MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

C00-C14

Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)

C15-C26

Prebavila

C30-C39

Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi

C40-C41

Kost in sklepni hrustanec

C43-C44

Koža

C45-C49

Mezotelijska in mehka tkiva

C50-C50

Dojka

C51-C58

Ženski spolni organi

C60-C63

Moški spolni organi

C64-C68

Urinarni trakt (sečila)

C69-C72

Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja

C73-C75

Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)

C76-C80

Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest

C81-C96

Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali domnevno primarne

D00-D09

Neoplazme in situ

D10-D36

Benigne neoplazme

D10

Benigna neoplazma ust in farinksa (žrela)
Neoplasma benignum labii, oris et pharyngis

D10.0

Benigna neoplazma ustnice
Neoplasma benignum labii

D10.1

Benigna neoplazma jezika
Neoplasma benignum linguee

D10.2

Benigna neoplazma ustnega dna
Neoplasma benignum basis oris

D10.3

Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih delov ust
Neoplasma benignum partium oris, aliarum

D10.4

Benigna neoplazma tonzile (nebnice)
Neoplasma benignum tonsillae

D10.5

Benigna neoplazma drugih delov orofarinksa (ustnega dela žrela)
Neoplasma benignum oropharyngis, partium aliarum

D10.6

Benigna neoplazma nazofarinksa (nosnega dela žrela)
Neoplasma benignum nasopharyngis

D10.7

Benigna neoplazma hipofarinksa (spodnjega dela žrela)
Neoplasma benignum hypopharyngis

D10.9

Benigna neoplazma farinksa (žrela), neopredeljeno
Neoplasma benignum pharyngis, non specificatum

D11

Benigna neoplazma velikih žlez slinavk
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum

D11.0

Benigna neoplazma parotidne žleze (obušesnice)
Neoplasma benignum glandulae parotidis

D11.7

Benigna neoplazma druge velike žleze slinavke
Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum

D11.9

Benigna neoplazma velike žleze slinavke, neopredeljena
Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum

D12

Benigna neoplazma kolona, rektuma, anusa in analnega kanala
Neoplasma benignum coli, recti, ani et canalis analis

D12.0

Benigna neoplazma cekuma (slepega črevesa)
Neoplasma benignum caeci

D12.1

Benigna neoplazma apendiksa (slepiča)
Neoplasma benignum appendicis

D12.2

Benigna neoplazma ascendentnega kolona (del debelega črevesa)
Neoplasma benignum coli ascendentis

D12.3

Benigna neoplazma transverzalnega kolona (prečnega debelega črevesa)
Neoplasma benignum coli transversi

D12.4

Benigna neoplazma descendentnega kolona (dela debelega črevesa)
Neoplasma benignum coli descendentis

D12.5

Benigna neoplazma sigmoidnega kolona (esastega debelega črevesa)
Neoplasma benignum coli sigmoidis

D12.6

Benigna neoplazma kolona (debelega črevesa), neopredeljeno
Neoplasma benignum coli, non specificatum

D12.7

Benigna neoplazma rektosigmoidne zveze
Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis

D12.8

Benigna neoplazma rektuma (danke)
Neplasma benignum recti

D12.9

Benigna neoplazma anusa in analnega kanala (danke in zadnjičnega kanala)
Neoplasma benignum ani et canalis analis

D13

Benigna neoplazma drugih in slabo opredeljenih delov prebavil
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum

D13.0

Benigna neoplazma požiralnika (ezofagusa)
Neoplasma benignum oesophagi

D13.1

Benigna neoplazma želodca
Neoplasma benignum ventriculi

D13.2

Benigna neoplazma dvanajstnika (duodenuma)
Neoplasma benignum duodeni

D13.3

Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih delov tankega črevesa
Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum

D13.4

Benigna neoplazma jeter
Neoplasma benignum hepatis

D13.5

Benigna neoplazma ekstrahepatičnih žolčevodov
Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum

