Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

D50-D53

Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

D55-D59

Niedokrwistości hemolityczne

D60-D64

Niedokrwistości aplastyczne i inne

D65-D69

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne

D70-D77

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

D70

Agranulocytoza
Agranulocytosis

D71

Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
Dysfunctiones cellularum neutrophilorum polymorphonucleorum

D72

Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych
Disordines leucocytorum alii

D72.0

Genetyczne nieprawidłowości leukocytów
Anomaliae leucocytorum geneticae

D72.1

Eozynofilia
Eosinophilia

D72.8

Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych
Disordines leucocytorum specificati, alii

D72.9

Zaburzenia dotyczące krwinek białych, nieokreślone
Disordines leucocytorum, non specificati

D73

Choroby śledziony
Morbus splenis

D73.0

Hiposplenizm
Hyposplenismus

D73.1

Hipersplenizm
Hypersplenismus

D73.2

Przewlekła splenomegalia zastoinowa
Splenomegalia congestiva chronica

D73.3

Ropień śledziony
Abscessus splenis

D73.4

Torbiel śledziony
Cystis splenis

D73.5

Zawał śledziony
Infarctus splenis

D73.8

Inne choroby śledziony
Morbi splenis alii

D73.9

Choroba śledziony, nieokreślona
Morbus splenis, non specificatus

D74

Methemoglobinemia
Methaemoglobinaemia

D74.0

Methemoglobinemia wrodzona
Methaemoglobinaemia congenita

D74.8

Inne methemoglobinemie
Methaemoglobinaemiae aliae

D74.9

Methemoglobinemia, nieokreślona
Methaemoglobinaemia, non specificata

D75

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, alii

D75.0

Erytrocytoza rodzinna
Erythrocytosis familiaris

D75.1

Czerwienica wtórna
Polycythaemia secundaria

D75.2

Nadpłytkowość samoistna

D75.8

Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum specificati, alii

D75.9

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, non specificatus

D76

Wybrane choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i siateczkowo­‑histiocytarnego
Morbi telae lymphoreticularis et morbi systematis reticulohistiocytici, alii specificati

D76.0

Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej

D76.1

Limfohistiocytoza z hemofagocytozą
Lymphohistiocytosis haemophagocytica

D76.2

Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
Syndroma haemophagocyticum infectivum

D76.3

Inne zespoły histiocytowe
Syndromata histiocytosis alia

D77*

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Disordines sanguinis et organorum haemopoeticorum in morbis alibi classificatis

D80-D89

Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.