MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

C00-C14

Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)

C15-C26

Prebavila

C30-C39

Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi

C40-C41

Kost in sklepni hrustanec

C43-C44

Koža

C45-C49

Mezotelijska in mehka tkiva

C50-C50

Dojka

C51-C58

Ženski spolni organi

C60-C63

Moški spolni organi

C64-C68

Urinarni trakt (sečila)

C69-C72

Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja

C73-C75

Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)

C76-C80

Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest

C81-C96

Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali domnevno primarne

C81

Hodgkinov limfom
Morbus Hodgkin

C81.0

Hodgkinov limfom tipa nodularne limfocitne predominance
Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica

C81.1

Hodgkinov limfom (klasičen) tipa nodularne skleroze
Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis

C81.2

Hodgkinov limfom (klasičen) mešanoceličnega tipa
Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae

C81.3

Hodgkinov limfom (klasičen) tipa limfocitne deplecije
Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica

C81.4

Hodgkinov limfom (klasičen) z limfociti bogatega tipa
Lymphoma Hodgkin, divites lymphocytica

C81.7

Hodgkinov limfom (klasični) drugega tipa
Morbi Hodgkin alii

C81.9

Hodgkinov limfom, neopredeljen
Morbus Hodgkin, non specificatus

C82

Folikularni limfom
Lymphoma non-Hodgkin folliculare

C82.0

Folikularni limfom stopnje 1
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus I

C82.1

Folikularni limfom stopnje 2
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus II

C82.2

Folikularni limfom stopnje 3, neopredeljen
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III, non specificatum

C82.3

Folikularni limfom stopnje 3a
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III a

C82.4

Folikularni limfom stopnje 3b
Lymphoma non-Hodgkin folliculare gradus III b

C82.5

Difuzni folikularni centrocitni limfom
Lymphoma non-Hodgkin folliculare cum diffusione centrali

C82.6

Kožni folikularni centrocitni limfom
Lymphoma non-Hodgkin folliculare centrum cutanea

C82.7

Druge vrste folikularnega limfoma
Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia

C82.9

Folikularni limfom, neopredeljen
Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum

C83

Nefolikularni limfom
Lymphoma non-Hodgkin, non folliculare

C83.0

Drobnocelični limfom B
Lymphoma B-cellularum parvarum

C83.1

Limfom plaščnih celic
Lymphoma „mantle cell“

C83.3

Difuzni velikocelični limfom B
Lymphoma B cellularum magnarum difussum

C83.5

Limfoblastni (difuzni) limfom
Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum

C83.7

Burkittov limfom
Lymphoma Burkitt

C83.8

Drug nefolikularni limfom
Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia

C83.9

Nefolikularni (difuzni) limfom, neopredeljen
Lymphoma non-Hodgkin non folliculare, non specificatum

C84

Limfomi zrelih limfocitov T/naravnih celic ubijalk
Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea

C84.0

Fungoidna mikoza
Mycosis fungoides

C84.1

Sézarijeva bolezen
Syndroma Sezary

C84.4

Periferni limfom T, ki ni uvrščen drugje
Lymphoma T-cellularum periphericum, non alibi classificata

C84.5

Drugi limfomi zrelih limfocitov T/naravnih celic ubijalk
Lymphomata T-cellularum alia et non specificata

C84.6

Anaplastični velikocelični limfom, pozitiven za ALK
Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-positivus

C84.7

Anaplastični velikocelični limfom, negativen za ALK
Lymphoma magnarum cellularum anaplasticum, ALK-negativus

C84.8

Kožni limfom T, neopredeljen
Lymphoma cutaneus T-cellularum, non specificatum

C84.9

Limfom zrelih celic T/naravnih celic ubijalk, neopredeljen
Lymphoma T/NK-cellularum maturarum, non specificatum

C85

Druge in neopredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma
Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata

C85.1

Limfom celic B, neopredeljen
Lymphoma B cellularum, non specificatum

C85.2

Mediastinalni (timusni) velikocelični limfom B
Lymphoma B-cellularum magnarum mediastinale (thymicum)

C85.7

Druge opredeljene vrste ne-Hodgkinovega limfoma
Lymphomata non-Hodgkin specificata alia

C85.9

Ne-Hodgkinov limfom, neopredeljen
Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum

C86

Druge opredeljene oblike limfoma celic T/naravnih celic ubijalk
Lymphoma T/NK-cellularum, alia genera specifica

C86.0

Ekstranodalni limfom naravnih celic ubijalk/celic T, nosna oblika
Lymphoma NK/T-cellularum extranodulare, genus nasale