D13.6

Benigna neoplazma trebušne slinavke (pankreasa)
Neoplasma benignum pancreatis

D13.7

Benigna neoplazma endokrinega dela trebušne slinavke (pankreasa)
Neoplasma benignum pancreatis endocrini

D13.9

Benigna neoplazma slabo opredeljenih mest v prebavilih
Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum

D14

Benigna neoplazma srednjega ušesa in dihal
Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum

D14.0

Benigna neoplazma srednjega ušesa, nosne votline in paranazalnih (akcesornih, obnosnih) sinusov (votline)
Neoplasma benignum auris medine, cavi nasi et sinuum nasi

D14.1

Benigna neoplazma larinksa (grla)
Neoplasma benignum laryngis

D14.2

Benigna neoplazma traheje (sapnika)
Neoplasma benignum tracheae

D14.3

Benigna neoplazma bronhusa (sapnice) in pljuč
Neoplasma benignum bronchi et pulmonis

D14.4

Benigna neoplazma respiratornega (dihalnega) sistema, neopredeljen
Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum

D15

Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih intratorakalnih (prsnih) organov
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum

D15.0

Benigna neoplazma timusa (priželjca)
Neoplasma benignum thymi

D15.1

Benigna neoplazma srca
Neoplasma benignum cordis

D15.2

Benigna neoplazma mediastinuma (medpljučje)
Neoplasma benignum mediastini

D15.7

Benigna neoplazma drugih opredeljenih intratorakalnih organov
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum

D15.9

Benigna neoplazma intratorakalnih organov, neopredeljen
Neoplasma benignum organorum intrathoracalium, non specificatum

D16

Benigna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli

D16.0

Benigna neoplazma skapule (lopatice) in dolge kosti zgornje okončine
Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris

D16.1

Benigna neoplazma kratke kosti zgornjega uda
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris

D16.2

Benigna neoplazma dolge kosti spodnjega uda
Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris

D16.3

Benigna neoplazma kratke kosti spodnjega uda
Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris

D16.4

Benigna neoplazma lobanjske in obrazne kosti
Neoplasma benignum ossium cranii et faciei

D16.41

Benigna neoplazma lobanjske in obrazne kosti

D16.42

Benigna neoplazma kosti zgornje čeljusti in obraza

D16.5

Benigna neoplazma spodnje čeljustnice
Neoplasma benignum mandibulae

D16.6

Benigna neoplazma hrbtenice
Neoplasma benignum columnae vertebralis

D16.7

Benigna neoplazma reber, sternuma (grodnice) in klavikule (ključnice)
Neoplasma benignum costae, sterni et claviculae

D16.8

Benigna neoplazma medenične kosti, križnica in trtica
Neoplasma benignum ossium pelvis, ossis sacri et ossis coccygei

D16.9

Benigna neoplazma kosti in sklepnega hrustanca, neopredeljena
Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum

D17

Benigna lipomatozna neoplazma (benigna neoplazma maščobnega tkiva)
Neoplasma benignum lipomatosum

D17.0

Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva glave, obraza in vratu
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli

D17.1

Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva trupa
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci

D17.2

Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva udov
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis extremitatum

D17.3

Benigna lipomatozna neoplazma kože in podkožnega tkiva drugih in neopredeljenih mest
Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum

D17.4

Benigna lipomatozna neoplazma intratorakalnih organov
Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium

D17.5

Benigna lipomatozna neoplazma intraabdominalnih organov
Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium

D17.6

Benigna lipomatozna neoplazma spermatične vezi
Neoplasma benignum lipomatosum funiculi spermatici

D17.7

Benigna lipomatozna neoplazma drugih mest
Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum

D17.9

Benigna lipomatozna neoplazma, neopredeljena
Neoplasma benignum lipomatosum, non specificatum

D18

Hemangiom in limfangiom, katero koli mesto
Haemangioma et lymphangioma, quovis loco

