Léky

ADEMPAS 0,5MG Potahovaná tableta

Preskripční informace

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem "S". Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.

Režim výdeje

R - na lékařský předpis

Podmínky omezení

Bez omezení

Specializace předepisujícího lékaře

Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.

Indikační omezení úhrady

V závislosti na balení. Zkontrolujte příbalové informace pro podrobnosti.

Další informace

Název LP

ADEMPAS 0,5MG Potahovaná tableta

Složení

Žádna data

Léková forma

Potahovaná tableta

Držitel registrace

Bayer AG, Leverkusen
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9 hvězdičky, více než 20 tisíc hodnocení

SPC

Terapeutické indikace

Dávkování a způsob podání

Kontraindikace

Zvláštní upozornění

Interakce

Fertilita, těhotenství a kojení

Schopnost řízení

Nežádoucí účinky

Předávkování

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakokinetika

PDF dokumenty

Balení a cena

0,5MG Potahovaná tableta 42
Cena
32 144,00 Kč
Max. doplatek
3 746,08 Kč

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je…
Více...
Indikační omezení úhrady:
Přípravek je hrazen u dospělých nemocných ve funkční třídě NYHA II a III s inoperabilní CTEPH, reziduální nebo rekurentní CTEPH po plicní endarterektomii (potvrzenou na pracovišti se zkušeností s komplexní diagnostikou a léčbou CTEPH pro zlepšení funkční zdatnosti). Léčba bude ukončena, pokud dojde k refrakternímu zhoršení funkční třídy podle NYHA nebo zátěžové kapacity v souvislosti se základním onemocněním a nemocný nebude kandidátem na transplantaci plic. Za refrakterní se považuje přetrvávání zhoršení ve dvou po sobě následujících reevaluačních kontrolách, které probíhají po 4-6 měsících léčby. Léčba nebude hrazena, pokud dojde k progresi onemocnění do funkční třídy NYHA IV.
0,5MG Potahovaná tableta 42
Cena
32 144,00 Kč
Max. doplatek
3 746,08 Kč

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je…
Více...
Indikační omezení úhrady:
Přípravek je hrazen u dospělých pacientů s plicní arteriální hypertenzí ve funkční třídě III dle klasifikace NYHA: 1. v monoterapii, pokud není možné podat ERA (antagonista endothelinového receptoru) nebo PDE5i (inhibitor fosfodiesterázy 5). 2. ve dvojkombinaci s antagonistou endothelinového receptoru u pacientů, u nichž nebyla odpověď na léčbu tímto přípravkem dostatečná, a u kterých není podání inhibitoru fosfodiesterázy typu 5 vhodné. 3. v kombinaci s antagonistou endotelinového receptoru u pacientů, u nichž nebylo dosaženo dostatečné klinické odpovědi při léčbě kombinací antagonista endotelinového receptoru a inhibitor fosfodiesterázy 5. Úspěšnost terapie bude pravidelně přehodnocována po …
Více...
0,5MG Potahovaná tableta 294
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
0,5MG Potahovaná tableta 84
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
0,5MG Potahovaná tableta 90
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.

Zdroje

Podobné l.

Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.