MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

C00-C14

Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)

C00

Maligna neoplazma ustnice
Neoplasma malignum labii

C00.0

Maligna neoplazma zunanje zgornje ustnice
Neoplasma malignum labii superioris externi

C00.1

Maligna neoplazma zunanje spodnje ustnice
Neoplasma malignum labii inferioris externi

C00.2

Maligna neoplazma zunanje ustnice, neopredeljena
Neoplasma malignum labii externi, non specificatum

C00.3

Maligna neoplazma zgornje ustnice, notranji del
Neoplasma malignum labii superioris interni

C00.4

Maligna neoplazma spodnje ustnice, notranji del
Neoplasma malignum labii inferioris interni

C00.5

Maligna neoplazma ustnice, neopredeljena, notranji del
Neoplasma malignum labii interni, non specificatum

C00.6

Maligna neoplazma komisure ustnic (ustni kot)
Neoplasma malignum commissurae labiorum

C00.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija ustnice
Neoplasma malignum limites labii transiens

C00.9

Maligna neoplazma ustnice, neopredeljena
Neoplasma malignum labii, non specificatum

C01

Maligna neoplazma baze jezika
Neoplasma malignum radicis linguae

C02

Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih delov jezika
Neoplasma malignum partium linguae aliarum

C02.0

Maligna neoplazma dorzalne površine jezika
Neoplasma malignum dorsi linguae

C02.1

Maligna neoplazma roba jezika
Neoplasma malignum marginis linguae

C02.2

Maligna neoplazma ventralne površine jezika
Neoplasma malignum faciei linguae inferioris

C02.3

Maligna neoplazma sprednjih dveh tretjin jezika, brez opredelitve mesta
Neoplasma malignum linguae, duorum partium anteriorum

C02.4

Maligna neoplazma jezičnega tonzila (jezičnega mandlja)
Neoplasma malignum tonsillae lingualis

C02.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija jezika
Neoplasma malignum linguae, limites transiens

C02.9

Maligna neoplazma jezika, neopredeljena
Neoplasma malignum linguae, non specificatum

C03

Maligna neoplazma dlesni
Neoplasma malignum gingivae

C03.0

Maligna neoplazma zgornje dlesni
Neoplasma malignum gingivae superioris

C03.1

Maligna neoplazma spodnje dlesni
Neoplasma malignum gingivae inferioris

C03.9

Maligna neoplazma dlesni, neopredeljena
Neoplasma malignum gingivae, non specificatum

C04

Maligna neoplazma ustnega dna
Neoplasma malignum basis oris

C04.0

Maligna neoplazma sprednjega ustnega dna
Neoplasma malignum partis basis oris anterioris

C04.1

Maligna neoplazma lateralnega (stranskega) ustnega dna
Neoplasma malignum partis basis oris lateralis

C04.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija ustnega dna
Neoplasma malignum limites basis oris transiens

C04.9

Maligna neoplazma ustnega dna, neopredeljeno
Neoplasma malignum basis oris, non specificatum

C05

Maligna neoplazma neba
Neoplasma malignum palati

C05.0

Maligna neoplazma trdega neba
Neoplasma malignum palati duri

C05.1

Maligna neoplazma mehkega neba
Neoplasma malignum palati mollis

C05.2

Maligna neoplazma uvule (jezička)
Neoplasma malignum uvulae

C05.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija neba
Neoplasma malignum palati limites transiens

C05.9

Maligna neoplazma neba, neopredeljeno
Neoplasma malignum palati, non specificatum

C06

Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih ustnih delov
Neoplasma malignum partium oris aliarum

C06.0

Maligna neoplazma bukalne (lične) sluznice
Neoplasma malignum mucosae buccae

C06.1

Maligna neoplazma vestibuluma ust (ustna votlina)
Neoplasma malignum vestibuli oris

C06.2

Maligna neoplazma retromolarnega področja
Neoplasma malignum regionis retromoralis

C06.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija drugih in neopredeljenih ustnih delov
Neoplasma malignum partes oris alias transiens

