MKN-10

A00-B99

Některé infekční a parazitární nemoci

C00-D48

Novotvary

D50-D89

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity

E00-E90

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

F00-F99

Poruchy duševní a poruchy chování

G00-G99

Nemoci nervové soustavy

H00-H59

Nemoci oka a očních adnex

H60-H95

Nemoci ucha a bradavkového výběžku

I00-I99

Nemoci oběhové soustavy

J00-J99

Nemoci dýchací soustavy

J00-J06

Akutní infekce horních dýchacích cest

J09-J18

Chřipka a zánět plic (pneumonie)

J20-J22

Jiné akutní infekce dolní části dýchacího ústrojí

J30-J39

Jiné nemoci horních dýchacích cest

J40-J47

Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí

J60-J70

Nemoci plic způsobené zevními činiteli

J80-J84

Jiné nemoci dýchací soustavy postihující hlavně intersticium

J85-J86

Hnisavé a nekrotické stavy dolní části dýchacího ústrojí

J90-J94

Jiné nemoci pohrudnice

J95-J99

Jiné nemoci dýchací soustavy

J95

Stavy dýchací soustavy po výkonech nezařazené jinde
Disordines respiratorii postprocedurales non alibi classificati

J95.0

Špatná funkce tracheostomie
Dysfunctio tracheostomatis

J95.1

Akutní plicní nedostatečnost po hrudní operaci
Insufficientia pulmonum acuta post operationem thoracalem

J95.2

Akutní plicní nedostatečnost po mimohrudní operaci
Insufficientia pulmonum acuta post operationem extrathoracalem

J95.3

Chronická plicní nedostatečnost po operaci
Insufficientia pulmonum postoperativa chronica

J95.4

Mendelsonův syndrom
Syndroma Mendelson

J95.5

Subglotická stenóza po výkonu
Stenosis subglottica post interventiones

J95.8

Jiné poruchy dýchací soustavy po výkonech
Disordines respiratoriii postprocedurales, alii

J95.9

Porucha dýchací soustavy po výkonu NS
Disordo respiratorium postprocedurales, non specificatum

J96

Respirační selhání nezařazené jinde
Insufficientia respiratoria, non alibi classificata

J96.0

Akutní respirační selhání
Insufficientia respiratoria acuta

J96.1

Chronické respirační selhání
Insufficientia respiratoria chronica

J96.9

Respirační selhání NS
Insufficientia respiratoria, non specificata

J98

Jiné poruchy dýchací soustavy
Disordines respiratorii alii

J98.0

Nemoci bronchu nezařazené jinde
Morbi bronchi, non alibi classificati

J98.1

Plicní kolaps
Collapsus pulmonum

J98.2

Intersticiální emfyzém
Emphysema interstitiale

J98.3

Kompenzační emfyzém
Emphysema compensatorium

J98.4

Jiná onemocnění plic
Disordines pulmonum, alii

J98.5

Nemoci mediastina nezařazené jinde
Morbi mediastini, non alibi classificati

J98.6

Onemocnění bránice (diafragmy)
Disordines diaphragmatis

J98.8

Jiná určená onemocnění dýchací soustavy
Disordines respiratoriii alii, specificati

J98.9

Onemocnění dýchací soustavy NS
Disordo respiratorius, non specificatus

J99*

Onemocnění dýchací soustavy při nemocech zařazených jinde
Disordines respiratorii in morbis alibi classificatis

J99.0*

Revmatická plicní nemoc (M05.1+)
Morbus pulmonum rheumatoides

J99.1*

Onemocnění dýchací soustavy při jiných difuzních onemocněních pojivové tkánězařazených jinde
Disordines respiratorii in morbis textus connexivi diffusis

J99.8*

Onemocnění dýchací soustavy při jiných nemocech zařazených jinde
Disordines respiratorii in morbis aliis alibi classificatis

K00-K93

Nemoci trávicí soustavy

L00-L99

Nemoci kůže a podkožního vaziva

M00-M99

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

N00-N99

Nemoci močové a pohlavní soustavy

O00-O99

Těhotenství, porod a šestinedělí

P00-P96

Některé stavy vzniklé v perinatálním období

Q00-Q99

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality

R00-R99

Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

S00-T98

Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

U00-U85

Kódy pro speciální účely

V01-Y98

Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Z00-Z99

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
Drugs app phone

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

Naskenujte kód pomocí fotoaparátu v mobilu.
4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Použijte aplikaci Mediately

Získávejte informace o léčivech rychleji.

4,9

Více než 20 tisíc hodnocení

Používáme cookies Soubory cookie nám pomáhají poskytovat to nejlepší uživatelské prostředí na našich webových stránkách. Používáním našich stránek souhlasíte s používáním cookies. Více o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.