Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.
Vyhledávejte léky rychleji. Vyzkoušejte interakce.

Léky

OZURDEX 700MCG Intravitreální implantát v aplikátoru

Preskripční informace

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem "S". Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.

Režim výdeje

R - na lékařský předpis

Podmínky omezení

Bez omezení

Specializace předepisujícího lékaře

Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.

Indikační omezení úhrady

1) Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem u pseudofakických pacientů a u pacientů, u kterých je nekortikosteroidní léčba nevhodná. Aktuální hodnota glykovaného hemoglobinu při zahájení léčby dexamethasonem je nižší než 80 mmol/mol. Předpokladem léčby je dobrá compliance pacienta a odpovídající diabetologické zázemí. Léčba je zahájena, pokud je zraková ostrost v rozmezí 6/15 až 6/60, centrální tloušťka sítnice dle OCT 300 mikrometrů a více, změny v makule nejsou ireverzibilního charakteru a nejsou známky konkomitujícího onemocnění makuly. Odpověď na léčbu je definovaná jako zlepšení zrakové ostrosti alespoň o 5 písmen ETDRS nebo pokles centrální tlouš…
Více...

Další informace

Název LP

OZURDEX 700MCG Intravitreální implantát v aplikátoru

Složení

Žádna data

Léková forma

Intravitreální implantát v aplikátoru

Držitel registrace

AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Ludwigshafen
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9 hvězdičky, více než 20 tisíc hodnocení

SPC

Terapeutické indikace

Dávkování a způsob podání

Kontraindikace

Zvláštní upozornění

Interakce

Fertilita, těhotenství a kojení

Schopnost řízení

Nežádoucí účinky

Předávkování

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakokinetika

PDF dokumenty

Balení a cena

700MCG Intravitreální implantát v aplikátoru 1
Cena
26 321,15 Kč
Max. doplatek
2 909,41 Kč

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je…
Více...
Indikační omezení úhrady:
1) Přípravek je hrazen v léčbě poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem u pseudofakických pacientů a u pacientů, u kterých je nekortikosteroidní léčba nevhodná. Aktuální hodnota glykovaného hemoglobinu při zahájení léčby dexamethasonem je nižší než 80 mmol/mol. Předpokladem léčby je dobrá compliance pacienta a odpovídající diabetologické zázemí. Léčba je zahájena, pokud je zraková ostrost v rozmezí 6/15 až 6/60, centrální tloušťka sítnice dle OCT 300 mikrometrů a více, změny v makule nejsou ireverzibilního charakteru a nejsou známky konkomitujícího onemocnění makuly. Odpověď na léčbu je definovaná jako zlepšení zrakové ostrosti alespoň o 5 písmen ETDRS nebo pokles centrální tlouš…
Více...

Zdroje

Podobné l.

Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4.9

Více než 36k hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4.9

Více než 36k hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.