MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

I00-I02

Akutní revmatická horečka

I05-I09

Chronické revmatické choroby srdeční

I10-I15

Hypertenzní nemoci

I20-I25

Ischemické nemoci srdeční

I26-I28

Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu

I30-I52

Jiné formy srdečního onemocnění

I30

Akutní zánět osrdečníku [pericarditis acuta]
Pericarditis acuta

I30.0

Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
Pericarditis idopathica acuta, non specificata

I30.1

Infekční perikarditida
Pericarditis infectiva

I30.8

Jiné formy akutní perikarditidy
Pericarditis acuta, formae aliae

I30.9

Akutní perikarditida NS
Pericarditis acuta, non specificata

I31

Jiné nemoci osrdečníku (perikardu)
Morbi pericardii alii

I31.0

Chronická adhezivní perikarditida
Pericarditis adhaesiva chronica

I31.1

Chronická konstriktivní perikarditida
Pericarditis constrictiva chronica

I31.2

Hemoperikard nezařazený jinde
Haemopericardium non alibi classificatum

I31.3

Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
Exudatio pericardii non inflammatoria

I31.8

Jiné určené nemoci perikardu
Morbi pericardii specificati, alii

I31.9

Nemoc perikardu NS
Morbus pericardii, non specificatus

I32*

Zánět osrdečníku (perikarditida) při nemocech zařazených jinde
Pericarditis in morbis alibi classificatis

I32.0*

Perikarditida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Pericarditis in morbis bacterialibus alibi classificatis

I32.1*

Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Pericarditis in morbis infectivis et parasitariis aliis, alibi classificatis

I32.8*

Perikarditida při jiných nemocech zařazených jinde
Pericarditis in aliis morbis alibi classificatis

I33

Akutní a subakutní endokarditida
Endocarditis acuta et subacuta

I33.0

Akutní a subakutní infekční endokarditida
Endocarditis infectiva acuta et subacuta

I33.9

Akutní endokarditida NS
Endocarditis acuta, non specificata

I34

Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně [valvulae mitralis]
Morbi valvulae mitralis, non rheumatici

I34.0

Insuficience dvojcípé chlopně
Insufficientia valvulae mitralis non rheumatica

I34.1

Prolaps dvojcípé chlopně
Prolapsus valvulae mitralis

I34.2

Nerevmatická stenóza dvojcípé chlopně
Stenosis valvulae mitralis non rheumatica

I34.8

Jiné nerevmatické nemoci dvojcípé chlopně
Morbi valvulae mitralis non rheumatici alii

I34.9

Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně NS
Morbus valvulae mitralis non rheumaticus, non specificatus

I35

Nerevmatická onemocnění aortální chlopně
Morbi valvulae aortae non rheumatici

I35.0

Stenóza aortální chlopně
Stenosis valvulae aortae non rheumatica

I35.1

Insuficience aortální chlopně
Insufficientia valvularum aortae non rheumatica

I35.2

Stenóza aortální chlopně s insuficiencí
Stenosis cum insufficientia valvulae aortae, non rheumatica

I35.8

Jiná onemocnění aortální chlopně
Morbi valvulae aortae non rheumatici alii

I35.9

Onemocnění aortální chlopně NS
Morbus valvulae aortae non rheumaticus, non specificatus

I36

Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně [valvulae tricuspidalis]
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici

I36.0

Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně
Stenosis valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.1

Nerevmatická insuficience trojcípé chlopně
Insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.2

Nerevmatická stenóza trojcípé chlopně s insuficiencí
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica

I36.8

Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici alii

I36.9

Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně NS
Morbus valvulae tricuspidalis non rheumaticus, non specificatus

I37

Onemocnění pulmonální chlopně
Morbi valvulae pulmonalis

I37.0

Stenóza pulmonální chlopně
Stenosis valvulae pulmonalis

I37.1

Insuficience pulmonální chlopně
Insufficientia valvulae pulmonalis

I37.2

Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
Stenosis cum insufficientia valvulae pulmonalis

