MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H00-H06

Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka

H10-H13

Bolesti vežnjače oka

H15-H22

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i zrakastog tela oka

H25-H28

Oboljenja sočiva oka

H30-H36

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače

H40-H42

Glaukom

H43-H45

Bolesti staklastog tela i bolesti jabučice oka

H46-H48

Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva

H49-H52

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, prelamanja i podešavanja vida

H49

Razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka
Strabismus paralyticus

H49.0

Oduzetost trećeg lobanjskog živca
Paralysis nervi oculomotorii

H49.1

Oduzetost četvrtog lobanjskog živca
Paralysis nervi trochlearis

H49.2

Oduzetost šestog lobanjskog živca
Paralysis nervi abducentis

H49.3

Spoljašnja potpuna oduzetost mišića pokretača oka
Ophthalmoplegia totalis (externa)

H49.4

Spoljašnja progresivna oduzetost mišića pokretača oka
Ophthalmoplegia externa progressiva

H49.8

Druga razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka
Strabismus paralyticus alius

H49.9

Razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka, neoznačena
Strabismus paralyticus, non specificatus

H50

Druga razrokost
Strabismus alius

H50.0

Prateća konvergentna razrokost
Strabismus concomitans convergens

H50.1

Prateća divergentna razrokost
Strabismus concomitans divergens

H50.2

Vertikalna razrokost
Strabismus verticalis

H50.3

Povremena razrokost
Heterotropia temporalis

H50.4

Druga razrokost, neoznačena
Heterotropia alia, non specificata

H50.5

Sklonost razrokosti
Heterophoria

H50.6

Mehanička razrokost
Strabismus mechanicus

H50.8

Druga označena razrokost
Strabismus specificatus, alius

H50.9

Razrokost, neoznačena
Strabismus, non specificatus

H51

Drugi poremećaji pokretanja oba oka
Anomaliae motuum binocularium aliae

H51.0

Paraliza konjugovanog gledanja
Paralysis aspectus conjuncti

H51.1

Oslabljena ili pojačana konvergencija
Insufficientia sive excessus convergentiae

H51.2

Moždana oduzetost mišića oka
Ophthalmoplegia internuclearis

H51.8

Drugi označeni poremećaji pokretanja oba oka
Anomaliae motuum binocularium aliae, specificatae

H51.9

Poremećaj pokretanja oba oka, neoznačen
Anomalia motuum binocularium, non specificata

H52

Poremećaji prelamanja svetlosti i poremećaji prilagođavanja oka
Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis

H52.0

Dalekovidost
Hypermetropia

H52.1

Kratkovidost
Myopia

H52.2

Astigmatizam
Astigmatismus

H52.3

Anizometropija i anizeikonija
Anisometropia et aniseikonia

H52.4

Staračka dalekovidost
Presbyopia

H52.5

Nepravilnosti prilagođavanja oka
Anomaliae accommodationis

H52.6

Druge nepravilnosti prelamanja svetlosti
Anomaliae refractionis aliae

H52.7

Nepravilnost prelamanja svetlosti, neoznačena
Anomalia refractionis, non specificata

H53-H54

Poremećaji vida i slepilo

H55-H59

Drugi poremećaji oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.