MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

L00-L08

Infekcije kože i potkožnog tkiva

L10-L14

Plikovite bolesti

L20-L30

Zapaljenja kože i ekcemi (kožni osipi)

L40-L45

Papulo-ljuskaste (skvamozne) bolesti

L50-L54

Koprivnjača i crvenilo (eritem) kože

L50

Koprivnjača
Urticaria

L50.0

Alergijska koprivnjača
Urticaria allergica

L50.1

Idiopatska koprivnjača
Urticaria idiopathica

L50.2

Koprivnjača na hladnoću i toplotu
Urticaria propter frigorem et calorem

L50.3

Koprivnjača uzrokovana češanjem
Urticaria dermatographica

L50.4

Koprivnjača uzrokovana vibracijama
Urticaria vibratoria

L50.5

Koprivnjača uzrokovana holinergijskim lekovima
Urticaria cholinergica

L50.6

Kontaktna koprivnjača
Urticaria contacta

L50.8

Druga koprivnjača
Urticaria alia

L50.9

Koprivnjača, neoznačena
Urticaria, non specificata

L51

Raznoliki eritem
Erythema multiforme

L51.0

Raznoliki eritem bez plikova
Erythema multiforme non bullosum

L51.1

Eritem sa plikovima, raznoliki
Erythema bullosum multiforme

L51.2

Toksička epidermalna nekroliza (Lyell)
Necrolysis epidermatica toxica (Lyell)

L51.8

Drugi raznoliki eritem
Erythema multiforme aliud

L51.9

Raznoliki eritem, neoznačen
Erythema multiforme, non specificatum

L52

Eritem sa nodusima
Erythema nodosum

L53

Druga eritematozna stanja
Conditiones erythematosi, alii

L53.0

Eritem uzrokovan toksinima
Erythema toxicum

L53.1

Prstenasti centrifugalni eritem
Erythema annulare centrifugum

L53.2

Oivičeni eritem
Erythema marginatum

L53.3

Drugi hronični uobličeni eritem
Erythema figuratum chronicum aliud

L53.8

Druga označena eritematozna stanja
Conditiones erythematosus alii, specificati

L53.9

Eritematozno stanje, neoznačeno
Conditio erythematosa, non specificata

L54

Eritem u bolestima koje su klasifikovane na drugom mestu
Erythema in morbis alibi classificatis

L54.0

Oivičeni eritem kod akutne reumatske bolesti
Erythema marginatum in febri rheumatica acuta

L54.8

Eritem kod ostalih bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu
Erythema in morbis aliis alibi classificatis

L55-L59

Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani zračenjem

L60-L75

Poremećaji kožnih tvorevina

L80-L99

Drugi poremećaji kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.