I37.8

Jiná onemocnění pulmonální chlopně
Morbi valvulae pulmonalis alii

I37.9

Onemocnění pulmonální chlopně NS
Morbus valvulae pulmonalis, non specificatus

I38

Endokarditida neurčené chlopně
Endocarditis, valva non specificata

I39*

Endokarditida a onemocnění srdečních chlopní při nemocech zařazenýchjinde
Endocarditis et morbi valvulae cordis in morbis alibi classificatis

I39.0*

Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
Morbi valvulae mitralis in morbis alibi classificatis

I39.1*

Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde
Morbi valvulae aortae in morbis alibi classificatis

I39.2*

Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
Morbi valvulae tricuspidalis in morbis alibi classificatis

I39.3*

Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde
Morbi valvulae pulmonalis in morbis alibi classificatis

I39.4*

Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde
Morbi valvularum multiplicium in morbis alibi classificatis

I39.8*

Endokarditida neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde
Endocarditis valvulae non specificatae in morbis alibi classificatis

I40

Akutní zánět srdečního svalu [myocarditis acuta]
Myocarditis acuta

I40.0

Infekční myokarditida
Myocarditis infectiva

I40.1

Izolovaná myokarditida
Myocarditis isolata

I40.8

Jiná akutní myokarditida
Myocarditis acuta alia

I40.9

Akutní myokarditida NS
Myocarditis acuta, non specificata

I41*

Zánět srdečního svalu (myokarditida) při nemocech zařazených jinde
Myocarditis in morbis alibi classificatis

I41.0*

Myokarditida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Myocarditis in morbis bacterialibus alibi classificatis

I41.1*

Myokarditida při virových nemocech zařazených jinde
Myocarditis in morbis viralibus alibi classificatis

I41.2*

Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Myocarditis in morbis infectiosis et parasiticis aliis alibi classificatis

I41.8*

Myokarditida při jiných nemocech zařazených jinde
Myocarditis in morbis aliis alibi classificatis

I42

Kardiomyopatie
Cardiomyopathia

I42.0

Dilatovaná kardiomyopatie
Cardiomyopathia congestiva

I42.1

Obstrukční hypertrofická kardiomyopatie
Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva

I42.2

Jiná hypertrofická kardiomyopatie
Cardiomyopathia hypertrophica alia

I42.3

Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
Endomyocarditis eosinophilica

I42.4

Endokardiální fibroelastóza
Fibroelastosis endocardii

I42.5

Jiná restriktivní kardiomyopatie
Cardiomyopathia restrictiva alia

I42.6

Alkoholická kardiomyopatie
Cardiomyopathia alcoholica

I42.7

Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
Cardiomyopathia propter usum medicamentorum et factorum externorum aliorum

I42.8

Jiné kardiomyopatie
Cardiomyopathiae aliae

I42.9

Kardiomyopatie NS
Cardiomyopathia, non specificata

I43*

Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
Cardiomyopathia in morbis alibi classificatis

I43.0*

Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Cardiomyopathia in morbis infectivis et parasitariis alibi classificatis

I43.1*

Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
Cardiomyopathia in morbis metabolicis

I43.2*

Kardiomyopatie při nemocech výživy
Cardiomyopathia in morbis nutritionalibus

I43.8*

Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde
Cardiomyopathia in morbis aliis alibi classificatis

I44

Blokáda atrioventrikulární a levého raménka
Block atrioventricularis et block rami sinistri

I44.0

Atrioventrikulární blokáda prvého stupně
Block atrioventricularis, gradus primus

I44.1

Atrioventrikulární blokáda druhého stupně
Block atrioventricularis, gradus secundus

I44.2

Úplná atrioventrikulární blokáda
Block atrioventricularis completus

I44.3

Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
Block atrioventricularis alius et non specificatus

I44.4

Blokáda předního svazku levého raménka
Block fasciculi anterioris, rami atrioventricularis sinistri

I44.5

Blokáda zadního svazku levého raménka
Block fasciculi posterioris, rami atrioventricularis sinistri

I44.6

Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
Block fasciculi alterius et non specificati

I44.7

Blokáda levého raménka NS
Block fasciculi sinistri, non specificatus

I45

Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů
Disordines systematis conductivi cordis alii

I45.0

Blokáda pravého raménka
Block fasciculi dextri

I45.1

Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
Block fasciculi dextri alius et non specificatus

