ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

V01-V09

Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym

V10-V19

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym

V20-V29

Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym

V30-V39

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym

V40-V49

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym

V50-V59

Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym

V60-V69

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym

V70-V79

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym

V80-V89

Inne wypadki w transporcie lądowym

V80

Osoba jadąca na zwierzęciu lub użytkownik pojazdu ciągnionego przez zwierzę ranny w wypadku komunikacyjnym

V80.0

Jeździec lub użytkownik ranny wskutek upadku, zrzucenia przez zwierzę lub wypadnięcia z pojazdu ciągnionego przez zwierzę w wypadku bez kolizji

V80.1

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

V80.2

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z rowerem

V80.3

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V80.4

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym, ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V80.5

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z innym określonym pojazdem mechanicznym

V80.6

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V80.7

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

V80.8

Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V80.9

Jeździec lub użytkownik ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V81

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w wypadku komunikacyjnym

V81.0

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V81.1

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V81.2

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji lub uderzony przez tabor kolejowy

V81.3

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w kolizji z innym przedmiotem

V81.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do pociągu lub pojazdu szynowego bądź wysiadania z takiego pojazdu

V81.5

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek upadku w pociągu lub pojeździe szynowym

V81.6

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek wypadnięcia z pociągu lub pojazdu szynowego

V81.7

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny wskutek wykolejenia bez wcześniejszej kolizji

V81.8

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w innym określonym wypadku kolejowym

V81.9

Użytkownik pociągu lub pojazdu szynowego ranny w nieokreślonym wypadku kolejowym

V82

Użytkownik tramwaju ranny w wypadku komunikacyjnym

V82.0

Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V82.1

Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V82.2

Użytkownik tramwaju ranny w kolizji lub uderzony przez tabor

V82.3

Użytkownik tramwaju ranny w kolizji z innym przedmiotem

V82.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do tramwaju lub wysiadania z tramwaju

V82.5

Użytkownik tramwaju ranny skutek upadku w tramwaju

V82.6

Użytkownik tramwaju ranny skutek wypadnięcia z tramwaju

V82.7

Użytkownik tramwaju ranny wskutek wykolejenia bez wcześniejszej kolizji

V82.8

Użytkownik tramwaju ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym

V82.9

Użytkownik tramwaju ranny w nieokreślonym wypadku drogowym

V83

Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w przemyśle ranny w wypadku komunikacyjnym

V83.0

Kierujący przemysłowym pojazdem specjalnym ranny w wypadku drogowym

V83.1

Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym

V83.2

Osoba przebywająca na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku drogowym

V83.3

Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym

V83.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do przemysłowego pojazdu specjalnego bądź wysiadania z takiego pojazdu

V83.5

Kierujący przemysłowym pojazdem specjalnym ranny w wypadku niedrogowym

V83.6

Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym

V83.7

Osoba przebywająca na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku niedrogowym

V83.9

Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym

V84

Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w rolnictwie ranny w wypadku komunikacyjnym

V84.0

Kierujący rolniczym pojazdem specjalnym ranny w wypadku drogowym

V84.1

Pasażer rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym

V84.2

Osoba przebywająca na zewnątrz rolniczego pojazdu specjalnego ranna w wypadku drogowym

V84.3

Nieokreślony użytkownik rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym

V84.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do rolniczego pojazdu specjalnego bądź wysiadania z takiego pojazdu

V84.5

Kierujący rolniczym pojazdem specjalnym ranny w wypadku niedrogowym

V84.6

Pasażer rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym

V84.7

Osoba przebywająca na zewnątrz rolniczego pojazdu specjalnego ranna w wypadku niedrogowym

V84.9

Nieokreślony użytkownik rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym

V85

Użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku komunikacyjnym

V85.0

Kierujący specjalnym pojazdem konstrukcyjnym ranny w wypadku drogowym

V85.1

Pasażer specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku drogowym

V85.2

Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranna w wypadku drogowym

V85.3

Nieokreślony użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku drogowym

V85.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do specjalnego pojazdu konstrukcyjnego bądź wysiadania z takiego pojazdu

