Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H00-H06

Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka

H10-H13

Bolesti vežnjače oka

H15-H22

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i zrakastog tela oka

H25-H28

Oboljenja sočiva oka

H30-H36

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače

H40-H42

Glaukom

H43-H45

Bolesti staklastog tela i bolesti jabučice oka

H46-H48

Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva

H49-H52

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, prelamanja i podešavanja vida

H53-H54

Poremećaji vida i slepilo

H53

Poremećaji vida
Disordines visuales

H53.0

Slabovidost bez gubitka vida
Amblyopia sine anopsia

H53.1

Subjektivni poremećaji vida
Disordines visus subjectivi

H53.2

Udvojeno viđenje
Diplopia

H53.3

Drugi poremećaji dvoočnog vida
Disordines visus binocularis alii

H53.4

Oštećenje u polju vida
Defectus regionis visualis

H53.5

Poremećaji vida u boji
Dyschromatopsiae

H53.6

Noćno slepilo
Nyctalopia

H53.8

Drugi poremećaji vida
Disordines visuales alii

H53.9

Poremećaj vida, neoznačen
Disordo visualis, non specificatus

H54

Oštećenje vida uključujući slepilo (binokularno ili monokularno)
Amblyopia et amaurosis (binocularis vel monocularis)

H54.0

Slepilo na oba oka
Amaurosis, binocularis

H54.1

Teško oštećenje vida, na oba oka
Amblyopia binocularis gravis

H54.2

Umereno oštećenje vida, na oba oka
Amblyopia binocularis modica

H54.3

Blago ili bez oštećenja vida, na oba oka
Amblyopia binocularis mitis, aut sine amblyopia binoculari

H54.4

Slepilo, na jednom oku
Amaurosis, monocularis

H54.5

Teško oštećenje vida, na jednom oku
Amblyopia monocularis gravis

H54.6

Umereno oštećenje vida, na jednom oku
Amblyopia monocularis modica

H54.9

Neoznačeno oštećenje vida, binokularno
Amblyopia binocularis, non specificatus

H55-H59

Drugi poremećaji oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.