Léky

BLINCYTO 38,5MCG Prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok

Preskripční informace

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem "S". Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.

Režim výdeje

R - na lékařský předpis

Podmínky omezení

Bez omezení

Specializace předepisujícího lékaře

Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.

Indikační omezení úhrady

Blinatumomab v monoterapii je hrazen v léčbě dospělých pacientů o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG s Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní B-prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) v první kompletní remisi po podání nejméně 3 bloků intenzivní chemoterapie s přetrvávající pozitivitou minimální reziduální nemocí (MRN) nejméně 0,1 %. Terapie je hrazena do provedení následné alogenní transplantace, nepřijatelné toxicity nebo vyčerpání nejvýše dvou cyklů léčby (maximálního počtu 56 lahviček blinatumomabu), dle toho, co nastane dříve.

Další informace

Název LP

BLINCYTO 38,5MCG Prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok

Složení

Žádna data

Léková forma

Prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok

Držitel registrace

Amgen Europe B.V., Breda
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9 hvězdičky, více než 20 tisíc hodnocení

SPC

Terapeutické indikace

Dávkování a způsob podání

Kontraindikace

Zvláštní upozornění

Interakce

Fertilita, těhotenství a kojení

Schopnost řízení

Nežádoucí účinky

Předávkování

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakokinetika

PDF dokumenty

Balení a cena

38,5MCG Prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok 1+1X10ML
Cena
66 156,14 Kč
Max. doplatek
2 552,16 Kč

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je…
Více...
Indikační omezení úhrady:
Blinatumomab v monoterapii je hrazen v léčbě dospělých pacientů o stavu výkonnosti 0-1 dle ECOG s Philadelphia chromozom negativní CD19 pozitivní B-prekurzorovou akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) v první kompletní remisi po podání nejméně 3 bloků intenzivní chemoterapie s přetrvávající pozitivitou minimální reziduální nemocí (MRN) nejméně 0,1 %. Terapie je hrazena do provedení následné alogenní transplantace, nepřijatelné toxicity nebo vyčerpání nejvýše dvou cyklů léčby (maximálního počtu 56 lahviček blinatumomabu), dle toho, co nastane dříve.

Zdroje

Podobné l.

Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.