MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

L00-L08

Infekcije kože i potkožnog tkiva

L10-L14

Plikovite bolesti

L20-L30

Zapaljenja kože i ekcemi (kožni osipi)

L40-L45

Papulo-ljuskaste (skvamozne) bolesti

L50-L54

Koprivnjača i crvenilo (eritem) kože

L55-L59

Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani zračenjem

L60-L75

Poremećaji kožnih tvorevina

L60

Poremećaji nokta
Disordines unguium

L60.0

Urastao nokat
Unguis incarnatus

L60.1

Otpadanje nokta
Onycholysis

L60.2

Kandžasti nokti
Onychogryphosis

L60.3

Distrofija nokta (loša ishrana i rast nokta)
Onychodystrophia

L60.4

Beauove brazde
Lineae Beau

L60.5

Sindrom žutog nokta
Syndroma unguis flavi

L60.8

Drugi poremećaji nokata
Disordines unguium, alii

L60.9

Poremećaj nokata, neoznačen
Disordo unguium non specificatus

L62

Poremećaji nokta kod bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu
Disordines unguium in morbis alibi classificatis

L62.0

Zadebljanje nokata kod kožno-pokosičnog oboljenja
Onychophyma in pachydermoperiosteosi

L62.8

Poremećaji nokata kod drugih bolesti koje su klasifikovane na drugom mstu
Disordines unguium in morbis aliis alibi classificatis

L63

Kružno opadanje kose
Alopecia areata

L63.0

Potpuno opadanje kose
Alopecia totalis (capitis)

L63.1

Opšte opadanje dlaka
Alopecia universalis

L63.2

Opadanje kose duž ivice skalpa
Ophiasis

L63.8

Drugo kružno opadanja kose
Alopecia areata, alia

L63.9

Kružno opadanje kose, neoznačeno
Alopecia areata, non specificata

L64

Androgena ćelavost
Alopecia androgenes

L64.0

Androgeno opadanje kose uzrokovano lekom
Alopecia androgenes medicamentosa

L64.8

Druga androgena opadanja kose
Alopecia androgenes alia

L64.9

Androgeno opadanje kose, neoznačeno
Alopecia androgenes, non specificata

L65

Drugo opadanje kose bez ožiljaka
Alopecia alia non cicatricosa

L65.0

Telogeno difuzno opadanje kose
Effluvium telogenes

L65.1

Anageno difuzno opadanje kose
Effluvium anagenes

L65.2

Mucinozno opadanje kose
Alopecia mucinosa

L65.8

Ostalo označeno opadanje kose bez ožiljaka
Alopecia alia non cicatricosa, specificata

L65.9

Opadanje kose bez ožiljaka, neoznačeno
Alopecia non cicatricosa, non specificata

L66

Ožiljno opadanje kose
Alopecia cicatricosa

L66.0

Ožiljno opadanje kose na malim površinama
Pseudopelada

L66.1

Lišaj sa opadanjem kose
Lichen planopilaris

L66.2

Zapaljenje korena dlake sa opadanjem
Folliculitis decalvans

L66.3

Gnojno zapaljenje oko korena kose
Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4

Zapaljenje korena dlake sa mrežastim eritemom i ožiljcima
Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8

Drugo ožiljno opadanje kose
Alopecia cicatricosa, alia

L66.9

Ožiljno opadanje kose, neoznačeno
Alopecia cicatricosa, non specificata

L67

Nenormalnosti boje i stabla dlaka
Abnormitates coloris et scapi pilorum

L67.0

Nodozna lomljivost dlaka
Trichorrhexis nodosa

L67.1

Varijacije boje dlaka
Variationes coloris pilorum

L67.8

Druge nenormalnosti boje i stabla dlaka
Abnormitates coloris et scapi pilorum, aliae

L67.9

Nenormalnosti boje i stabla dlaka, neoznačene
Abnormitates coloris et scapi pilorum, non specificati

L68

Prekomerna maljavost
Hypertrichosis

L68.0

Pojačana maljavost
Hirsutism

L68.1

Izrazita stečena maljavost
Hypertrichosis lanuginosa acquisita

L68.2

Lokalizovana prekomerna maljavost
Hypertrichosis localisata

L68.3

Prekomerno rastenje dlaka
Polytrichia

L68.8

Druge prekomerne maljavosti
Hypertrichosis alia

L68.9

Prekomerna maljavost, neoznačena
Hypertrichosis, non specificata

L70

Akne - Bubuljice
Acnae

L70.0

Obicne akne
Acnae vulgares

L70.1

Grupisane akne
Acnae conglobatae

L70.2

Akne slične velikim boginjama
Acnae varioliformes

L70.3

Tropske akne
Acnae tropicae

L70.4

Dečje akne
Acnae infantiles

L70.5

Akne u mladih uzrokovane češanjem
Acnae excoriatae iuveniles

L70.8

Druge akne
Acnae, aliae

L70.9

Akne, neoznačene
Acnae, non specificatae

L71

Rozacea
Rosacea

L71.0

Zapaljenje kože oko usta
Dermatitis perioralis

L71.1

Kvrgav nos
Rhinophyma

L71.8

Druga rozacea
Rosacea alia

L71.9

Rozacea, neoznačena
Rosacea, non specificata

L72

Ciste korena dlake kože i potkožnog tkiva
Cystes folliculares cutis et subcutis

L72.0

Potkožna cista
Cystis epidermalis

L72.1

Cista meška dlake
Cystis trichilemmalis

L72.2

Višestruka lojna cista
Steatocystoma multiplex

L72.8

Druge ciste korena dlake kože i potkožnog tkiva
Cystes folliculares cutis et subcutis, aliae

L72.9

Ciste korena dlake kože i potkožnog tkiva, neoznačene
Cystes folliculares cutis et subcutis, non specificatae

L73

Drugi folikularni poremećaji
Disordines folliculares alii

L73.0

Keloidne akne
Acnee keloides

L73.1

Lažno zapaljenje korena dlake brade
Pseudofolliculitis barbae

L73.2

Gnojno zapaljenje znojnih žlezda
Hidradenitis suppurativa

L73.8

Ostali označeni folikularni poremećaji
Disordines folliculares alii, specificati

L73.9

Folikularni poremećaj, neoznačen
Disordo folliculares, non specificatus

L74

Poremećaji lučenja ekrinih znojnih žlezda
Disordines sudoris eccrinae

L74.0

Crvena prosasta ospa
Miliaria rubra

L74.1

Bistra prosasta ospa
Miliaria crystallina

L74.2

Duboka prosasta ospa
Miliaria profunda

L74.3

Prosasta ospa, neoznačena
Miliaria, non specificata

L74.4

Nelučenje znoja
Anhidrosis

L74.8

Drugi poremećaji lučenja ekrinih znojnih žlezda
Disordines sudoris eccrinae alii

L74.9

Poremećaj lučenja ekrinih znojnih žlezda, neoznačen
Disordo sudoris eccrinae, non specificatus

L75

Poremećaji lučenja apokrinih znojnih žlezda
Disordines sudoris apoccrinae

L75.0

Znoj neprijatnog mirisa
Bromhidrosis

L75.1

Obojeni znoj
Chromhidrosis

L75.2

Apokrina prosasta ospa
Miliaria apocrinis

L75.8

Drugi poremećaji lučenja apokrinih znojnih žlezda
Disordines sudoris apoccrinae alii

L75.9

Poremeća lučenja apokrinih znojnih žlezda, neoznačen
Disordo sudoris apoccrinae, non specificatus

L80-L99

Drugi poremećaji kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.