoschisis mollis

Q35.4

Rascijepljeno tvrdo nepce s rascijepljenim mekim nepcem, obostrano

Q35.5

Rascijepljeno tvrdo nepce s rascijepljenim mekim nepcem, jednostrano
Palatoschisis dura et mollis

Q35.6

Rascijepljeno nepce, medijalno

Q35.7

Rascijepljena resica (uvula)
Uvula bifida

Q35.8

Rascijepljeno nepce, nespecificirano, obostrano

Q35.9

Rascijepljeno nepce, nespecificirano, jednostrano
Palatoschisis non specificata

Q36

Rascijepljena usna
Labium leporinum

Q36.0

Rascijepljena usna, obostrano
Labium leporinum bilaterale

Q36.1

Rascijepljena usna, medijalno
Labium leporinum mediale

Q36.9

Rascijepljena usna, jednostrano
Labium leporinum unilaterale

Q37

Rascijepljeno nepce s rascijepljenom usnom
Cheilopalatoschisis

Q37.0

Rascijepljeno tvrdo nepce s rascijepljenom usnom, obostrano
Cheilopalatoschisis dura bilateralis

Q37.1

Rascijepljeno tvrdo nepce s rascijepljenom usnom, jednostrano
Cheilopalatoschisis dura unilateralis

Q37.2

Rascijepljeno meko nepce s rascijepljenom usnom, obostrano
Cheilopalatoschisis mollis bilateralis

Q37.3

Rascijepljeno meko nepce s rascijepljenom usnom, jednostrano
Cheilopalatoschisis mollis unilateralis

Q37.4

Rascijepljeno tvrdo i meko nepce s rascijepljenom usnom, obostrano
Cheilopalatoschisis dura et mollis bilateralis

Q37.5

Rascijepljeno tvrdo i meko nepce s rascijepljenom usnom, jednostrano
Cheilopalatoschisis dura et mollis unilateralis

Q37.8

Nespecificirano rascijepljeno nepce s rascijepljenom usnom, obostrano
Cheilopalatoschisis bilateralis, non specificata

Q37.9

Nespecificirano rascijepljeno nepce s rascijepljenom usnom, jednostrano
Cheilopalatoschisis unilateralis, non specificata

Q38

Ostale prirođene malformacije jezika, usta i ždrijela
Malformationes linguae, oris et pharyngis congenitae aliae

Q38.0

Prirođene malformacije usana, koje nisu klasificirane na drugom mjestu
Malformationes labii oris congenitae, non alibi classificatae

Q38.1

Ankyloglossia
Ankyloglossia

Q38.2

Macroglossia
Macroglossia

Q38.3

Ostale prirođene malformacije jezika
Malformationes linguae congenitae aliae

Q38.4

Prirođene malformacije žlijezda slinovnica i kanala
Malformationes glandulae et ductus salivaris congenitae

Q38.5

Prirođene malformacije nepca, koje nisu svrstane drugamo
Malformationes palati congenitae, non alibi classificatae

Q38.6

Ostale prirođene malformacije usta
Malformationes oris congenitae aliae

Q38.7

Faringealna vreća
Diverticulum pharyngis

Q38.8

Ostale prirođene malformacije ždrijela
Malformationes pharyngis congenitae aliae

Q39

Prirođene malformacije jednjaka
Malformationes oesophagi congenitae

Q39.0

Atrezija jednjaka bez fistule
Atresia oesophagi sine fistula

Q39.1

Atrezija jednjaka s traheoezofagealnom fistulom
Atresia oesophagi cum fistula tracheooesophagica

Q39.2

Prirođena traheoezofagealna fistula bez atrezije
Fistula tracheooesophagica congenita

Q39.3

Prirođena stenoza i striktura jednjaka
Stenosis et strictura oesophagi congenita

Q39.4

Nabor jednjaka
Plica oesophagi

Q39.5

Prirođena dilatacija jednjaka
Dilatatio oesophagi congenita

Q39.6

Divertikul jednjaka
Diverticulum oesophagi

Q39.8

Ostale prirođene malformacije jednjaka
Malformationes oesophagi congenitae aliae
259
Ostale prirođene malformacije probavnog sustava
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

Q39.9

Prirođena malformacija jednjaka, nespecificirana
Malformatio oesophagi congenita, non specificata

Q40

Ostale prirođene malformacije gornjega probavnog trakta
Malformationes organorum digestivorum proximalium congenitae aliae

Q40.0

Prirođena hipertrofična stenoza pilorusa
Stenosis pylori congenita hypertrophica

Q40.1

Prirođena hijatusna hernija
Hernia hiatus oesophagi congenita

Q40.2

Ostale označene prirođene malformacije želuca
Malformationes ventriculi congenitae aliae, specificatae

Q40.3

Prirođena malformacija želuca, neoznačeno
Malformatio ventriculi congenita, non specificata

