Léky

BESPONSA 1MG Prášek pro koncentrát pro infúzní roztok

Preskripční informace

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem "S". Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.

Režim výdeje

R - na lékařský předpis

Podmínky omezení

Bez omezení

Specializace předepisujícího lékaře

Prosíme, ověřte si pro jistotu možnost preskripce pro Vaši odbornost pod položkou indikační omezení.

Indikační omezení úhrady

Inotuzumab ozogamicin je hrazen jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s s Philadelphia chromozom (bcr-abl) negativní relabující nebo refrakterní CD22-pozitivní (> 0 % stanovená ověřeným a senzitivním analytickým postupem) akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) z prekurzorů B-buněk, za nepřítomnosti translokace t(4;11). Přípravek je hrazen u pacientů v celkovém stavu (PS) 0-1 dle ECOG (ECOG 2 je přípustný pouze tehdy, pokud se jedná o přechodný stav prokazatelně způsobený onemocněním ALL), kteří byli pro ALL z prekurzorů B-buněk předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie, a u kterých je zároveň předpoklad následné alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. U všech pacientů,…
Více...

Další informace

Název LP

BESPONSA 1MG Prášek pro koncentrát pro infúzní roztok

Složení

Žádna data

Léková forma

Prášek pro koncentrát pro infúzní roztok

Držitel registrace

Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles

SPC

Registrace je zcela zdarma a umožňuje Vám neomezený přístup ke všem nástrojům, SPC informacím a MKN-10.
Zaregistrovat

Terapeutické indikace

Dávkování a způsob podání

Kontraindikace

Zvláštní upozornění

Interakce

Fertilita, těhotenství a kojení

Schopnost řízení

Nežádoucí účinky

Předávkování

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakokinetika

PDF dokumenty

Balení a cena

1MG Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 1
Cena
273 780,90 Kč
Max. doplatek
2 119,97 Kč

Vykazovací limit

S - Jde-li o přípravek, jehož použití je…
Více...
Indikační omezení úhrady:
Inotuzumab ozogamicin je hrazen jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s s Philadelphia chromozom (bcr-abl) negativní relabující nebo refrakterní CD22-pozitivní (> 0 % stanovená ověřeným a senzitivním analytickým postupem) akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) z prekurzorů B-buněk, za nepřítomnosti translokace t(4;11). Přípravek je hrazen u pacientů v celkovém stavu (PS) 0-1 dle ECOG (ECOG 2 je přípustný pouze tehdy, pokud se jedná o přechodný stav prokazatelně způsobený onemocněním ALL), kteří byli pro ALL z prekurzorů B-buněk předléčeni jednou až dvěma liniemi chemoterapie, a u kterých je zároveň předpoklad následné alogenní transplantace hematopoetických kmenových buněk. U všech pacientů,…
Více...

Zdroje

Podobné l.

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.