V85.5

Kierujący specjalnym pojazdem konstrukcyjnym ranny w wypadku niedrogowym

V85.6

Pasażer specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku niedrogowym

V85.7

Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranna w wypadku niedrogowym

V85.9

Nieokreślony użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku niedrogowym

V86

Użytkownik specjalnego pojazdu terenowego lub innego pojazdu mechanicznego przeznaczonego do poruszania się poza drogą ranny w wypadku komunikacyjnym

V86.0

Kierujący specjalnym i innym terenowym pojazdem mechanicznym ranny w wypadku drogowym

V86.1

Pasażer specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V86.2

Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranna w wypadku drogowym

V86.3

Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V86.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania do specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego bądź wysiadania z takiego pojazdu

V86.5

Kierujący specjalnym i innym terenowym pojazdem mechanicznym ranny w wypadku niedrogowym

V86.6

Pasażer specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V86.7

Osoba przebywająca na zewnątrz specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranna w wypadku niedrogowym

V86.9

Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego terenowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V87

Wypadek drogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary

V87.0

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej)

V87.1

Osoba ranna w kolizji pomiędzy innym pojazdem mechanicznym i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej)

V87.2

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i samochodem dostawczym lub ciężarowym (drogowej)

V87.3

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i autobusem (drogowej)

V87.4

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i ciężkim środkiem transportu (drogowej)

V87.5

Osoba ranna w kolizji pomiędzy ciężkim środkiem transportu i autobusem (drogowej)

V87.6

Osoba ranna w kolizji pomiędzy pociągiem lub pojazdem szynowym i samochodem (drogowej)

V87.7

Osoba ranna w kolizji pomiędzy innymi określonymi pojazdami mechanicznymi (drogowej)

V87.8

Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych bez kolizji obejmujących pojazd mechaniczny (drogowych)

V87.9

Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych (z kolizją) (bez kolizji) obejmujących pojazd niemechaniczny (drogowych)

V88

Wypadek niedrogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary

V88.0

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym, niedrogowej

V88.1

Osoba ranna w kolizji pomiędzy innym pojazdem mechanicznym i dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym, niedrogowej

V88.2

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i samochodem dostawczym lub ciężarowym, niedrogowej

V88.3

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i autobusem, niedrogowej

V88.4

Osoba ranna w kolizji pomiędzy samochodem i ciężkim środkiem transportu, niedrogowej

V88.5

Osoba ranna w kolizji pomiędzy ciężkim środkiem transportu i autobusem, niedrogowej

V88.6

Osoba ranna w kolizji pomiędzy pociągiem lub pojazdem szynowym i samochodem, niedrogowej

V88.7

Osoba ranna w kolizji pomiędzy innymi określonymi pojazdami mechanicznymi, niedrogowej

V88.8

Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych bez kolizji obejmujących pojazd mechaniczny, niedrogowych

V88.9

Osoba ranna w innych określonych wypadkach komunikacyjnych (z kolizją) (bez kolizji) obejmujących pojazd niemechaniczny, niedrogowych

V89

Wypadek pojazdu mechanicznego lub niemechanicznego, typ pojazdu nieokreślony

V89.0

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu mechanicznego, niedrogowym

V89.1

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu niemechanicznego, niedrogowym

V89.2

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu mechanicznego, drogowym

V89.3

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu niemechanicznego, drogowym

V89.9

Osoba ranna w wypadku nieokreślonego pojazdu

V90-V94

Wypadki w komunikacji wodnej

V95-V97

Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej

V98-V99

Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne

W00-W19

Upadki

W20-W49

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury

W50-W64

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej

W65-W74

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie

W75-W84

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania

W85-W99

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia

X00-X09

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni

X10-X19

Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami

X20-X29

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami

X30-X39

Narażenie na siły natury

X40-X49

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji

X50-X57

Przemęczenie, podróże i niedobory

X58-X59

Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki

X60-X84

Zamierzone samouszkodzenie

X85-Y09

Napaść

Y10-Y34

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze

Y35-Y36

Uznana interwencja prawna i działania wojenne

Y40-Y59

Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu

Y60-Y69

Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y70-Y82

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych

Y83-Y84

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Y85-Y89

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

Y90-Y98

Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.