Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.
Szybsze wyszukiwanie leków. Wypróbuj narzędzie do sprawdzania interakcji.

ICD-10

A00-B99

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Nowotwory

D50-D89

Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

D50-D53

Niedokrwistości z niedoborów pokarmowych

D55-D59

Niedokrwistości hemolityczne

D60-D64

Niedokrwistości aplastyczne i inne

D60

Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa [erytroblastopenia]
Aplasia erythrocytocitica pura acquisita [erythroblastopenia]

D60.0

Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
Aplasia erythrocytorum pura acquisita chronica

D60.1

Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
Aplasia erythrocytorum pura acquisita transitiva

D60.8

Inne nabyte czyste aplazje czerwonokrwinkowe
Aplasiae erythrocitorum purae acuisitae aliae
Age
Brak ograniczeń wiekowych
Sex
Brak ograniczeń płciowych

D60.9

Nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa, nieokreślona
Aplasia erythrocytorum pura acquisita, non specificata

D61

Inne niedokrwistości aplastyczne
Anaemiae aplasticae aliae

D61.0

Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
Anaemia aplastica constitutionalis

D61.1

Polekowa niedokrwistość aplastyczna
Anaemia aplastica medicamentosa

D61.2

Niedokrwistość aplastyczna spowodowana przez inne czynniki zewnętrzne
Anaemia aplastica propter factores externos alios

D61.3

Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna
Anaemia idiopathica aplastica

D61.8

Inne określone niedokrwistości aplastyczne
Anaemiae aplasticae aliae, specificatae

D61.9

Niedokrwistość aplastyczna, nieokreślona
Anaemia aplastica, non specificata

D62

Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
Anaemia posthaemorrhagica acuta

D63*

Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
Anaemia in morbis chronicis alibi classificatis

D63.0*

Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00–D48†)
Anaemia in morbis neoplasticis

D63.8*

Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
Anaemia in morbis chronicis aliis, alibi classificatis

D64

Inne niedokrwistości
Anaemiae aliae

D64.0

Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
Anaemia sideroblastica hereditaria

D64.1

Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
Anaemia sideroblastica morbogenes secundaria

D64.2

Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana przez leki lub substancje toksyczne
Anaemia sideroblastica medicamentosa et toxicogenes secundaria

D64.3

Inne niedokrwistości syderoblastyczne
Anaemiae sideroblasticae aliae

D64.4

Wrodzona niedokrwistość dyzerytropoetyczna
Anaemia dyserythoropoietica congenita

D64.8

Inne określone niedokrwistości
Anaemiae specificatae, aliae

D64.9

Niedokrwistość, nieokreślona
Anaemia, non specificata

D65-D69

Zaburzenia krzepnięcia, plamice i inne skazy krwotoczne

D70-D77

Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych

D80-D89

Wybrane choroby dotyczące mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Choroby układu nerwowego

H00-H59

Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Choroby układu krążenia

J00-J99

Choroby układu oddechowego

K00-K93

Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia
Drugs app phone

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

Skanuj aparatem telefonu.
4.9

Ponad 36k oceny

Skorzystaj z aplikacji Mediately

Szybciej uzyskaj informacje o leku.

4.9

Ponad 36k oceny

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.