MKB-10

A00-B99

Nekatere infekcijske in parazitarne bolezni

C00-D48

Neoplazme

C00-C14

Ustnica, ustna votlina in farinks (žrelo)

C15-C26

Prebavila

C30-C39

Respiratorni (dihalni) in intratorakalni (prsni) organi

C40-C41

Kost in sklepni hrustanec

C43-C44

Koža

C45-C49

Mezotelijska in mehka tkiva

C50-C50

Dojka

C51-C58

Ženski spolni organi

C60-C63

Moški spolni organi

C64-C68

Urinarni trakt (sečila)

C69-C72

Oko, možgani in drugi deli centralnega živčevja

C73-C75

Ščitnica in druge endokrine žleze (žleze z notranjim izločanjem)

C76-C80

Maligne neoplazme slabo opredeljenih, sekundarnih in neopredeljenih mest

C81-C96

Maligne neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, ugotovljeno ali domnevno primarne

D00-D09

Neoplazme in situ

D10-D36

Benigne neoplazme

D37-D48

Neoplazme negotovega ali neznanega značaja

D37

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ustne votline in prebavnih organov
Neoplasma oris et organorum systematis digestivi

D37.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ustnice, ustne votline in farinksa (žrela)
Neoplasma labii, oris et pharyngis

D37.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja želodca
Neoplasma ventriculi

D37.2

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja tankega črevesa
Neoplasma intestini tenuis

D37.3

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja apendiksa (slepiča)
Neoplasma appendicis

D37.4

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja kolona (debelega črevesa)
Neoplasma coli

D37.5

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja rektuma (danke)
Neoplasma recti

D37.6

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja jeter, žolčnika in žolčnih vodov
Neoplasma hepatis et ductuum billarium

D37.7

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih delov prebavil
Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum

D37.71

Trebušna slinavka

D37.79

Drugi opredeljeni prebavni organi

D37.9

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja prebavil, neopredeljena
Neoplasma organorum systematis digestivi, non specificatum

D38

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja srednjega ušesa, respiratornih in intratorakalnih organov
Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium

D38.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja grla (larinksa)
Neoplasma laryngis

D38.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja traheje (sapnika), bronhusa (sapnice) in pljuč
Neoplasma tracheae, bronchi et pulmonis

D38.2

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja plevre (popljučnice)
Neoplasma pleurae

D38.3

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja mediastinuma(medpljučja)
Neoplasma mediastini

D38.4

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja timusa (priželjca)
Neoplasma thymi

D38.5

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih dihalnih (respiratornih) organov
Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum, non specificatorum

D38.6

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja respiratornih (dihalnih) organov, neopredeljen
Neoplasma organi respiratorii, non specificatum

D39

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ženskih spolnih organov
Neoplasma genitalium femininorum

D39.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja maternice (uterusa)
Neoplasma uteri

D39.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja jajčnika (ovarija)
Neoplasma ovarii

D39.2

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja posteljice (placente)
Neoplasma placentae

D39.7

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih ženskih spolnih organov
Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum

D39.9

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ženskega spolnega organa, neopredeljen
Neoplasma genitaliorum femininorum, non specificatum

D40

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja moških spolnih organov
Neoplasma genitalium masculinorum

D40.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja prostate (obsečnice)
Neoplasma prostatae

D40.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja testisa (moda)
Neoplasma testis

D40.7

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih moških spolnih organov
Neoplasma genitalium masculinorum aliorum

D40.9

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja moškega spolnega organa, neopredeljen
Neoplasma genitalium masculinorum, non specificatum

D41

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečnih (urinarnih) organov
Neoplasma organorum urinariorum

D41.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ledvice
Neoplasma renis

D41.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ledvičnega meha (pelvis renalis)
Neoplasma pelvis renis

D41.2

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečevoda (uretera)
Neoplasma ureteris

D41.3

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečnice (uretre)
Neoplasma urethrae

D41.4

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečnega mehurja (sečnika)
Neoplasma vesicae urinariae

D41.7

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih sečnih organov
Neoplasma organorum urinariorum aliorum

D41.9

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja sečnega organa, neopredeljen
Neoplasma organi urinarii, non specificatum

D42

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja mening (možganskih ovojnic, ovojnic hrbtnega mozga)
Neoplasma meningium

D42.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganske ovojnice (cerebralne meninge)
Neoplasma meningis cerebri

D42.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ovojnice hrbtnega mozga (spinalne meninge)
Neoplasma meningium medullae spinalis

D42.9

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganske ovojnice in ovojnice hrbtnega mozga (meninge), neopredeljene
Neoplasma meningis, non specificatum

D43

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganov in centralnega živčevja
Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis

D43.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganov, supratentorialno (nad tentorijem)
Neoplasma cerebri supratentoriale

D43.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganov, infratentorialno (pod tentorijem)
Neoplasma cerebri infratentoriale

D43.2

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganov, neopredeljeni
Neoplasma cerebri

D43.3

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja možganskih (kranialnih) živcev
Neoplasma nervi cranialie

D43.4

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja hrbtnega mozga
Neoplasma medullae spinalis

D43.7

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih delov centralnega živčevja
Neoplasma systematis nervosi centralis, partium aliorum

D43.9

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja centralnega živčevje, neopredeljeno
Neoplasma systematis nervosi centralis, non specificatum

D44

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja endokrinih žlez (žlez z notranjim izločanjem)
Neoplasma glandulae endocrinae

D44.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja ščitnice
Neoplasma glandulae thyreoideae

