Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

E00-E07

Bolesti štitnjače

E10-E16

Bolesti gušterače

E10

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu
Diabetes mellitus ab insulino dependens

E10.0

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E10.1

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, s ketoacidozom
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum ketoacidosi 

E10.2

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, s bubrežnim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus renalibus 

E10.3

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, s očnim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus ophthalmicis 

E10.4

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, s neurološkim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus neurologicis 

E10.5

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, s perifernim cirkulacijskim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E10.6

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, s drugim specificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus aliis specificatis 

E10.7

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, s višestrukim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus multiplicibus 

E10.8

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, s nespecificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino dependens, cum complicationibus,non specificatis 

E10.9

Dijabetes melitus ovisan o inzulinu, bez komplikacija
Diabetes mellitus ab insulino dependens sine complicationibus 

E11

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
Diabetes mellitus ad insulino independens

E11.0

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
Diabetes mellitus ad insulino independens, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E11.1

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, s ketoacidozom
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum ketoacidosi 

E11.2

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, s bubrežnim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus renalibus 

E11.3

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, s očnim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus ophthalmicis 

E11.4

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, s neurološkim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus neurologicis 

E11.5

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, s perifernim cirkulacijskim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E11.6

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, s drugim specificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus aliis specificatis 

E11.7

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, s višestrukim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus multiplicibus 

E11.8

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, s nespecificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus ab insulino independens, cum complicationibus,non specificatis 

E11.9

Dijabetes melitus neovisan o inzulinu, bez komplikacija
Diabetes mellitus ab insulino independens sine complicationibus 

E12

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
Diabetes mellitus malnutritionalis

E12.0

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E12.1

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), s ketoacidozom
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum ketoacidosi 

E12.2

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), s bubrežnim komplikacijama
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus renalibus 

E12.3

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), s očnim komplikacijama
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus ophthalmicis 

E12.4

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), s neurološkim komplikacijama
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus neurologicis 

E12.5

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), s perifernim cirkulacijskim komplikacijama
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E12.6

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), s drugim specificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus aliis specificatis 

E12.7

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), s višestrukim komplikacijama
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus multiplicibus 

E12.8

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), s nespecificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus malnutritionalis, cum complicationibus,non specificatis 

E12.9

Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski), bez komplikacija
Diabetes mellitus malnutritionalis sine complicationibus 

E13

Drugi specificirani dijabetes melitus
Diabetes mellitus alius, specificatus

E13.0

Drugi specificirani dijabetes metlitus
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E13.1

Drugi specificirani dijabetes melitus, s ketoacidozom
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum ketoacidosi 

E13.2

Drugi specificirani dijabetes melitus, s bubrežnim komplikacijama
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus renalibus 

E13.3

Drugi specificirani dijabetes melitus, s očnim komplikacijama
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus ophthalmicis 

E13.4

Drugi specificirani dijabetes melitus, s neurološkim komplikacijama
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus neurologicis 

E13.5

Drugi specificirani dijabetes melitus, s perifernim cirkulacijskim komplikacijama
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E13.6

Drugi specificirani dijabetes melitus, s drugim specificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus aliis specificatis 

E13.7

Drugi specificirani dijabetes melitus, s višestrukim komplikacijama
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus multiplicibus 

E13.8

Drugi specificirani dijabetes melitus, s nespecificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus alius, specificatus, cum complicationibus,non specificatis 

E13.9

Drugi specificirani dijabetes melitus, bez komplikacija
Diabetes mellitus alius, specificatus sine complicationibus 

E14

Dijabetes melitus, nespecificirani
Diabetes mellitus, non specificatus

E14.0

Dijabetes melitus, nespecificirani
Diabetes mellitus, non specificatus, cum comato diabetico et sine ketoacidosi 

E14.1

Dijabetes melitus, nespecificirani, s ketoacidozom
Diabetes mellitus, non specificatus, cum ketoacidosi 

E14.2

Dijabetes melitus, nespecificirani, s bubrežnim komplikacijama
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus renalibus 

E14.3

Dijabetes melitus, nespecificirani, s očnim komplikacijama
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus ophthalmicis 

E14.4

Dijabetes melitus, nespecificirani, s neurološkim komplikacijama
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus neurologicis 

E14.5

Dijabetes melitus, nespecificirani, s perifernim cirkulacijskim komplikacijama
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus systematis circularis peripherici 

E14.6

Dijabetes melitus, nespecificirani, s drugim specificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus aliis specificatis 

E14.7

Dijabetes melitus, nespecificirani, s višestrukim komplikacijama
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus multiplicibus 

E14.8

Dijabetes melitus, nespecificirani, s nespecificiranim komplikacijama
Diabetes mellitus, non specificatus, cum complicationibus,non specificatis 

E14.9

Dijabetes melitus, nespecificirani, bez komplikacija
Diabetes mellitus, non specificatus sine complicationibus 

E15

Nedijabetična hipoglikemijska koma
Coma hypoglycaemicum non diabeticum

E15.0

Nedijabetična hipoglikemijska koma

E16

Drugi poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
Dysfunctiones secretionis pancreatis interni

E16.0

Lijekom uzrokovana hipoglikemija bez kome
Hypoglicaemia medicamentosa, sine comate

E16.1

Druga hipoglikemija
Hypoglycaemia alia

E16.2

Hipoglikemija, nespecificirana
Hypoglycaemia, non specificata

E16.3

Povećano izlučivanje glukagona
Hypersecretio glucagoni

E16.8

Drugi specificirani poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
Dysfunctiones secretionis pancreatis interni specificatae aliae

E16.9

Poremećaj unutrašnjeg izlučivanja gušterače, nespecificiran
Dysfunctio secretionis pancreatis interni, non specificata

E20-E21

Bolesti paratireoidne žlijezde

E22-E23

Bolesti pituitarne žlijezde

E24-E27

Bolesti nadbubrežne žlijezde

E28-E30

Bolesti spolnih žlijezda

E31-E35

Ostale bolesti žlijezda

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Ostali nedostaci potaknuti prehranom

E65-E68

Pretilost i ostala hiperalimentacija

E70-E79

Poremećaji metabolizma proteina, masti i ugljikohidrata

E79-E90

Ostali poremećaji metabolizma

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.