C86.1

Hepatosplenični limfom T
Lymphoma T-cellularum hepatosplenicum

C86.2

Limfom T enteropatične (črevesne) oblike
Lymphoma T-cellularum (intestinarum), genus enteropathiae

C86.3

Podkožni, panikulitisu podobni limfom T
Lymphoma T-cellularum subcutaneus quasi panniculitis

C86.4

Blastni limfom naravnih celic ubijalk
Lymphoma NK-cellularum blasticarum

C86.5

Angioimunoblastni limfom T
Lymphoma T-cellularum angioimmunoblasticum

C86.6

Primarne kožne proliferacije celic T, pozitivne za CD30
Cutaneum CD30-positivum primae T-cellularum proliferationis

C88

Maligne imunoproliferativne bolezni
Morbi maligni imunoproliferativi

C88.0

Waldenströmova makroglobulinemija
Macroglobulinaemia Waldenström

C88.00

Waldenströmova makroglobulinemija, brez omembe remisije

C88.01

Waldenströmova makroglobulinemija, v remisiji

C88.2

Druga bolezen težke verige
Morbi catenarum gravium alii

C88.20

Druga bolezen težke verige, brez omembe remisije

C88.21

Druga bolezen težke verige, v remisiji

C88.3

Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa
Morbus intestini tenuis immunoproliferativus

C88.30

Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa, brez omembe remisije

C88.31

Imunoproliferativna bolezen tankega črevesa, v remisiji

C88.4

Ekstranodalni limfom B marginalne cone na limfoidnem tkivu, povezanem s sluznico [limfom MALT]
Lymphoma B-cellularum mucosae extranodularis, zonae marginalis-adiunctum lymphatici textus [MALT-lyphoma]

C88.40

Ekstranodalni limfom B marginalne cone na limfoidnem tkivu, povezanem s sluznico [limfom MALT], brez omembe remisije

C88.41

Ekstranodalni limfom B marginalne cone na limfoidnem tkivu, povezanem s sluznico [limfom MALT], v remisiji

C88.7

Druge maligne imunoproliferativne bolezni
Morbi maligni imunoprolierativi alii

C88.70

Druge maligne imunoproliferativne bolezni, brez omembe remisije

C88.71

Druge maligne imunoproliferativne bolezni, v remisiji

C88.9

Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena
Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus

C88.90

Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena, brez omembe remisije

C88.91

Maligna imunoproliferativna bolezen, neopredeljena, v remisiji

C90

Difuzni plazmocitom in maligne neoplazme plazmocitov
Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum

C90.0

Difuzni plazmocitom
Myeloma multiplex

C90.00

Difuzni plazmocitom, brez omembe remisije

C90.01

Difuzni plazmocitom, v remisiji

C90.1

Plazmocitna levkemija
Leukaemia plasmocytica

C90.10

Plazmocitna levkemija, brez omembe remisije

C90.11

Plazmocitna levkemija, v remisiji

C90.2

Ekstramedularni plazmacitom
Plasmocytoma extramedullare

C90.20

Ekstramedularni plazmacitom, brez omembe remisije

C90.21

Ekstramedularni plazmacitom, v remisiji

C90.3

Solitarni plazmacitom
Plasmacytoma solitarium

C90.30

Solitarni plazmacitom, brez omembe remisije

C90.31

Solitarni plazmacitom, v remisiji

C91

Limfatična levkemija
Leukaemia lymphoides

C91.0

Akutna limfoblastna levkemija [ALL]
Leukaemia lymphoblastica acuta [ALL]

C91.00

Akutna limfoblastna levkemija [ALL], brez omembe remisije

C91.01

Akutna limfoblastna levkemija [ALL], v remisiji

C91.1

B-celična kronična limfocitna levkemija
Leukaemia lymphocytica chronica B-cellularum

C91.10

B-celična kronična limfocitna levkemija, brez omembe remisije

C91.11

B-celična kronična limfocitna levkemija, v remisiji

C91.3

B-celična prolimfocitna levkemija
Leukaemia prolymphocytica B-cellularum

C91.30

B-celična prolimfocitna levkemija, brez omembe remisije

C91.31

B-celična prolimfocitna levkemija, v remisiji

C91.4

Dlakastocelična levkemija
Leukaemia "hairy-cell"

C91.40

Dlakastocelična levkemija, brez omembe remisije

C91.41

Dlakastocelična levkemija, v remisiji

C91.5

Levkemija celic T pri odraslih/limfom [povezan z virusom HTLV-1]
Lymphoma/leukaemia T-cellularum adulti (HTLV-1-adiunctae)

