Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.
Tražite lijekove brže. Isprobajte provjeru interakcija lijekova.

MKB-10

A00-B99

Određene infekcijske i parazitske bolesti

C00-D48

Neoplazme

D50-D89

Bolesti krvi i krvotvornih organa i određeni poremećaji imunološkog sustava

E00-E90

Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

E00-E07

Bolesti štitnjače

E10-E16

Bolesti gušterače

E20-E21

Bolesti paratireoidne žlijezde

E22-E23

Bolesti pituitarne žlijezde

E24-E27

Bolesti nadbubrežne žlijezde

E28-E30

Bolesti spolnih žlijezda

E31-E35

Ostale bolesti žlijezda

E40-E46

Pothranjenost

E50-E64

Ostali nedostaci potaknuti prehranom

E65-E68

Pretilost i ostala hiperalimentacija

E70-E79

Poremećaji metabolizma proteina, masti i ugljikohidrata

E70

Poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum

E70.0

Klasična fenilketonurija
Phenylketonuria classica

E70.1

Ostale hiperfenilalaninemije
Hyperphenylalaninaemiae aliae

E70.2

Poremećaji metabolizma tirozina
Disordo metabolismi thyrosini

E70.3

Albinizam
Albinismus

E70.8

Ostali poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum aromaticorum alii

E70.9

Poremećaj metabolizma aromatskih aminokiselina,nespecificiran
Disordo metabolismi aminoacidorum aromaticorum, non specificatus

E71

Poremećaji metabolizma lačano vezanih aminokiselina i metabolizma masnih kiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum et metabolismi acidorum steaticorum

E71.0

Bolest s mokraćom poput javorova sirupa
Morbus sirupus aceris-urina

E71.1

Ostali poremećaji metabolizma lančano vezanih aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum catenosorum alii

E71.2

Poremećaj metabolizma lančano vezanih aminokiselina, nespecificiran
Disordo metabolismi aminoacidorum catenosorum, non specificatus

E71.3

Poremećaji metabolizma masnih kiselina
Disordines metabolismi acidorum stearicorum

E72

Ostali poremećaji metabolizma aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum, alii

E72.0

Poremećaji prijenosa aminokiselina
Disordines transportationis aminoacidorum

E72.1

Poremećaji metabolizma aminokiselina koje sadrže sumpor
Disordines metabolismi aminoacidorum cum sulfure

E72.2

Poremećaji metabolizma ciklusa ureje
Disordines metabolismi ureae

E72.3

Poremećaji metabolizma lizina i hidroksilizina
Disordines metabolismi lysini et hydroxylysini

E72.4

Poremećaji metabolizma ornitina
Disordines metabolismi ornithini

E72.5

Poremećaji metabolizma glicina
Disordines metabolismi glycini

E72.8

Ostali specificirani poremećaji metabolizma aminokiselina
Disordines metabolismi aminoacidorum alii, specificati

E72.9

Poremećaj metabolizma aminokiselina, nespecificiran
Disordo metabolismi aminoacidorum, non specificatus

E73

Intolerancija laktoze
Intolerantia lactosi

E73.0

Prirođeni manjak laktaze
Deficientia lactasi congenita

E73.1

Sekundarni manjak laktaze
Deficientia lactasi secundaria

E73.8

Druga intolerancija laktoze
Intolerantia lactosi alia

E73.9

Intolerancija laktoze, nespecificirana
Intolerantia lactosi, non specificata

E74

Drugi poremećaji metabolizma ugljikohidrata
Disordines metabolismi carbohydratorum alii

E74.0

Bolest nagomilavanja glikogena
Accumulatio glycogeni abnormalis

E74.1

Poremećaji metabolizma fruktoze
Disordines metabolismi fructosi

E74.2

Poremećaji metabolizma galaktoze
Disordines metabolismi galactosi

E74.3

Ostali poremećaji crijevne apsorpcije ugljikohidrata
Disordines absorptionis carbohydratorum intestinales alii

E74.4

Poremećaji metabolizma piruvata i glukoneogeneze
Disordines metabolismi pyruvati et gluconeogenesis

E74.8

Drugi specificirani poremećaji metabolizma ugljikohidrata
Disordines metabolismi carbohydratorum alii, specificati

E74.9

Poremećaj metabolizma ugljikohidrata, nespecificiran
Disordo metabolismi carbohydrati, non specificatus

