ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

V01-V09

Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym

V10-V19

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym

V20-V29

Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym

V30-V39

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym

V30

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem

V30.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V30.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V30.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V30.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V30.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V30.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V30.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V30.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V30.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V31

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem

V31.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V31.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V31.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V31.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V31.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V31.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V31.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V31.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V31.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V32

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwukołowym lub trzykołowym pojazdem mechanicznym

V32.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V32.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V32.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V32.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V32.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V32.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V32.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V32.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V32.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V33

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym

V33.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V33.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V33.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V33.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V33.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V33.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V33.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V33.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V33.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V34

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem

V34.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V34.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V34.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V34.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V34.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V34.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V34.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V34.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V34.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V35

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym

V35.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V35.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V35.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V35.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V35.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V35.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V35.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V35.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V35.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V36

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym

V36.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V36.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V36.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V36.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V36.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V36.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V36.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V36.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V36.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V37

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem

V37.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V37.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V37.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V37.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V37.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V37.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V37.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V37.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V37.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V38

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku komunikacyjnym bez kolizji

V38.0

Kierujący ranny w wypadku niedrogowym

V38.1

Pasażer ranny w wypadku niedrogowym

V38.2

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym

V38.3

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym

V38.4

Osoba ranna w trakcie wsiadania lub wysiadania

V38.5

Kierujący ranny w wypadku drogowym

V38.6

Pasażer ranny w wypadku drogowym

V38.7

Osoba przebywająca na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym

V38.9

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym

V39

Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym

V39.0

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V39.1

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V39.2

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym

V39.3

Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym

V39.4

Kierujący ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V39.5

Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V39.6

Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym

V39.8

Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym

V39.9

Użytkownik [dowolny] trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym wypadku drogowym

V40-V49

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym

V50-V59

Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym

V60-V69

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym

V70-V79

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym

V80-V89

Inne wypadki w transporcie lądowym

V90-V94

Wypadki w komunikacji wodnej

V95-V97

Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej

V98-V99

Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne

W00-W19

Upadki

W20-W49

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury

W50-W64

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej

W65-W74

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie

W75-W84

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania

W85-W99

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia

X00-X09

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni

X10-X19

Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami

X20-X29

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami

X30-X39

Narażenie na siły natury

X40-X49

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji

X50-X57

Przemęczenie, podróże i niedobory

X58-X59

Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki

X60-X84

Zamierzone samouszkodzenie

X85-Y09

Napaść

Y10-Y34

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze

Y35-Y36

Uznana interwencja prawna i działania wojenne

Y40-Y59

Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu

Y60-Y69

Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y70-Y82

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych

Y83-Y84

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Y85-Y89

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

Y90-Y98

Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.