C91.50

Levkemija celic T pri odraslih /limfom [povezan z virusom HTLV-1], brez omembe remisije

C91.51

Levkemija celic T pri odraslih /limfom [povezan z virusom HTLV-1], v remisiji

C91.6

T-celična prolimfocitna levkemija
Leukaemia prolymphocytica T-cellularum

C91.60

T-celična prolimfocitna levkemija, brez omembe remisije

C91.61

T-celična prolimfocitna levkemija, v remisiji

C91.7

Druge vrste limfatična levkemija
Leukaemia lymphoides alia

C91.70

Druge vrste limfatična levkemija, brez omembe remisije

C91.71

Druge vrste limfatična levkemija, v remisiji

C91.8

Levkemija zrelih celic B Burkittovega tipa
Leukemia Burkitt B maturarum cellularum

C91.80

Levkemija zrelih celic B Burkittovega tipa, brez omembe remisije

C91.81

Levkemija zrelih celic B Burkittovega tipa, v remisiji

C91.9

Limfatična levkemija, neopredeljena
Leukaemia lymphoides, non specificata

C91.90

Limfatična levkemija, neopredeljena, brez omembe remisije

C91.91

Limfatična levkemija, neopredeljena, v remisiji

C92

Mieloična levkemija
Leukaemia myeloides

C92.0

Akutna mieloblastna levkemija [AML]
Leukaemia myeloblastica acuta [AML]

C92.00

Akutna mieloblastna levkemija [AML], brez omembe remisije

C92.01

Akutna mieloblastna levkemija [AML], v remisiji

C92.1

Kronična mieloična levkemija [CML], pozitivna za BCR/ABL
Leukaemia myeloides chronica [CML], BCR/ABL-positivum

C92.10

Kronična mieloična levkemija [CML], pozitivna za BCR/ABL, brez omembe remisije

C92.11

Kronična mieloična levkemija [CML], pozitivna za BCR/ABL, v remisiji

C92.2

Atipična kronična mieloična levkemija, negativna za BCR/ABL
Leukaemia myeloides chronica atypica, BCR/ABL- negativum

C92.20

Atipična kronična mieloična levkemija, negativna za BCR/ABL, z omembo remisije

C92.21

Atipična kronična mieloična levkemija, negativna za BCR/ABL, v remisiji

C92.3

Mieloični sarkom
Sarcoma myeloides

C92.30

Mieloični sarkom, brez omembe remisije

C92.31

Mieloični sarkom, v remisiji, v remisiji

C92.4

Akutna promielocitna levkemija [PML]
Leukaemia promyelocytica acuta[PML]

C92.40

Akutna promielocitna levkemija [PML], brez omembe remisije

C92.41

Akutna promielocitna levkemija [PML], v remisiji

C92.5

Akutna mielomonocitna levkemija
Leukaemia myelomonocytica acuta

C92.50

Akutna mielomonocitna levkemija, brez omembe remisije

C92.51

Akutna mielomonocitna levkemija, v remisiji

C92.6

Akutna mieloična levkemija z nenormalnostjo 11q23
Leukaemia myeloides acuta cum 11q23 deprauationem

C92.60

Akutna mieloična levkemija z nenormalnostjo 11q23, brez omembe remisije

C92.61

Akutna mieloična levkemija z nenormalnostjo 11q23, v remisiji

C92.7

Druge vrste mieloična levkemija
Leukaemia myeloides alia

C92.70

Druge vrste mieloična levkemija, brez omembe remisije

C92.71

Druge vrste mieloična levkemija, v remisiji

C92.8

Akutna mieloična levkemija z večvrstno displazijo
Leukaemia myeloides acuta cum multilineari dysplasia