E75

Poremećaji metabolizma sfingolipida i ostali poremećaji nakupljanja lipida
Disordines metabolismi sphingolipidi et depositionis lipidorum alii

E75.0

GM2 gangliozidoza
Gangliosidosis GM2

E75.1

Ostale gangliozidoze
Gangliosidoses aliae

E75.2

Ostale sfingolipidoze
Sphingolipidosis alia

E75.3

Sfingolipidoza, nespecificirana
Sphingolipidosis, non specificata

E75.4

Neuronalna ceroidna lipofuscinoza
Neuronalis ceroides lipofuscinosis

E75.5

Ostali poremećaji pohranjivanja lipida
Disordines depositionis lipidorum alii

E75.6

Poremećaj pohranjivanja lipida, nespecificiran
Disordo depositionis lipidorum, non specificatus

E76

Poremećaji metabolizma glikozaminoglikana
Disordines metabolismi glycosaminoglycanorum

E76.0

Mukopolisaharidoza, tip I
Mucopolysaccharidosis, typus I

E76.1

Mukopolisaharidoza, tip II
Mucopolysaccharidosis, typus II

E76.2

Ostale mukopolisaharidoze
Mucopolysaccharidoses alii

E76.3

Mukopolisaharidoza, nespecificirana
Mucopolysaccharidoses, non specificatae

E76.8

Ostali poremećaji metabolizma glukozaminoglikana
Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum alii

E76.9

Poremećaj metabolizma glukozaminoglikana, nespecificiran
Disordines metabolismi glucosaminoglycanorum, non specificatus

E77.0

Defekti u posttranslacijskoj modifikaciji lizosomskih enzima
Disordines modificationis posttranslationalis enzymarum lysosomarium

E77.1

Defekti u razgradnji glikoproteina
Disordines in degradatione glycoproteini

E77.8

Ostali poremećaji metabolizma glikoproteina
Disordines metabolismi glycoproteini alii

E77.9

Poremećaj metabolizma glikoproteina, nespecificiran
Disordo metabolismi glycoproteini, non specificatus

E78

Poremećaji metabolizma lipoproteina i ostale lipidemije
Disordines metabolismi lipoproteini et lipidaemiae alii

E78.0

Hiperkolesterolemija
Hypercholesterolaemia vera

E78.1

Hipergliceridemija
Hyperglyceridaemia vera

E78.2

Mješovita hiperlipidemija
Hyperlipidaemia mixta

E78.3

Hiperhilomikronemija
Hyperhylomicronaemia

E78.4

Druga hiperlipidemija
Hyperlipidaemia alia

E78.5

Hiperlipidemija, nespecificirana
Hyperlipidaemia, non specificata

E78.6

Manjak lipoproteina
Deficientia lipoproteini

E78.8

Ostali poremećaji metabolizma lipoproteina
Disordines metabolismi lipoproteini alii

E78.9

Poremećaj metabolizma lipoproteina, nespecificiran
Disordo metabolismi lipoproteini, non specificatus

E79-E90

Ostali poremećaji metabolizma

F00-F99

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti živčanog sustava

H00-H59

Bolesti oka i adneksa

H60-H95

Bolesti uha i mastoidnih procesa

I00-I99

Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

J00-J99

Bolesti dišnog (respiracijskog) sustava

K00-K93

Bolesti probavnog sustava

L00-L99

Bolesti kože i potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti genitalno-urinarnog sustava

O00-O99

Trudnoća i porođaj

P00-P96

Određena stanja porođajnog perioda (5 mj. prije i 1 mj. poslije)

Q00-Q99

Prirođene malformacije, deformacije i kromosomske abnormalnosti

R00-R99

Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, neklasificirani drugdje

S00-T98

Ozljede, trovanja i određene druge posljedice s vanjskim uzrokom

U00-U99

Kodovi za posebne svrhe

V01-Y98

Vanjski uzroci pobola i smrtnosti

Z00-Z99

Čimbenici s utjecajem na zdravstveni status i kontakt sa zdravstvenim ustanovama
Drugs app phone

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

Skenirajte kamerom na telefonu.
4.9

Više od 36k ocjene

Koristite Mediately aplikaciju

Dobijte informacije o lijekovima brže.

4.9

Više od 36k ocjene

Koristimo kolačiće Kolačići nam omogućuju pružanje najboljeg iskustva na našoj web stranici. Korištenjem naše web stranice, slažete se s upotrebom kolačića. Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće na stranici Pravila o kolačićima.