Léky

Preskripční informace

Vykazovací limit

E - Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2 § 33 vyhlášky č.376/2011 Sb., v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem "E".

Režim výdeje

R - na lékařský předpis

Podmínky omezení

Bez omezení

Specializace předepisujícího lékaře

vnitřní lékařství | neurologie, dětská neurologie | kardiologie, dětská kardiologie, angiologie | hematologie a transfuzní lékařství, dětská onkologie a hematologie | ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, traumatologie | chirurgie, dětská chirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, kardiochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie, traumatologie | geriatrie | pneumologie a ftizeologie, dětská pneumologie | klinická onkologie, dětská onkologie a hematologie, radiační onkologie a onkogynekologie

Indikační omezení úhrady

Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda, chirurga, geriatra, pneumologa a onkologa v indikacích: 1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě, a to: a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci) b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes mellitus, hypertenze. 2. léčba a sekundární prevence hluboké žiln…
Více...

Další informace

Název LP

DAXANLO 150MG Tvrdá tobolka

Složení

Žádna data

Léková forma

Tvrdá tobolka

Držitel registrace

Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto

Poslední aktualizace SmPC

16. 11. 2023
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9 hvězdičky, více než 20 tisíc hodnocení

SPC

Terapeutické indikace

Dávkování a způsob podání

Kontraindikace

Zvláštní upozornění

Interakce

Fertilita, těhotenství a kojení

Schopnost řízení

Nežádoucí účinky

Předávkování

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakokinetika

PDF dokumenty

Balení a cena

150MG Tvrdá tobolka 60X1
Cena
616,56 Kč
Max. doplatek
0,00 Kč

Vykazovací limit

E - Není-li s ohledem na účinnost a bezp…
Více...
Indikační omezení úhrady:
Přípravek je hrazen na základě preskripce internisty, neurologa, kardiologa, angiologa, hematologa, ortopeda, chirurga, geriatra, pneumologa a onkologa v indikacích: 1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní indikovaných k antikoagulační léčbě, a to: a) v sekundární prevenci (tj. po cévní mozkové příhodě, tranzitorní ischemické atace nebo systémové embolizaci) b) v primární prevenci za předpokladu přítomnosti jednoho nebo více z následujících rizikových faktorů: symptomatické srdeční selhání třídy II či vyšší podle klasifikace NYHA, věk vyšší nebo rovný 75 let, diabetes mellitus, hypertenze. 2. léčba a sekundární prevence hluboké žiln…
Více...
150MG Tvrdá tobolka 100(2X50X1)
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
150MG Tvrdá tobolka 100X1
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
150MG Tvrdá tobolka 10X1
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
150MG Tvrdá tobolka 180(3X60)
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
150MG Tvrdá tobolka 180(3X60X1)
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
150MG Tvrdá tobolka 30X1
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.
150MG Tvrdá tobolka 60
Cena
-
Max. doplatek
-

Vykazovací limit

Balení není v seznamu.

Zdroje

Podobné l.

Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.