Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

D50-D53

Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

D55-D59

Niedokrwistości hemolityczne

D55

Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi
Anaemia haemolytica enzymopathica

D55.0

Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6–fosforanowej [G6PD]
Amaemia propter deficientiam enzymarum glucoso-6-phosphat-dehydrogenais (G6PD)

D55.1

Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń przemian glutationu
Anaemia propter disordines metabolismi glutathioni alios

D55.2

Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
Anaemia propter disordines enzymarum glycolyticarum

D55.3

Niedokrwistość zależna od zaburzeń przemian nukleotydów
Anaemia propter disordines metabolismi nucleotidorum

D55.8

Inne niedokrwistości spowodowane zaburzeniami enzymatycznymi
Anaemiae propter disordines enzymarum aliae

D55.9

Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi, nieokreślona
Anaemia propter disordines enzymarum, non specificata

D56

Talasemia
Thalassaemia

D56.0

Talasemia alfa
Thalassaemia alpha

D56.1

Talasemia beta
Thalassaemia beta

D56.2

Talasemia delta-beta
Thalassaemia delta-beta

D56.3

Cecha talasemii
Thalassaemia minax

D56.4

Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa [HPFH]
Haemoglobinum fetale persistens hereditarium (HPFH)

D56.8

Inne talasemie
Thalassaemiae aliae

D56.9

Talasemia, nieokreślona
Thalassaemia, non specificata

D57

Zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością
Drepanocytosis

D57.0

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem
Anaemia drepanocytorum cum crisi

D57.1

Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
Anaemia drepanocytorum sine crisi

D57.2

Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością
Disordines dupilciter heterozygotici cum erythrocytis drepanoformibus

D57.3

Cecha sierpowatokrwinkowości
Anaemia drepanocytorum minax

D57.8

Inne zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością
Morbi drepanocytorum alii

D58

Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
Anaemiae haemolyticae hereditariae aliae

D58.0

Sferocytoza dziedziczna
Sphaerocytosis hereditaria

D58.1

Eliptocytoza dziedziczna
Elliptocytosis hereditaria

D58.2

Inne hemoglobinopatie
Haemoglobinopathiae aliae

D58.8

Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
Anaemiae haemolyticae hereditariae specificatae aliae

D58.9

Dziedziczna niedokrwistość hemolityczna, nieokreślona
Anaemia haemolytica hereditaria, non specificata

D59

Nabyta niedokrwistość hemolityczna
Anaemia haemolytica acquisita

D59.0

Polekowa niedokrwistość autoimmunohemolityczna
Anaemia haemolytica autoimmunis medicamentosa

D59.1

Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
Anaemiae haemolyticae autoimmunes aliae

D59.2

Polekowa niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna
Anaemia haemolytica non autoimmunis medicamentosa

D59.3

Zespół hemolityczno-mocznicowy
Syndroma haemolyticouraemica

D59.4

Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne
Anaemia haemolytica, non autoimmunisatoria alia

D59.5

Nocna napadowa hemoglobinuria [zespół Marchiafavy-Micheliego]
Haemoglobinuria paroxysmailis nocturna (Marchiafava-Micheli)

D59.6

Hemoglobinuria spowodowana hemolizą wtórną do działania innych czynników zewnętrznych
Haemoglobinuria haemolysi exitata propter agentes externos alios

D59.8

Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte
Anaemiae haemolyticae acquisitae, aliae

D59.9

Niedokrwistość hemolityczna nabyta, nieokreślona
Anaemia haemolytica acquisita, non specificata

D60-D64

Niedokrwistości aplastyczne i inne

D65-D69

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne

D70-D77

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

D80-D89

Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.