Léky

ELIQUIS 2,5MG Potahovaná tableta

Preskripční informace

Vykazovací limit

E - Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem "E".

Režim výdeje

R - na lékařský předpis

Podmínky omezení

Bez omezení

Specializace předepisujícího lékaře

V závislosti na balení. Zkontrolujte příbalové informace pro podrobnosti.

Indikační omezení úhrady

V závislosti na balení. Zkontrolujte příbalové informace pro podrobnosti.

Další informace

Název LP

ELIQUIS 2,5MG Potahovaná tableta

Složení

Žádna data

Léková forma

Potahovaná tableta

Držitel registrace

Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Dublin

SPC

Registrace je zcela zdarma a umožňuje Vám neomezený přístup ke všem nástrojům, SPC informacím a MKN-10.
Zaregistrovat

Terapeutické indikace

Dávkování a způsob podání

Kontraindikace

Zvláštní upozornění

Interakce

Fertilita, těhotenství a kojení

Schopnost řízení

Nežádoucí účinky

Předávkování

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakokinetika

PDF dokumenty

Balení a cena

2,5MG Potahovaná tableta 20
Cena
695,18 Kč
Max. doplatek
170,82 Kč

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
Specializace předepisujícího lékaře:
Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.
Indikační omezení úhrady:
Přípravek je v ambulantní péči hrazen v primární prevenci žilních tromboembolií u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní operativní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Maximální celková doba podávání hrazená ze zdravotního pojištění po elektivní náhradě kolenního kloubu je 14 dní, po elektivní náhradě kyčelního kloubu 28-35 dní.
2,5MG Potahovaná tableta 20
Cena
695,18 Kč
Max. doplatek
170,82 Kč

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
Specializace předepisujícího lékaře:
Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.
Indikační omezení úhrady:
Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda, chirurga, geriatra, pneumologa a onkologa v indikacích: 1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě, a to: a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci) b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes mellitus, hypertenze. 2. léčba a sekundární prevence hluboké …
Více...
2,5MG Potahovaná tableta 60X1
Cena
2 081,78 Kč
Max. doplatek
508,70 Kč

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
Specializace předepisujícího lékaře:
Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.
Indikační omezení úhrady:
Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda, chirurga, geriatra, pneumologa a onkologa v indikacích: 1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě, a to: a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci) b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes mellitus, hypertenze. 2. léčba a sekundární prevence hluboké …
Více...
2,5MG Potahovaná tableta 60X1
Cena
2 081,78 Kč
Max. doplatek
508,70 Kč

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
Specializace předepisujícího lékaře:
Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.
Indikační omezení úhrady:
Přípravek je v ambulantní péči hrazen v primární prevenci žilních tromboembolií u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní operativní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Maximální celková doba podávání hrazená ze zdravotního pojištění po elektivní náhradě kolenního kloubu je 14 dní, po elektivní náhradě kyčelního kloubu 28-35 dní.
2,5MG Potahovaná tableta 168
Cena
4 866,16 Kč
Max. doplatek
3 188,27 Kč

Vykazovací limit

E - Není-li s ohledem na účinnost a bezp…
Více...
Specializace předepisujícího lékaře:
vnitřní lékařství | neurologie, dětská neurologie | kardiologie, dětská kardiologie, angiologie | hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie | ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie | chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie | geriatrie
Indikační omezení úhrady:
Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda, chirurga a geriatra v indikacích: 1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě, a to.: a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci) b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes mellitus, hypertenze. 2. léčba a sekundární prevence hluboké žilní trombózy nebo …
Více...
2,5MG Potahovaná tableta 10
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
2,5MG Potahovaná tableta 100X1
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
2,5MG Potahovaná tableta 200
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
2,5MG Potahovaná tableta 60
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.

Zdroje

Podobné l.

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.