ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

V01-V09

Uraz pieszego w wypadku komunikacyjnym

V10-V19

Uraz rowerzysty w wypadku komunikacyjnym

V20-V29

Uraz użytkownika motocykla w wypadku komunikacyjnym

V30-V39

Uraz użytkownika trzykołowego pojazdu mechanicznego w wypadku komunikacyjnym

V40-V49

Uraz użytkownika samochodu w wypadku komunikacyjnym

V50-V59

Uraz użytkownika samochodu dostawczego lub ciężarowego w wypadku komunikacyjnym

V60-V69

Uraz użytkownika ciężkiego środka transportu w wypadku komunikacyjnym

V70-V79

Uraz użytkownika autobusu w wypadku komunikacyjnym

V80-V89

Inne wypadki w transporcie lądowym

V90-V94

Wypadki w komunikacji wodnej

V95-V97

Wypadki w komunikacji lotniczej i kosmicznej

V98-V99

Inne i nieokreślone wypadki komunikacyjne

W00-W19

Upadki

W20-W49

Narażenie na działanie sił mechanicznych martwej natury

W50-W64

Narażenie na działanie sił mechanicznych materii ożywionej

W65-W74

Wypadkowe zanurzenie i tonięcie

W75-W84

Inne wypadkowe utrudnienia oddychania

W85-W99

Narażenie na działanie prądu elektrycznego, promieniowanie i skrajne zmiany temperatury i ciśnienia

X00-X09

Narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni

X10-X19

Kontakt z gorącymi i wrzącymi substancjami

X20-X29

Kontakt z jadowitymi zwierzętami i roślinami

X30-X39

Narażenie na siły natury

X40-X49

Wypadkowe zatrucie przez narażenie na działanie szkodliwych substancji

X50-X57

Przemęczenie, podróże i niedobory

X58-X59

Przypadkowe narażenie na inne i nieokreślone czynniki

X60-X84

Zamierzone samouszkodzenie

X85-Y09

Napaść

Y10-Y34

Zdarzenie o nieokreślonym zamiarze

Y35-Y36

Uznana interwencja prawna i działania wojenne

Y40-Y59

Leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne powodujące niekorzystne skutki w leczeniu

Y60-Y69

Wypadki pacjentów w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y60

Niezamierzone przecięcie, przebicie i przekłucie lub krwotok w trakcie zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y60.0

W czasie operacji chirurgicznej

Y60.1

W czasie wlewu i transfuzji

Y60.2

W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu

Y60.3

W czasie wstrzyknięcia i immunizacji

Y60.4

W czasie badania endoskopowego

Y60.5

W czasie cewnikowania serca

Y60.6

W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania

Y60.7

W czasie wlewu doodbytniczego

Y60.8

W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej

Y60.9

W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y61

Ciało obce przypadkowo pozostawione w ciele w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y61.0

W czasie operacji chirurgicznej

Y61.1

W czasie wlewu i transfuzji

Y61.2

W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu

Y61.3

W czasie wstrzyknięcia i immunizacji

Y61.4

W czasie badania endoskopowego

Y61.5

W czasie cewnikowania serca

Y61.6

W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania

Y61.7

W czasie wyjmowania cewnika lub tamponady

Y61.8

W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej

Y61.9

W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y62

Niepowodzenie zabiegów sterylizacyjnych w opiece chirurgicznej i medycznej

Y62.0

W czasie operacji chirurgicznej

Y62.1

W czasie wlewu i transfuzji

Y62.2

W czasie dializy nerkowej albo innego przepływu

Y62.3

W czasie wstrzyknięcia i immunizacji

Y62.4

W czasie badania endoskopowego

Y62.5

W czasie cewnikowania serca

Y62.6

W czasie aspiracji, nakłucia i innego cewnikowania

Y62.8

W czasie innej opieki chirurgicznej i medycznej

Y62.9

W czasie nieokreślonego zabiegu chirurgicznego i medycznego

Y63

Błąd w dawkowaniu w opiece chirurgicznej i medycznej

Y63.0

Podanie nadmiernej ilości krwi lub innego płynu w czasie transfuzji i wlewu

Y63.1

Nieprawidłowe rozcieńczenie płynu podanego w czasie wlewu

Y63.2

Przedawkowanie promieniowania w czasie terapii

Y63.3

Niezamierzone narażenie chorego na promieniowanie w trakcie opieki medycznej

Y63.4

Błąd w dawce elektrowstrząsu lub wstrząsu insulinowego

Y63.5

Nieprawidłowa temperatura zastosowana miejscowo i w tamponowaniu

Y63.6

Niezastosowanie koniecznego leku, środka farmakologicznego lub substancji biologicznej

Y63.8

Błąd w dawkowaniu w czasie pozostałych rodzajów opieki chirurgicznej i medycznej

Y63.9

Błąd w dawkowaniu w czasie nieokreślonej opieki chirurgicznej i medycznej

Y64

Skażone substancje medyczne i biologiczne

Y64.0

Skażona substancja medyczna lub biologiczna przetoczona lub podana we wlewie

Y64.1

Skażona substancja medyczna lub biologiczna wstrzyknięta lub podana dla immunizacji

Y64.8

Skażona substancja medyczna lub biologiczna podana w inny sposób

Y64.9

Skażona substancja medyczna lub biologiczna podana w nieokreślony sposób

Y65

Inne niepowodzenia w czasie opieki chirurgicznej i medycznej

Y65.0

Niezgodna grupowo krew podana w transfuzji

Y65.1

Niewłaściwy płyn podany we wlewie

Y65.2

Niepowodzenie w szyciu lub podwiązaniu w czasie zabiegu operacyjnego

Y65.3

Nieprawidłowe wprowadzenie rurki dotchawiczej w czasie zabiegów znieczulających

Y65.4

Niepowodzenie we wprowadzeniu i usunięciu innej rurki lub instrumentu

Y65.5

Przeprowadzenie niewłaściwej operacji

Y65.8

Inne określone niepowodzenia w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y66

Niezastosowanie opieki chirurgicznej i medycznej

Y69

Nieokreślone niepowodzenie w trakcie opieki chirurgicznej i medycznej

Y70-Y82

Niekorzystne incydenty w praktyce diagnostycznej i leczniczej związane z użyciem urządzeń medycznych

Y83-Y84

Postępowanie chirurgiczne i inne postępowanie medyczne jako przyczyna nieprawidłowej reakcji pacjenta lub późniejszych powikłań, bez informacji o niepowodzeniu w trakcie zabiegu

Y85-Y89

Następstwa zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

Y90-Y98

Dodatkowe czynniki związane z przyczynami zachorowania i zgonu sklasyfikowanymi gdzie indziej

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.