Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

D50-D53

Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

D55-D59

Niedokrwistości hemolityczne

D60-D64

Niedokrwistości aplastyczne i inne

D65-D69

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne

D65

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]
Coagulatio intravascularis disseminata [sindrom defibrinacije]

D66

Dziedziczny niedobór czynnika VIII
Deficientia hereditaria factoris VIII

D67

Dziedziczny niedobór czynnika IX
Deficientia hereditaria factoris IX

D68

Inne zaburzenia krzepnięcia
Defectus coagulationis alii

D68.0

Choroba von Willebranda
Morbus Von Willebrand

D68.1

Dziedziczny niedobór czynnika XI
Deficientia hereditaria factoris XI

D68.2

Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia
Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria

D68.3

Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów krążących
Disordo haemorrhagicus proper anticoagulantes circulatorios

D68.4

Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
Deficientia factoris coagulationis acquisita

D68.8

Inne określone zaburzenia krzepnięcia
Defectus coagulationis specificati alii

D68.9

Zaburzenie krzepnięcia, nieokreślone
Defectus coagulationis, non specificatus

D69

Plamica i inne skazy krwotoczne
Purpura et status haemorrhagici alii

D69.0

Plamica alergiczna
Purpura allergica

D69.1

Jakościowe defekty płytek krwi
Defectus trombocytorum qualitativi

D69.2

Inna plamica niemałopłytkowa
Purpurae non thrombocytopenicae aliae

D69.3

Samoistna plamica małopłytkowa
Purpura thrombocytopenica idiopathica

D69.4

Inna pierwotna małopłytkowość
Thrombocytopenia primaria alia

D69.5

Małopłytkowość wtórna
Thrombocytopenia secundaria

D69.6

Małopłytkowość, nieokreślona
Thrombocytopenia, non specificata

D69.8

Inne określone skazy krwotoczne
Status haemorrhagici specificati, alii

D69.9

Skaza krwotoczna, nieokreślona
Status haemorrhagicus, non specificatus

D70-D77

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

D80-D89

Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.