D44.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja nadledvične žleze
Neoplasma glandulae suprarenalis

D44.2

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja obščitnice
Neoplasma glandulae parathyreoideae

D44.3

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja hipofize
Neoplasma glandulae pituitariae

D44.4

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja kraniofaringealnega voda
Neoplasma ductus craniopharyngici

D44.5

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja češarike
Neoplasma corporis pinealis

D44.6

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja karotidnega telesca
Neoplasma corporis carotici

D44.7

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja aortnega telesca in drugih paraganglijev
Neoplasma corporis aortici et paragangliorum aliorum

D44.8

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja - pluriglandularna prizadetosti
Neoplasma pluriglandulare

D44.9

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja endokrine žleze, neopredeljena
Neoplasma glandulae endocrinae, non specificatum

D45

Policitemija vera (prava policitemija)
Polycythaemia vera

D46

Mielodisplastični sindromi
Syndromata myelodysplastica

D46.0

Refraktarna anemija brez sideroblastov, tako ugotovljena
Anaemia refractaria sine sideroblastis

D46.1

Refraktarna anemija s sideroblasti
Anaemia refractaria cum sideroblastis

D46.2

Refraktarna anemija s presežkom blastov [RAEB]
Anaemia refractaria cum nimio blastorum

D46.4

Refraktorna anemija, neopredeljena
Anaemia refractaria, non specificata

D46.5

Refraktarna anemija z večvrstno displazijo
Anaemia refractoria cum dysplasia generis multiplici

D46.6

Mielodisplastični sindrom z izolirano kromosomsko nenormalnostjo del(5q)
Syndroma myelodisplasticum cum abnormalitate segregata del(5q) chromosomali

D46.7

Drugi mielodisplastični sindromi
Syndromata myelodysplastica alia

D46.9

Mielodisplastični sindrom, neopredeljen
Syndroma myelodysplasticum, non specificatum

D47

Druge neoplazme negotovega ali neznanega značaja limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva
Neoplasmata telae lymphaticae, hematopoieticae et telarum affinium alia

D47.0

Histiocitični in mastocitični tumorji negotovega in neznanega značaja
Histiocytoma et mastocytoma

D47.1

Kronična mieloproliferativna bolezen
Morbus myeloproliferativus chronicus

D47.2

Monoklonska imunoglobulinemija (gamopatija) neodrejenega pomena (MINP)
Gammapathia monoclonalis indeterminatae significationis

D47.3

Esencialna (hemoragična) trombocitemija
Throbocythaemia essentialis (haemorrhagica)

D47.4

Osteomielofibroza
Osteomyelofibrosis

D47.5

Kronična eozinofilna levkemija [hipereozinofilni sindrom]
Leukaemia eosinophilica chronica (Syndroma hypereosinophilicum)

D47.7

Druge opredeljene neoplazme limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva neznanega značaja
Neoplasmata maligna alia incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum

D47.9

Neoplazma neznanega značaja limfatičnega, krvotvornega in sorodnega tkiva, neopredeljena
Neoplasmata incertae et ignotae dispositionis lymphatici, haemopoetici et affinium textuum, non specificata

D48

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugih in neopredeljenih mest
Neoplasma indefiniti sive ignoti, loci alterius

D48.0

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja kosti in sklepnega hrustanca
Neoplasma ossis et cartilaginis articuli

D48.1

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja vezivnega in mehkega tkiva
Neoplasma textus connexivi et textuum mollium aliorum

D48.2

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja perifernih živcev in avtonomnega živčevja
Neoplasma nervi peripherici et systematis nervosi autonomi

D48.3

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja retroperitoneja
Neoplasma retroperitonaei

D48.4

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja peritoneja
Neoplasma peritonaei

D48.5

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja kože
Neoplasma cutis

D48.6

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja dojke
Neoplasma mammae

D48.7

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja drugega opredeljena mesta
Neoplasma alii loci specificati

D48.9

Neoplazma negotovega ali neznanega značaja, neopredeljena
Neoplasma, non specificatum

D50-D89

Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere imunsko pogojene bolezni

E00-E89

Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične) bolezni

F00-F99

Duševne in vedenjske motnje

G00-G99

Bolezni živčevja

H00-H59

Bolezni očesa in očesnih adneksov

H60-H95

Bolezni ušesa in mastoida

I00-I99

Bolezni obtočil

J00-J99

Bolezni dihal

K00-K93

Bolezni prebavil

L00-L99

Bolezni kože in podkožja

M00-M99

Bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva

N00-N99

Bolezni sečil in spolovil

O00-O99

Nosečnost, porod in poporodno obdobje (puerperij)

P00-P96

Nekatera stanja, ki izvirajo v perinatalnem (obporodnem) obdobju

Q00-Q99

Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaki ter nenormalni klinični in laboratorijski izvidi, neuvrščeni drugje

S00-T98

Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih vzrokov

U00-U49

Kode za posebne namene

U50-U73

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

U78-U88

Kode za posebne namene

U91-U92

Kode za posebne namene

V00-Y98

Zunanji vzroki obolevnosti in umrljivosti

Z00-Z99

Dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo

NOVO: Pregledovalnik interakcij zdravil

Prenesite aplikacijo Mediately. Preverite resnost interakcij in pridobite priporočila, kako jih razrešiti.

Uporabljamo piškotke Piškotki nam pomagajo, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo naše spletne strani. Z uporabo spletne strani se strinjate z rabo piškotkov. Več o tem, kako jih uporabljamo, si preberite v naši politiki piškotkov.