D18.0

Hemangiom
Haemangioma, quovis loco

D18.00

Hemangiom, neopredeljeno mesto

D18.01

Hemangiom, koža in podkožno tkivo

D18.02

Hemangiom, intrakranialne strukture

D18.03

Hemangiom, strukture hepatobiliarnega sistema in trebušne slinavke

D18.04

Hemangiom, strukture prebavil

D18.05

Hemangiom, strukture ušes, nosa, ust in grla

D18.06

Hemangiom, strukture očesa in očesnih adneksov

D18.08

Hemangiom, druga mesta

D18.1

Limfangiom, katero koli mesto
Lymphangioma, quovis loco

D19

Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva
Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)

D19.0

Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva plevre (popljučnice)
Mesothelioma begnignum pleurae

D19.1

Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva peritoneja (potrebušnice)
Mesothelioma benignum peritonaei

D19.7

Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva drugih mest
Mesothelioma benignum, loci alterius

D19.9

Benigna neoplazma mezotelijskega tkiva, neopredeljeno
Mesothelioma benignum, non specificatum

D20

Benigna neoplazma mehkega tkiva retroperitoneja in peritoneja
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei

D20.0

Benigna neoplazma retroperitoneja
Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei

D20.1

Benigna neoplazma peritoneja
Neoplasma benignum textus mollis peritonaei

D21

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva
Neoplasma benignum textus mollium et textuum connexivi aliorum

D21.0

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva glave, obraza in vratu
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum

D21.1

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva zgornjega uda, vključno rama
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum, omam includens

D21.2

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva spodnjega uda, vključno kolk
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis inferioris aliorum, regionem coxam includens

D21.3

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva prsnega koša
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum

D21.4

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva trebuha
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum

D21.5

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva medenice
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum

D21.6

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva trupa, neopredeljeno
Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci aliorum, non specificatum

D21.9

Druge benigne neoplazme vezivnega in drugega mehkega tkiva, neopredeljeno
Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum

D22

Melanocitni nevusi
Naevus melanocyticus

D22.0

Melanocitni nevusi ustnice
Naevus melanocyticus labii

D22.1

Melanocitni nevusi veke, vključno kantus
Naevus melanocyticus palpebrae, canthum includens

D22.2

Melanocitni nevusi ušesa in zunanjega sluhovoda
Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi

D22.3

Melanocitni nevusi drugih in neopredeljenih delov obraza
Naevus melanocyticus, locorum faciei aliorum

D22.4

Melanocitni nevusi skalpa in vratu
Naevus melanocyiticus capillitii et colli

D22.5

Melanocitni nevusi trupa
Naevus melanocyticus trunci

D22.6

Melanocitni nevusi zgornjega uda, vključno rama
Naevus melanocyticus extremitatis superioris, omam includens

D22.7

Melanocitni nevusi spodnjega uda, vključno kolk
Naevus melanocyticus extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D22.9

Melanocitni nevusi, neopredeljeni
Naevus melanocyticus, non specificatus

D23

Druge benigne neoplazme kože
Neoplasma benignum cutis aliud

D23.0

Druge benigne neoplazme kože ustnice
Neoplasma benignum cutis labii

D23.1

Druge benigne neoplazme kože veke, vključno kantus
Neoplasma benignum cutis palpebrae, canthum includens

D23.2

Druge benigne neoplazme kože ušesa in zunanjega sluhovoda
Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi

D23.3

Druge benigne neoplazme kože drugih in neopredeljenih delov obraza
Neoplasma benignum cutis faciei, partium aliarum et non specificatarum

D23.4

Druge benigne neoplazme kože lobanje in vratu
Neoplasma benignum cutis capillitii et colli

D23.5

Druge benigne neoplazme kože trupa
Neoplasma benignum cutis trunci

D23.6

Druge benigne neoplazme kože zgornjega uda, vključno rama
Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris, omam includens

