Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H00-H06

Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka

H10-H13

Bolesti vežnjače oka

H15-H22

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i zrakastog tela oka

H15

Bolesti beonjače
Morbi sclerae

H15.0

Zapaljenje beonjače
Scleritis

H15.1

Površinsko zapaljenje beonjače
Episcleritis

H15.8

Druge bolesti beonjače
Morbi sclerae alii

H15.9

Bolest beonjače, neoznačena
Morbus sclerae, non specificatus

H16

Zapaljenje rožnjače
Keratitis

H16.0

Grizlica rožnjače
Ulcus corneae

H16.1

Drugo površinsko zapaljenje rožnjače, bez zapaljenja vežnjače
Keratitis superficialis alia, sine conjunctivitide

H16.2

Zapaljenje rožnjače i vežnjače
Keratoconjunctivitis

H16.3

Duboko zapaljenje rožnjače
Keratitis profunda interstitialis

H16.4

Tumorska vaskularizacija rožnjače
Neovascularisatio cornealis

H16.8

Drugo zapaljenje kože
Keratitis alia

H16.9

Zapaljenje rožnjače, neoznačeno
Keratitis, non specificata

H17

Ožiljna promena i zamućenje rožnjače
Cicatrix et opacitas corneae

H17.0

Bela pega na rožnjači
Leucoma adhaerens

H17.1

Drugo centralno zamućenje rožnjače
Opacitas corneae centralis alia

H17.8

Druga ožiljna promena i zamućenje rožnjače
Cicatrix et opacitas corneae alia

H17.9

Druga ožiljna promena i zamućenje rožnjače, neoznačeno
Cicatrix et opacitas corneae alia, non specificata

H18

Druge bolesti rožnjače
Morbi corneae alii

H18.0

Pigmentacije i talozi rožnjače
Pigmentationes et deposita corneae

H18.1

Plikovito oboljenje rožnjače
Keratopathia bullosa

H18.2

Drugi edem rožnjače
Oedema corneae aliud

H18.3

Promene membrane rožnjače
Mutationes membranae cornealis

H18.4

Degeneracija rožnjače
Degeneratio corneae

H18.5

Nasledna distrofija rožnjače
Dystrophia corneae congenita

H18.6

Kupasta rožnjača
Keratoconus

H18.7

Druge deformacije rožnjače
Deformationes corneales alie

H18.8

Druge označene bolesti rožnjače
Morbi corneae specificati, alii

H18.9

Bolest rožnjače, neoznačena
Morbus corneae, non specificatus

H19

Bolesti beonjače i rožnjače u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi sclerae et corneae in morbis alibi classificatis

H19.0

Površinska i duboka zapaljenja beonjače u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Scleritis et episcleritis in morbis alibi classificatis

H19.1

Herpesno zapaljenje rožnjače i rožnjače sa vežnjačom oka
Keratitis et keratoconjunctivitis herpetica

H19.2

Zapaljenje rožnjače i zapaljenje rožnjače sa vežnjačom oka u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Keratitis et keratoconjunctivitis in morbis infectivis et parasitariis aliis, alibi classificatis

H19.3

Zapaljenje rožnjače i rožnjače sa vežnjačom oka u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Keratitis et keratoconjunctivitis in morbi aliis, alibi classificatis

H19.8

Ostale bolesti beonjače i rožnjače u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi sclerae et corneae alii in morbis alibi classificatis

H20

Zapaljenje dužice i zrakastog tela
Iridocyclitis

H20.0

Akutno i subakutno zapaljenje dužice i zrakastog tela
Iridocyclitis acuta et subacuta

H20.1

Hronično zapaljenje dužice i zrakastog tela
Iridocyclitis chronica

H20.2

Zapaljenje dužice i zrakastog tela uzrokovano nošenjem sočiva
Iridocyclitis lentica

H20.8

Drugo zapaljenje dužice i zrakastog tela
Iridocyclitis alia

H20.9

Zapaljenje dužice i zrakastog tela, neoznačeno
Iridocyclitis, non specificata

H21

Druge bolesti dužice i zrakastog tela
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris alii

H21.0

Krv u prednjoj komori oka
Hyphaema

H21.1

Druge bolesti krvnih sudova dužice i bolesti zrakastog tela
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris vasculares alii

H21.2

Degeneracija dužice i degeneracija zrakastog tela
Degeneratio iridis et degeneratio corporis ciliaris

H21.3

Ciste dužice, zrakastog tela i prednje komore oka
Cystis iridis, corporis ciliaris et camerae oculi anterioris

H21.4

Membrane pupile
Membranae pupillae

H21.5

Druge srasline i rascepi dužice i zrakastog tela
Synechiae et rupturae iridis et corporis ciliaris aliae

H21.8

Druge označene bolesti dužice i bolesti zrakastog tela
Morbi iridis et morbi corporis ciliaris specificati, alii

H21.9

Bolest dužice i bolesti zrakastog tela, neoznačena
Morbus iridis et morbus corporis ciliaris, non specificatus

H22

Bolesti dužice i zrakastog tela u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi iridis et corporis ciliaris in morbis alibi classificatis

H22.0

Zapaljenje dužice i zrakastog tela u zaraznim i parazitarnim bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Iridocyclitis in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

H22.1

Zapaljenje dužice i zrakastog tela u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Iridocyclitis in morbis aliis, alibi classificatis

H22.8

Druge bolesti dužice i zrakastog tela u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi iridis et corporis ciliaris alii in morbis alibi classificatis

H25-H28

Oboljenja sočiva oka

H30-H36

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače

H40-H42

Glaukom

H43-H45

Bolesti staklastog tela i bolesti jabučice oka

H46-H48

Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva

H49-H52

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, prelamanja i podešavanja vida

H53-H54

Poremećaji vida i slepilo

H55-H59

Drugi poremećaji oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.