MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H00-H06

Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka

H10-H13

Bolesti vežnjače oka

H10

Zapaljenje vežnjače oka
Conjunctivitis

H10.0

Sluzavo gnojno zapaljenje vežnjače oka.
Conjunctivitis mucopurulenta

H10.1

Akutno alergijsko zapaljenje vežnjače oka
Conjunctivitis allergica acuta

H10.2

Drugo akutno zapaljenje vežnjače oka
Conjunctivitis acuta alia

H10.3

Akutno zapaljenje vežnjače oka, neoznačeno
Conjunctivitis acuta, non specificata

H10.4

Hronično zapaljenje vežnjače oka
Conjunctivitis chronica

H10.5

Zapaljenje ruba očnog kapka i vežnjače oka
Blepharoconjunctivitis

H10.8

Drugo zapaljenje vežnjače oka
Conjunctivitis alia

H10.9

Zapaljenje vežnjače oka, neoznačeno
Conjunctivitis, non specificata

H11

Druge bolesti vežnjače oka
Morbi conjunctivae alii

H11.0

Krilasta navlaka
Pterygium

H11.1

Degeneracije i naslage vežnjače oka
Degenerationes et deposita conjunctivae

H11.2

Ožiljak vežnjače oka
Cicatrix conjunctivae

H11.3

Krvarenje vežnjače oka
Haemorrhagia conjunctivae

H11.4

Druge bolesti krvnih sudova i cista vežnjače oka
Morbi vasorum et cystis conjunctivae alii

H11.8

Druge označene bolesti vežnjače oka
Morbi conjunctivae specificati, alii

H11.9

Druga bolest vežnjače oka, neoznačena
Morbus conjunctivae alius, non specificatus

H13

Bolesti vežnjače oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi conjunctivae in morbis alibi classificatis

H13.0

Filarijaza vežnjače oka
Filariasis conjunctivae

H13.1

Zapaljenje vežnjače oka u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Conjunctivitis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

H13.2

Zapaljenje vežnjače oka u drugim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Conjunctivitis in morbis aliis alibi classificatis

H13.3

Plikovnjača oka
Pemphigus ocularis

H13.8

Druge bolesti vežnjače oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi conjunctivae alii in morbis alibi classificatis

H15-H22

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i zrakastog tela oka

H25-H28

Oboljenja sočiva oka

H30-H36

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače

H40-H42

Glaukom

H43-H45

Bolesti staklastog tela i bolesti jabučice oka

H46-H48

Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva

H49-H52

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, prelamanja i podešavanja vida

H53-H54

Poremećaji vida i slepilo

H55-H59

Drugi poremećaji oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.