C92.80

Akutna mieloična levkemija z večvrstno displazijo, brez omembe remisije

C92.81

Akutna mieloična levkemija z večvrstno displazijo, v remisiji

C92.9

Mieloična levkemija, neopredeljena
Leukaemia myeloides, non specificata

C92.90

Mieloična levkemija, neopredeljena, brez omembe remisije

C92.91

Mieloična levkemija, neopredeljena, v remisiji

C93

Monocitna levkemija
Leukaemia monocytica

C93.0

Akutna monoblastna/monocitna levkemija
Leukaemia monoblastica /monocytica acuta

C93.00

Akutna monoblastna/monocitna levkemija, brez omembe remisije

C93.01

Akutna monoblastna/monocitna levkemija, v remisiji

C93.1

Kronična mielomonocitna levkemija [CMML]
Leukaemia myelomonocytica chronica

C93.10

Kronična mielomonocitna levkemija [CMML], brez omembe remisije

C93.11

Kronična mielomonocitna levkemija [CMML], v remisiji

C93.3

Juvenilna mielomonocitna levkemija
Leukaemia myelomonocytica juvenilis

C93.30

Juvenilna mielomonocitna levkemija, brez omembe remisije

C93.31

Juvenilna mielomonocitna levkemija, v remisiji

C93.7

Druge vrste monocitna levkemija
Leukaemia monocytica alia

C93.70

Druge vrste monocitna levkemija, brez omembe remisije

C93.71

Druge vrste monocitna levkemija, v remisiji

C93.9

Monocitna levkemija, neopredeljena
Leukaemia monocytica, non specificata

C93.90

Monocitna levkemija, neopredeljena, brez omembe remisije

C93.91

Monocitna levkemija, neopredeljena, v remisiji

C94

Druge opredeljene levkemije
Leukaemiae generum cellularum aliae, specificatorum

C94.0

Akutna eritroidna levkemija
Leukaemia erythroides acuta

C94.00

Akutna eritroidna levkemija, brez omembe remisije

C94.01

Akutna eritroidna levkemija, v remisiji

C94.2

Akutna megakarioblastna levkemija
Leukaemia megacaryoblastica acuta

C94.20

Akutna megakarioblastna levkemija, brez omembe remisije

C94.21

Akutna megakarioblastna levkemija, v remisiji

C94.3

Mastocitna levkemija
Leukaemia mastocytica

C94.30

Mastocitna levkemija, brez omembe remisije

C94.31

Mastocitna levkemija, v remisiji

C94.4

Akutna panmieloza z mielofibrozo
Panmyelosis acuta cum myelofibrosi

C94.40

Akutna panmieloza z mielofibrozo, brez omembe remisije

C94.41

Akutna panmieloza z mielofibrozo, v remisiji

C94.6

Mielodisplastična in mieloproliferativna bolezen, ki ni opredeljena drugje
Morbus myelodysplasticus et myeloproliferativus, non alibi classificatus

C94.60

Mielodisplastična in mieloproliferativna bolezen, ki ni opredeljena drugje, brez omembe remisije

C94.61

Mielodisplastična in mieloproliferativna bolezen, ki ni opredeljena drugje, v remisiji

C94.7

Druge opredeljene levkemije
Leukaemia aliae, specificata

C94.70

Druge opredeljene levkemije, brez omembe remisije

C94.71

Druge opredeljene levkemije, v remisiji

C95

Levkemija z neopredeljeno vrsto celic
Leukaemia generis cellularum non specificati

C95.0

Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic
Leukaemia generisi cellularum non specificati acuta

C95.00

Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic, brez omembe remisije

C95.01

Akutna levkemija z neopredeljeno vrsto celic, v remisiji

C95.1

Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic
Leukaemia cellularum typi non specificati chronica

C95.10

Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic, brez omembe remisije

C95.11

Kronična levkemija z neopredeljeno vrsto celic, v remisiji

C95.7

Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic
Leukaemia cellularum typi non specificati, alia

C95.70

Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic, brez omembe remisije

C95.71

Druge vrste levkemija z neopredeljeno vrsto celic, v remisiji

C95.9

Levkemija, neopredeljena
Leukaemia, non specificata

C95.90

Levkemija, neopredeljena, brez omembe remisije

C95.91

Levkemija, neopredeljena, v remisiji

C96

Druge in neopredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva
Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia, non specificata

C96.0

Multifokalna (multicentrična) in multisistemska (diseminirana) histiocitoza Langerhansovih celic [Letterer-Siwejeva bolezen]
Histiocytosis Langerhans-cellularum, multifocalis et multisystemica (vulgata) [Letterer-Siwe morbus]

C96.2

Maligna neoplazma mastocitov
Tumor mastocyticus malignus

C96.4

Sarkom dendritičnih celic
Sarcoma dendriticarum cellularum (cellularum accessoriarum)

C96.5

Multifokalna (multicentrična) in monosistemska histiocitoza Langerhansovih celic
Multifocalis et unisystemica Langerhans-cellularum histiocytosis

C96.6

Monofokalna (unicentrična) histiocitoza Langerhansovih celic
Histiocytosis Langerhans-cellularum unifocalis

C96.7

Druge opredeljene maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, specificata alia

C96.8

Histiocitni sarkom
Sarcoma histiocyticum

C96.9

Maligna neoplazma limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, neopredeljena
Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum

D00-D09

Neoplazme in situ

D10-D36

Benigne neoplazme

D37-D48

Neoplazme negotovega ali neznanega značaja

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.