C06.9

Maligna neoplazma ust, neopredeljena
Neoplasma malignum oris, non specificatum

C07

Maligna neoplazma parotidne žleze (obušesne slinavke)
Neoplasma malignum glandulae parotideae

C08

Maligna neoplazma drugih in neopredeljenih velikih žlez slinavk
Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum et non specificatarum

C08.0

Maligna neoplazma submandibularne (podčeljustne) slinavke
Neoplasma malignum glandulae submandibularis

C08.1

Maligna neoplazma sublingvalne (podjezične) slinavke
Neoplasma malignum glandulae sublingualis

C08.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija velikih žlez slinavk
Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens

C08.9

Maligna neoplazma velike žleze slinavke, neopredeljena
Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

C09

Maligna neoplazma tonzile (nebnice)
Neoplasma malignum tonsillae

C09.0

Maligna neoplazma tonzilarne lože
Neoplasma malignum fossae tonsillaris

C09.1

Maligna neoplazma tonzilarnega (nebnega) loka (sprednjega)(zadnjega)
Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)

C09.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija tonzile
Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens

C09.9

Maligna neoplazma tonzile, neopredeljena
Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum

C10

Maligna neoplazma orofarinksa (ustnega dela žrela)
Neoplasma malignum oropharyngis

C10.0

Maligna neoplazma valekule
Neoplasma malignum valleculae epiglotticae

C10.1

Maligna neoplazma sprednje površine epiglotisa (poklopca)
Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris

C10.2

Maligna neoplazma stranske stene orofarinksa
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis

C10.3

Maligna neoplazma zadnje stene orofarinksa
Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris

C10.4

Maligna neoplazma branhialne reže
Neoplasma malignum rimae branchialis

C10.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija orofarinksa
Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens

C10.9

Maligna neoplazma orofarinksa, neopredeljena
Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum

C11

Maligna neoplazma nazofarinksa (nosnega dela žrela)
Neoplasma malignum nasopharyngis

C11.0

Maligna neoplazma zgornje stene nazofarinksa
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris

C11.1

Maligna neoplazma zadnje stene nazofarinksa
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris

C11.2

Maligna neoplazma stranske stene nazofarinksa
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis

C11.3

Maligna neoplazma sprednje stene nazofarinksa
Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris

C11.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija nazofarinksa
Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens

C11.9

Maligna neoplazma nazofarinksa, neopredeljena
Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum

C12

Maligna neoplazma piriformnega sinusa
Neoplasma malignum recessus piriformis

C13

Maligna neoplazma hipofarinksa (spodnjega dela žrela)
Neoplasma malignum hypopharyngis

C13.0

Maligna neoplazma postkrikoidne regije
Neoplasma malignum regionis postcricoidis

C13.1

Maligna neoplazma ariepiglotisne gube, hipofaringealnega dela
Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae

C13.2

Maligna neoplazma zadnje stene hipofarinksa
Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris

C13.8

Maligna neoplazma - preraščajoča lezija hipofarinksa
Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens

C13.9

Maligna neoplazma hipofarinksa, neopredeljena
Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum

C14

Maligna neoplazma drugih in slabo opredeljenih mest na ustnici, v ustni votlini in farinksu
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius

C14.0

Maligna neoplazma farinksa (žrela), neopredeljena
Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum

C14.2

Maligna neoplazma Waldeyerjevega obroča
Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer

C14.8

Waldeyerjev - preraščajoča lezija ustnice, ustne votline in farinksa
Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens

C15-C26

Prebavila

C30-C39

Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi

C40-C41

Kost in sklepni hrustanec

C43-C44

Koža

C45-C49

Mezotelijska in mehka tkiva

C50-C50

Dojka

C51-C58

Ženski spolni organi

C60-C63

Moški spolni organi

C64-C68

Urinarni trakt (sečila)

C69-C72

Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja

C73-C75

Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)

C76-C80

Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest

C81-C96

Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali domnevno primarne

D00-D09

Neoplazme in situ

D10-D36

Benigne neoplazme

D37-D48

Neoplazme negotovega ali neznanega značaja

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.