MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

L00-L08

Infekcije kože i potkožnog tkiva

L10-L14

Plikovite bolesti

L10

Pemfigus – Plikovnjača
Pemphigus

L10.0

Obična plikovnjača
Pemphigus vulgaris

L10.1

Karfiolasta plikovnjača
Pemphigus vegetans

L10.2

Listasta plikovnjača
Pemphigus foliaceus

L10.3

Brazilska plikovnjača
Pemphigus brazilicus [fogo selvagem]

L10.4

Eritematozna plikovnjača
Pemphigus erythematosus

L10.5

Plikovnjača uzrokovana i/ili pokrenuta lekovima
Pemphigus medicamentosus

L10.8

Druga plikovnjača
Pemphigus alius

L10.9

Plikovnjača, neoznačena
Pemphigus, non specificatus

L11

Drugi akantolitički poremećaji
Disordines acantolici alii

L11.0

Stečeno orožavanje meškova kože
Keratosis follicularis acquisita

L11.1

Groverovo prolazno akantolitičko oboljenje kože
Dermatosis acantholytica transitoria (Grover)

L11.8

Drugi označeni akantolitički poremećaji
Disordines acantolici alii, specificati

L11.9

Akantolitički poremećaj, neoznačen
Disordines acantolici, non specificati

L12

Pemfigoid – oboljenje slično plikovnjači
Pemphigoides

L12.0

Plikoviti pemfigoid
Pemphigoides bullosae

L12.1

Ožiljni pemfigoid
Pemphigoides cicatricialis

L12.2

Dečje hronično plikovito oboljenje kože
Dermatitis bullosa infantilis chronica

L12.3

Stečeno plikovito ljuštenje pokožice
Epidermolysis bullosa acquisita

L12.8

Drugi pemfigoid
Pemphigoides aliae

L12.9

Pemfigoid, neoznačen
Pemphigoides, non specificata

L13

Drugi plikoviti poremećaji kože
Disordines bullosum, alii

L13.0

Zapaljenje kože slično herpesu
Dermatitis herpetiformis

L13.1

Gnojno podrožnjačno zapaljenje kože
Dermatitis pustulosa subcornealis

L13.8

Drugi označeni plikoviti poremećaji kože
Dermatoses bullosae aliae, specificatae

L13.9

Plikoviti poremećaj kože, neoznačen
Dermatosis bullosa, non specificata

L14

Plikovita oboljenja kože u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Dermatosis bullosa in morbis alibi classificatis

L20-L30

Zapaljenja kože i ekcemi (kožni osipi)

L40-L45

Papulo-ljuskaste (skvamozne) bolesti

L50-L54

Koprivnjača i crvenilo (eritem) kože

L55-L59

Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani zračenjem

L60-L75

Poremećaji kožnih tvorevina

L80-L99

Drugi poremećaji kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.