ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

V01-V09

Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym

V10-V19

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym

V20-V29

Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym

V20

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

V20.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V20.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V20.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V20.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V20.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V20.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V20.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V21

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem

V21.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V21.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V21.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V21.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V21.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V21.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V21.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V22

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V22.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V22.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V22.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V22.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V22.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V22.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V22.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V23

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V23.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V23.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V23.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V23.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V23.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V23.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V23.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V24

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V24.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V24.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V24.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V24.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V24.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V24.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V24.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V25

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V25.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V25.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V25.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V25.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V25.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V25.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V25.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V26

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

V26.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V26.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V26.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V26.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V26.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V26.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V26.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V27

Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V27.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V27.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V27.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V27.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V27.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V27.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V27.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V28

Osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku komunikacyjnym bez kolizji

V28.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V28.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V28.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym

V28.3

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V28.4

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V28.5

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V28.9

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym

V29

Osoba jadąca na motocyklu ranna w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V29.0

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V29.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V29.2

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V29.3

Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w nieokreślonym wypadku niedrogowym

V29.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V29.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V29.6

Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V29.8

Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w innym określonym wypadku komunikacyjnym

V29.9

Osoba jadąca na motocyklu [dowolna] ranna w nieokreślonym wypadku drogowym

V30-V39

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym

V40-V49

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym

V50-V59

Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym

V60-V69

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym

V70-V79

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym

V80-V89

Inne wypadki w transporcie lądowym

V90-V94

Wypadki w komunikacji wodnej

V95-V97

Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej

V98-V99

Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne

W00-W19

Upadki

W20-W49

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury

W50-W64

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej

W65-W74

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie

W75-W84

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania

W85-W99

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia

X00-X09

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni

X10-X19

Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami

X20-X29

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami

X30-X39

Narażenie na siły natury

X40-X49

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji

X50-X57

Przemęczenie, podróże i niedobory

X58-X59

Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki

X60-X84

Zamierzone samouszkodzenie

X85-Y09

Napaść

Y10-Y34

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze

Y35-Y36

Uznana interwencja prawna i działania wojenne

Y40-Y59

Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu

Y60-Y69

Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y70-Y82

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych

Y83-Y84

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Y85-Y89

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

Y90-Y98

Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.