Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

E00-E07

Bolesti štitnjače

E10-E16

Bolesti gušterače

E20-E21

Bolesti paratireoidne žlijezde

E22-E23

Bolesti pituitarne žlijezde

E24-E27

Bolesti nadbubrežne žlijezde

E28-E30

Bolesti spolnih žlijezda

E31-E35

Ostale bolesti žlijezda

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Ostali nedostaci potaknuti prehranom

E65-E68

Pretilost i ostala hiperalimentacija

E70-E79

Poremećaji metabolizma proteina, masti i ugljikohidrata

E79-E90

Ostali poremećaji metabolizma

E79

Poremećaji metabolizma purina i pirimidina
Disordines metabolismi purini et pyrimidini

E79.0

Hiperuricemija bez znakova upalnog artritisa i stvaranja tofa
Hyperuricaemia asymptomatica

E79.1

Lesch-Nyhanov sindrom
Syndroma Lesch-Nyhan

E79.8

Ostali poremećaji metabolizma purina i pirimidina
Disordines metabolismi purini et pyrimidini alii

E79.9

Poremećaj metabolizma purina i pirimidina, nespecificiran
Disordo metabolismi purini et pyrimidini, non specificatus

E80

Poremaćaj eritropoezna porfirija
Porphyria et disordines metabolismi bilirubini

E80.1

Porphyria cutenea tarda
Porphyria cutanea tarda

E80.2

Druga porfirija
Porphyria alia

E80.3

Defekti katalaze i peroksidaze
Disordines catalasis et peroxidasis

E80.4

Gilbertov sindrom
Syndroma Gilbert

E80.5

Crigler-Najjarov sindrom
Syndroma Crigler-Najjar

E80.6

Ostali poremećaji metabolizma bilirubina
Disordines metabolismi bilirubinorum alii

E80.7

Poremaćaj metaolizma bilirubina, nespecificiran
Disordo metabolismi bilirubini, non specificatus

E83

Poremećaji metabolizma minerala
Disordines metabolismi mineralium

E83.0

Poremećaji metabolizma bakra
Disordo metabolismi cupri

E83.1

Poremećaji metabolizma željeza
Disordines metabolismi ferri

E83.2

Poremećaji metabolizma cinka
Disordines metabolismi zinci

E83.3

Poremećaji metabolizma fosfora
Disordines metabolismi phosphori et phosphatasis

E83.4

Poremećaji metabolizma magnezija
Disordines metabolismi magnesii

E83.5

Poremećaji metabolizma kalcija
Disordines metabolismi calcii

E83.8

Ostali poremećaji metabolizma minerala
Disordines metabolismi mineralium alii

E83.9

Poremećaj metabolizma minerala, nespecificiran
Disordo metabolismi mineralium, non specificatus

E84

Cistična fibroza
Fibrosis cystica

E84.0

Cistična fibroza s plućnim manifestacijama
Fibrosis cystica pulmonalis

E84.1

Cistična fibroza s crijevnim manifestacijama
Fibrosis cystica intestinalis

E84.8

Cistična fibroza s ostalim manifestacijama
Fibrosis cystica cum manifestationibus alli

E84.9

Cistična fibroza, nespecificirana
Fibrosis cystica, non specificata

E85

Amiloidoza
Amyloidosis

E85.0

Neneuropatska heredofamilijarna amiloidoza
Amyloidosis heredofamiliaris, non-neuropathica

E85.1

Neuropatska heredofamilijarna amiloidoza
Amyloidosis heredofamiliaris neuropathica

E85.2

Heredofamilijarna amiloidoza, nespecificirana
Amyloidosis heredofamiliaris, non specificata

E85.3

Sekundarna sistemna amiloidoza
Amyloidosis systemica secundaria

E85.4

Izolirana amiloidoza ograničena na organe
Amyloidosis localisata

E85.8

Druga amiloidoza
Amyloidosis alia

E85.9

Amiloidoza, nespecificirana
Amyloidosis, non specificata

E86

Smanjenje volumena tekućina
Dehidratio et hypovolaemia

E86.0

Smanjenje volumena tekućina

E87

Ostali poremećaji tekućine, elektrolita i acido-bazne ravnoteže
Disordines fluidi, electrolyti et aequilibrii acidobasis alii

E87.0

Hiperosmolalnost i hipernatremija
Hyperosmolalia et hypernatraemia

E87.1

Hipoosmolalnost i hiponatremija
Hypoosmolalia et hyponatraemia

E87.2

Acidoza
Acidosis

E87.3

Alkaloza
Alkalosis

E87.4

Mješoviti poremećaj acido-bazne ravnoteže
Disordo aequilibrii acidobasici mixtus

E87.5

Hiperkalemija
Hyperkaliaemia

E87.6

Hipokalemija
Hypokaliaemia

E87.7

Preopterećenost tekućinom
Hypervolaemia

E87.8

Ostali poremećaji elektrolita i ravnoteže tekućine, nesvrstani drugamo
Disordines aequlibrii electrolyti et fluidi alii, non alibi classificati

E88

Ostali metabolični poremećaji
Disordines metabolismi alii

E88.0

Poremećaji metabolizma plazmaproteina, nesvrstani drugamo
Disordines metabolismi plasma-proteini, non alibi classificati

E88.1

Lipodistrofija, nesvrstana drugamo
Lipodystrophia, non alibi classificata

E88.2

Lipomatoza, nesvrstana drugamo
Lipomatosis, non alibi clasificata

E88.8

Ostali specificirani metabolični poremećaji
Disordines metabolismi alii, specificati

E88.9

Metabolični poremećaj, nespecificiran
Disordo metabolismi, non specificatus

E89

Endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka, nesvrstani drugamo
Disordines endocrini et disordines metabolici postprocedurales, non alibi classificati

E89.0

Hipotireoza nakon medicinskog postupka
Hypothyreoidismus postproceduralis

E89.1

Hipoinzulinemija nakon medicinskog postupka
Hypoinsulinaemia postproceduralis

E89.2

Hipoparatireoidizam nakon medicinskog postupka
Hypoparathyreoidismus postproceduralis

E89.3

Hipopituitarizam nakon medicinskog postupka
Hypopituitarismus postproceduralis

E89.4

Oštećenje funkcije jajnika nakon medicinskog postupka
Hypofunctio ovarii postproceduralis

E89.5

Testikularna hipofunkcija nakon medicinskog postupka
Hypofunctio testicularis postproceduralis

E89.6

Adrenokortikalna (medularna) hipofunkcija nakon medicinskog postupka
Hypofunctio adrenocorticalis (-medullaris) postproceduralis

E89.8

Ostali endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka
Disordines glandulae endocrinae et disordines metabolismi postprocedurales alii

E89.9

Endokrini i metabolični poremećaj nakon medicinskog postupka, nespecificiran
Disordo glandulae endocrinae et disordo metabolismi postproceduralis, non specificatus

E90

Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
Disordes nutritionis et disordines metabolismi in morbis alibi classificatis

E90.0

Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.