I45.2

Bifascikulární blokáda
Block bifascicularis

I45.3

Trifascikulární blokáda
Block trifascicularis

I45.4

Neurčená intraventrikulární blokáda
Block intraventricularis, non specificatus

I45.5

Jiná určená srdeční blokáda
Block cordis specificatus, alius

I45.6

Preexcitační syndrom
Syndroma praeexcitationis

I45.8

Jiné určené poruchy vedení
Disordines systematis conductivi cordis specificati alii

I45.9

Porucha vedení NS
Disordo conductionis, non specificatus

I46

Srdeční zástava
Institio cordis

I46.0

Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
Institio cordis cum reanimatione positiva

I46.1

Náhlá srdeční smrt
Mors cardiaca subita

I46.9

Srdeční zástava NS
Institio cordis, non specificata

I47

Paroxyzmální tachykardie
Tachycardia paraoxysmalis

I47.0

Návratná (reciproční) komorová arytmie
Arrhytmia ventricularis paroxysmalis [„Re-entry“ arrhytmia]

I47.1

Supraventrikulární tachykardie
Tachycardia supraventricularis

I47.2

Komorová tachykardie
Tachycardia ventricularis paroxysmalis

I47.9

Paroxyzmální tachykardie NS
Tachycardia paroxysmalis, non specificata

I48

Fibrilace a flutter síní
Fibrillatio atriorum et fluctuatio atriorum

I48.0

Paroxyzmální fibrilace síní

I48.1

Přetrvávající (perzistující) fibrilace síní

I48.2

Chronická fibrilace síní

I48.3

Typický flutter síní

I48.4

Atypický flutter síní

I48.9

Fibrilace a flutter síní‚ NS

I49

Jiné srdeční arytmie
Arrhytmiae cordis aliae

I49.0

Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
Fibrillatio ventriculorum et fluctuatio ventriculorum

I49.1

Předčasná depolarizace síní
Extrasystole supraventricularis

I49.2

Předčasná junkční depolarizace
Extrasystole nodalis

I49.3

Předčasná depolarizace komor
Extrasystole ventricularis

I49.4

Jiná a neurčená předčasná depolarizace
Extrasystole alia, non specificata

I49.5

Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
Disordo sinus cordi

I49.8

Jiné určené srdeční arytmie
Arrhytmiae cordis specificatae, aliae

I49.9

Srdeční arytmie NS
Arrhytmia cordis, non specificata

I50

Selhání srdce
Insufficientia cordis

I50.0

Městnavé selhání srdce
Insufficientia cordis congestiva

I50.1

Selhání levé komory
Insufficientia ventriculi sinistri

I50.9

Selhání srdce NS
Insufficientia cordis, non specificata

I51

Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce
Complicationes et morbi cordis male definiti

I51.0

Získaný defekt srdečního septa – přepážky
Defectus septi cordis acquisitus

I51.1

Ruptura chordae tendineae nezařazená jinde
Ruptura chordae tendineae, non alibi classificata

I51.2

Ruptura papilárního svalu nezařazená jinde
Ruptura musculi papillaris, non alibi classificata

I51.3

Intrakardiální trombóza nezařazená jinde
Thrombosis intracardialis, non alibi classificata

I51.4

Myokarditida NS
Myocarditis, non specificata

I51.5

Myokardiální degenerace
Degeneratio myocardii

I51.6

Kardiovaskulární nemoc NS
Morbus cardiovascularis, non specificatus

I51.7

Kardiomegalie
Cardiomegalia

I51.8

Jiné nepřesně určené nemoci srdce
Morbi cordis allii

I51.9

Nemoc srdce NS
Morbus cordis, non specificatus

I52*

Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
Morbi cordis alii in morbis alibi clasificatis

I52.0*

Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Morbi cordis alii in morbis bacterialibus alibi classificatis

I52.1*

Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Morbi cordis alii in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis alibi classificatis

I52.8*

Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde
Morbi cordis alii in morbis aliis alibi classificatis

I60-I69

Cévní nemoci mozku

I70-I79

Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic

I80-I89

Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde

I95-I99

Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami

NOVINKA: Kontrola lékových interakcí

Stáhněte si aplikaci Mediately, zjistěte závažnost interakcí a získejte doporučení, jak je vyřešit.

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.