D23.7

Druge benigne neoplazme kože spodnjega uda, vključno kolk
Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris, regionem coxam includens

D23.9

Druge benigne neoplazme kože, neopredeljena
Neoplasma benignum cutis, non specificatum

D24

Benigna neoplazma dojke
Neoplasma benignum mammae

D25

Leiomiom maternice (uterusa)
Leiomyoma uteri

D25.0

Submukozni (podsluznični) leiomiom maternice
Leiomyoma submucosum uteri

D25.1

Intramuralni leiomiom maternice
Leiomyoma uteri intramurale

D25.2

Subserozni leiomiom maternice
Leiomyoma subserosum uteri

D25.9

Leiomiom maternice, neopredeljen
Leiomyoma uteri, non specificatum

D26

Druge benigne neoplazme maternice
Neoplasmata benigna uteri alia

D26.0

Druge benigne neoplazme materničnega vratu
Neoplasma benignum cervicis uteri

D26.1

Druge benigne neoplazme materničnega telesa
Neoplasma benignum corporis uteri

D26.7

Druge benigne neoplazme drugih delov maternice
Neoplasma benignum partium uteri aliarum

D26.9

Druge benigne neoplazme maternice, neopredeljena
Neoplasma benignum uteri, non specificatum

D27

Benigna neoplazma jajčnika
Neoplasma benignum ovarii

D28

Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih ženskih spolnih organov
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum aliorum

D28.0

Benigna neoplazma vulve (žensko zunanje spolovilo)
Neoplasma benignum vulvae

D28.1

Benigna neoplazma vagine (nožnice)
Neoplasma benignum vaginae

D28.2

Benigna neoplazma jajcevoda in ligamentov (vezi)
Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum

D28.7

Benigna neoplazma drugih opredeljenih ženskih spolnih organov
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum, aliorum

D28.9

Benigna neoplazma ženskega spolnega organa, neopredeljen
Neoplasma benignum genitaliorum femininorum, non specificatum

D29

Benigna neoplazma moških spolnih organov
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum

D29.0

Benigna neoplazma penisa
Neoplasma benignum penis

D29.1

Benigna neoplazma prostate (obsečnice)
Neoplasma benignum prostatae

D29.2

Benigna neoplazma testisa (moda)
Neoplasma benignum testis

D29.3

Benigna neoplazma epididimisa (obmodek)
Neoplasma epididymitis

D29.4

Benigna neoplazma skrotuma (mošnje)
Neoplasma benignum scroti

D29.7

Benigna neoplazma drugih moških spolnih organov
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum, aliorum

D29.9

Benigna neoplazma moškega spolnega organa, neopredeljen
Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum, non specificatum

D30

Benigna neoplazma sečnih organov
Neoplasma benignum organorum urinariorum

D30.0

Benigna neoplazma ledvice
Neoplasma benignum renis

D30.1

Benigna neoplazma ledvičnega meha (pelvisa)
Neoplasma benignum pelvis renis

D30.2

Benigna neoplazma sečevoda (ureter-a)
Neoplasma benignum ureteris

D30.3

Benigna neoplazma sečnega mehurja (sečnika)
Neoplasma benignum vesicae urinariae

D30.4

Benigna neoplazma sečnice (uretre)
Neoplasma benignum urethrae

D30.7

Benigna neoplazma drugih sečnih organov
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum

D30.9

Benigna neoplazma sečnega organa, neopredeljen
Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum, non specificatum

D31

Benigna neoplazma očesa in očesnih adneksov (priveskov)
Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi

D31.0

Benigna neoplazma veznice (konjunktive)
Neoplasma benignum coniuctivae

D31.1

Benigna neoplazma roženice (kornea)
Neoplasma benignum corneae

D31.2

Benigna neoplazma mrežnice (retine)
Neoplasma benignum retinae

D31.3

Benigna neoplazma žilnice (horioidea)
Neoplasma benignum chorioideae

D31.4

Benigna neoplazma ciliarnika (ciliarnega telesa)
Neoplasma benignum corporis ciliaris