Q40.8

Ostale označene prirođene malformacije gornjega probavnog trakta
Malformationes organorum digestivorum proximalium congenitae aliae, specificatae

Q40.9

Prirođena malformacija gornjega probavnog trakta, nespecificirana
Malformatio organorum digestivorum proximalium congenita, non specificata

Q41

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza tankoga crijeva
Agenesia, atresia et stenosis intestini tenuis congenita

Q41.0

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza dvanaesnika
Agenesia, atresia et stenosis duodeni congenita

Q41.1

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza jejunuma
Agenesia, atresia et stenosis jejuni congenita

Q41.2

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza ileuma
Agenesia, atresia et stenosis ilei congenita

Q41.8

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza ostalih označenih dijelova tankoga crijeva
Agenesia, atresia et stenosis partium intestini tenuis specificarum aliarum

Q41.9

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza tankoga crijeva, dio nespecificiran
Agenesia, atresia et stenosis partis intestini tenuis, non specificata

Q42

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza debeloga crijeva
Agenesia, atresia et stenosis coli congenita

Q42.0

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza rektuma s fistulom
Agenesia, atresia et stenosis recti congenita, cum fistula

Q42.1

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza rektuma bez fistule
Agenesia, atresia et stenosis recti congenita, sine fistula

Q42.2

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza anusa s fistulom
Agenesia, atresia et stenosis ani congenita, cum fistula

Q42.3

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza anusa bez fistule
Agenesia, atresia et stenosis ani congenita, sine fistula

Q42.8

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza drugih dijelova debeloga crijeva
Agenesia, atresia et stenosis partis coli congenita alia

Q42.9

Prirođeno nepostojanje, atrezija i stenoza debeloga crijeva, dio nespecificiran
Agenesia, atresia et stenosis partis coli congenita, non specificata

Q43

Ostale prirođene malformacije crijeva
Malformationes intestini congenitae aliae

Q43.0

Meckelov divertikul
Diverticulum intestini Meckel

Q43.1

Hirschsprungova bolest
Morbus Hirschsprung

Q43.2

Ostali prirođeni funkcionalni poremećaji kolona
Disoridines coli functionales congeniti alii

Q43.3

Prirođene malformacije u fiksaciji crijeva
Malformationes fixationis intestini congenitae

Q43.4

Duplicitet crijeva
Duplicitas intestini

Q43.5

Ektopični anus
Ectopia ani

Q43.6

Prirođena fistula rektuma i anusa
Fistula recti et ani congenita

Q43.7

Cloaca persistens
Cloaca persistens

Q43.8

Ostale označene prirođene malformacije crijeva
Malformationes intestini congenitae aliae, specificatae

Q43.9

Prirođena malformacija crijeva, nespecificirana
Malformatio intestini congenita, non specificata

Q44

Prirođene malformacije žučnoga mjehura, žučnih vodova i jetre
Malformationes vesicae felleae, ductuum biliarium et hepatis congenitae

Q44.0

Ageneza, aplazija i hipoplazija žučnoga mjehura
Agenesia, aplasia et hypoplasia vesicae felleae

Q44.1

Ostale prirođene malformacije žučnoga mjehura
Malformationes vesicae felleae congenitae aliae

Q44.2

Atrezija žučnih vodova
Atresia ductuum biliarium

Q44.3

Prirođena stenoza i striktura žučnih vodova
Stenosis et strictura ductuum biliarium congenita

Q44.4

Koledokalna cista
Cystis ductus choledochi

Q44.5

Ostale prirođene malformacije žučnih vodova
Malformationes ductuum biliarium congenitae aliae

Q44.6

Cistična bolest jetre
Hepar cysticum congenitum

Q44.7

Ostale prirođene malformacije jetre
Malformationes hepatis congenitae aliae

Q45

Ostale prirođene malformacije probavnog sustava
Malformationes organorum digestivorum congenitae aliae

Q45.0

Ageneza, aplazija i hipoplazija pankreasa
Agenesia, aplasia et hypoplasia pancreatis

Q45.1

Prstenasti pankreas
Pancreas anulare

Q45.2

Prirođena cista pankreasa
Cystis pancreatica congenita

Q45.3

Ostale prirođene malformacije gušterače i gušteračnih vodova
Malformationes pancreatis et ductus pancreatici congenitae aliae

Q45.8

Ostale označene prirođene malformacije probavnog sustava
Malformationes organorum digestivorum congenitae aliae, specificatae

Q45.9

Prirođena malformacija probavnog sustava, nespecificirana
Malformatio organorum digestivorum congenita, non specificata

Q50-Q56

Spolni organi

Q60-Q64

Urinarni sustav

Q65-Q79

Mišićno-koštani sustav

Q80-Q89

Drugo

Q90-Q99

Kromosomske abnormalnosti, nesvrstane drugdje

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.