Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

E00-E07

Bolesti štitnjače

E10-E16

Bolesti gušterače

E20-E21

Bolesti paratireoidne žlijezde

E22-E23

Bolesti pituitarne žlijezde

E24-E27

Bolesti nadbubrežne žlijezde

E28-E30

Bolesti spolnih žlijezda

E31-E35

Ostale bolesti žlijezda

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Ostali nedostaci potaknuti prehranom

E50

Manjak vitamina A
Avitaminosis A

E50.0

Manjak vitamina A sa kserozom spojnica
Avitaminosis A cum xerosi coniunctivali

E50.1

Manjak vitamina A s Bitotovim pjegama i kserozom spojnica
Avitaminosis A cum maculis Bitot et xerosi coniunctivali

E50.2

Manjak vitamina A sa kserozom rožnice
Avitaminosis A cum xerosi corneali

E50.3

Manjak vitamina A s ulceracijom rožnice i kserozom
Avitaminosis A cum ulceratione et xerosi corneali

E50.4

Manjak vitamina A s keratomalacijom
Avitaminosis A cum keratomaliacia

E50.5

Manjak vitamina A s noćnom sljepoćom
Avitaminosis A cum hemaralopia

E50.6

Manjak vitamina A sa kseroftalmičkim ožiljicima rožnice
Avitaminosis A cum cicatrice corneali xerophthalmica

E50.7

Ostale očne manifestacije zbog manjka vitamina A
Avitaminosis A cum mutationibus ocularibus, non specificatis

E50.8

Ostale manifestacije manjak vitamaina A
Avitaminosis A cum manifestationibus aliis

E50.9

Manjak vitamina A, nespecificiran
Avitaminosis A, non specificata

E51

Manjak tijamina
Deficientia thiamini

E51.1

Beriberi
Morbus beriberi

E51.2

Wernickeova encefalopatija
Encephalopathia Wernicke

E51.8

Ostale manifestacije manjka tijamina
Hypothiaminoses cum manifestationibus aliis

E51.9

Manjak tiamina, nespecificiran
Hypothiaminosis, non specificata

E52

Manjak niacina (pelagra)
Deficientia niacini [pellagra]

E52.0

Manjak nijacina (pelagra)

E53

Manjak ostalih vitamina B skupine
Deficientia vitaminorum B aliorum

E53.0

Manjak riboflavina
Deficientia riboflavini

E53.1

Manjak piridoksina
Deficientia pyridoxini

E53.8

Manjak ostalih specificiranih vitamina skupine B
Deficientia vitaminorum B specificatorum, aliorum

E53.9

Manjak vitamina B, nespecificiran
Deficientia vitamini B, non specificata

E54

Manjak askorbinske kiseline
Deficientia acidi ascorbici

E54.0

Manjak askorbinske kiseline

E55

Manjak vitamina D
Deficientia vitamini D

E55.0

Rahitis, aktivni
Rachitis activa

E55.9

Manjak vitamina D, nespecificiran
Deficientia vitamini D, non specificata

E56

Ostali nedostaci vitamina
Deficientiae vitaminorum aliae

E56.0

Manjak vitamina E
Deficientia vitamini E

E56.1

Manjak vitamina K
Deficientia vitamini K

E56.8

Manjak ostalih vitamina
Deficientia vitaminorum aliorum

E56.9

Manjak vitamina, nespecificiran
Deficientia vitamini, non specificata

E58

Manjak kalcija u prehrani
Deficientia calcii nutritivi

E58.0

Manjak kalcija u prehrani

E59

Manjak selenija u prehrani
Deficientia selenii nutritivi

E59.0

Manjak selenija u prehrani

E60

Manjak cinka u prehrani
Deficientia zinci nutritivi

E60.0

Manjak cinka u prehrani

E61

Manjak ostalih prehrambenih tvari
Deficientia materiarum nutritivarum aliarum

E61.0

Manjak bakra
Deficientia cupri nutritivi

E61.1

Manjak željeza
Deficientia ferrum nutritivi

E61.2

Manjak magnezija
Deficientia magnesii nutritivi

E61.3

Manjak mangana
Deficientia mangani nutritivi

E61.4

Manjak kroma
Deficientia chromii nutritivi

E61.5

Manjak molibdena
Deficientia molibdeni nutritivi

E61.6

Manjak vanadija
Deficientia vanadii nutritivi

E61.7

Manjak više prehrambenih tvari
Deficientia materiarum nutritivarum plurium

E61.8

Manjak ostalih specificiranih prehrambenih tvari
Deficientia materiarum nutritivarum non specificatarum, aliarum

E61.9

Manjak prehrambene tvari, nespecificiran
Deficientia materiae nutritivae, non specificatae

E63

Ostali prehrambeni nedostaci
Deficientiae materiarum nutritivarum aliae

E63.0

Manjak esencijalnih masnih kiselina (EMK)
Deficientia acidorum stearicorum essentialium

E63.1

Neravnoteža sastojaka unesene hrane
Inaequilibrium alimenti constitutionale

E63.8

Ostali specificirani prehrambeni deficiti
Deficientiae materiarum nutritivarum specificatae, aliae

E63.9

Prehrambeni nedostatak, nespecificiran
Deficientia materiarum nutritivarum, non specificata

E64

Posljedice pothranjenosti i ostalih prehrambenih nedostataka
Sequelae malnutritionis et deficientiae materiarum nutritivarum, aliae

E64.0

Posljedice proteinsko energijske pothranjenosti
Sequelae malnutritionis proteinoenergeticae

E64.1

Posljedice manjka vitamina A
Sequelae avitaminosis A

E64.2

Posljedice manjka vitamina C
Sequelae avitaminosis C

E64.3

Posljedice rahitisa
Sequelae rachitidis

E64.8

Posljedice ostalih prehrambenih deficita
Sequelae deficientiae materiarum nutritivarum aliarum

E64.9

Posljedice nespecificiranih prehrambenih deficita
Sequelae deficientiae materiarum nutritivarum, non specificatae

E65-E68

Pretilost i ostala hiperalimentacija

E70-E79

Poremećaji metabolizma proteina, masti i ugljikohidrata

E79-E90

Ostali poremećaji metabolizma

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.