D31.5

Benigna neoplazma solzne žleze in solzovoda
Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis

D31.6

Benigna neoplazma orbite, neopredeljeno
Neoplasma benignum orbitae, non specificatum

D31.7

Drugi opredeljeni deli očesa

D31.9

Benigna neoplazma očesa, neopredeljeno
Neoplasma benignum oculi, non specificatum

D32

Benigna neoplazma mening (možganskih ovojnic in ovojnic hrbtnega mozga)
Neoplasma benignum meningium

D32.0

Benigna neoplazma možganskih ovojnic (cerebralnih mening)
Neoplasma benignum meningium intracraniale

D32.1

Benigna neoplazma ovojnice hrbtnega mozga (spinalne meninge)
Neoplasma benignum meningium medullae spinalis

D32.9

Benigna neoplazma mening (možganskih ovojnic in ovojnice hrbtnega mozga), neopredeljene
Neoplasma benignum meningium, non specificatum

D33

Benigna neoplazma možganov in drugih delov centralnega živčevja
Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis, partium aliorum

D33.0

Benigna neoplazma možganov, supratentorialno (nad tentorijem)
Neoplasma benignum cerebri supratentoriale

D33.1

Benigna neoplazma možganov, infratentorialno (pod tentorijem)
Neoplasma benignum cerebri infratentoriale

D33.2

Benigna neoplazma možganov, neopredeljeno
Neoplasma benignum cerebri, non specificatum

D33.3

Benigna neoplazma možganskih (kranialnih) živcev
Neoplasma benignum nervi cranialis

D33.4

Benigna neoplazma hrbtnega mozga
Neoplasma benignum medullae spinalis

D33.7

Benigna neoplazma drugih opredeljenih delov centralnega živčevja
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, partium aliarum specificatarum

D33.9

Benigna neoplazma centralnega živčevja, neopredeljeno
Neoplasma benignum systematis nervosi centralis, non specificatum

D34

Benigna neoplazma ščitnice
Neoplasma benignum glandulae thyreoideae

D35

Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum et non specificatarum

D35.0

Benigna neoplazma nadledvične žleze
Neoplasma benignum glandulae suprarenalis

D35.1

Benigna neoplazma obščitnične žleze
Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae

D35.2

Benigna neoplazma hipofize
Neoplasma benignum glandulae pituitariae

D35.3

Benigna neoplazma kraniofaringealnega voda
Neoplasma benignum ductus craniopharyngici

D35.4

Benigna neoplazma češarike
Neoplasma benignum corporis pinealls

D35.5

Benigna neoplazma karotidnega telesca
Neoplasma benignum corporis carotici

D35.6

Benigna neoplazma aortnega telesca in drugih paraganglijev
Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum

D35.7

Benigna neoplazma druge opredeljene žleze z notranjim izločanjem
Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius

D35.8

Benigna neoplazma - pluriglandularna prizadetost
Neoplasma benignum pluriglandulare

D35.9

Benigna neoplazma endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem), neopredeljena
Neoplasma benignum glandulae endocrinae, non specificatum

D36

Benigna neoplazma drugih in neopredeljenih mest
Neoplasma benignum locorum aliorum et non specificatorum

D36.0

Benigna neoplazma bezgavk
Neoplasma benignum lymphonodorum

D36.1

Benigna neoplazma perifernih živcev in avtonomnega živčevja
Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi

D36.7

Benigna neoplazma drugih opredeljenh mest
Neoplasma benignum, loci specificata

D36.9

Benigna neoplazma neopredeljenega mesta
Neoplasma benignum, loci non specificati

D37-D48

Neoplazme negotovega ali neznanega značaja

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.