Léky

BORTEZOMIB ACCORD 2,5MG/ML Injekční roztok

Preskripční informace

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem "S". Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.

Režim výdeje

R - na lékařský předpis

Podmínky omezení

Bez omezení

Specializace předepisujícího lékaře

Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.

Indikační omezení úhrady

Bortezomib je hrazen: 1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů, a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací), b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do…
Více...

Další informace

Název LP

BORTEZOMIB ACCORD 2,5MG/ML Injekční roztok

Složení

Žádna data

Léková forma

Injekční roztok

Držitel registrace

Accord Healthcare S.L.U., Barcelona

SPC

Registrace je zcela zdarma a umožňuje Vám neomezený přístup ke všem nástrojům, SPC informacím a MKN-10.
Zaregistrovat

Terapeutické indikace

Dávkování a způsob podání

Kontraindikace

Zvláštní upozornění

Interakce

Fertilita, těhotenství a kojení

Schopnost řízení

Nežádoucí účinky

Předávkování

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakokinetika

PDF dokumenty

Balení a cena

2,5MG/ML Injekční roztok 1X1,4ML
Cena
11 898,28 Kč
Max. doplatek
9 648,40 Kč

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je…
Více...
Indikační omezení úhrady:
Bortezomib je hrazen: 1) v léčbě mnohočetného myelomu u nepředléčených dospělých pacientů, a) u kterých je vhodná vysokodávkovaná chemoterapie s transplantací hematopoetických krvetvorných buněk, a sice v kombinaci s dexametazonem nebo s dexametazonem a thalidomidem (vždy do podání celkové dávky 24 aplikací), u pacientů s renálním selháním též v kombinaci s doxorubicinem a dexametazonem (do podání celkové dávky 12 aplikací), b) u kterých není indikována transplantace kostní dřeně, a sice v kombinaci s melphalanem a prednisonem. V případě dosažení imunofenotypové kompletní remise dle kritérií IMWG je možné podat maximálně dva následné cykly terapie, v ostatních případech je bortezomib hrazen do…
Více...
2,5MG/ML Injekční roztok 1X1ML
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
2,5MG/ML Injekční roztok 4X1,4ML
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
2,5MG/ML Injekční roztok 4X1ML
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.

Zdroje

Podobné l.

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.