ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Z00-Z13

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi

Z20-Z29

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi

Z20

Styczność i narażenie na choroby zakaźne

Z20.0

Styczność i narażenie na choroby zakaźne przewodu pokarmowego

Z20.1

Styczność i narażenie na gruźlicę

Z20.2

Styczność i narażenie na zakażenia przenoszone głównie drogą płciową

Z20.3

Styczność i narażenie na wściekliznę

Z20.4

Styczność i narażenie na różyczkę

Z20.5

Styczność i narażenie na wirusowe zapalenie wątroby

Z20.6

Styczność i narażenie na zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]

Z20.7

Styczność i narażenia na wszawicę, glistnicę i inne infestacje

Z20.8

Styczność i narażenie na inne choroby zakaźne

Z20.9

Styczność i narażenie na nieokreślone choroby zakaźne

Z21

Bezobjawowy stan zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności [HIV]

Z22

Nosicielstwo chorób zakaźnych

Z22.0

Nosicielstwo duru brzusznego

Z22.1

Nosicielstwo innych zakaźnych chorób jelitowych

Z22.2

Nosicielstwo błonicy

Z22.3

Nosicielstwo innych określonych chorób bakteryjnych

Z22.4

Nosicielstwo zakażeń przenoszonych głównie drogą płciową

Z22.5

Nosicielstwo wirusowego zapalenia wątroby

Z22.6

Nosicielstwo zakażenia typem 1 ludzkiego wirusa limfotropowego T [HTLV-1]

Z22.8

Nosicielstwo innych chorób zakaźnych

Z22.9

Nosicielstwo chorób zakaźnych, nieokreślonych

Z23

Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko pojedynczym chorobom bakteryjnym

Z23.0

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko cholerze

Z23.1

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko durowi brzusznemu i durom rzekomym [TAB]

Z23.2

Potrzeba szczepień przeciwko gruźlicy [BCG]

Z23.3

Potrzeba szczepień przeciwko dżumie

Z23.4

Potrzeba szczepień przeciwko tularemii

Z23.5

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko tężcowi

Z23.6

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko błonicy

Z23.7

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko krztuścowi

Z23.8

Potrzeba szczepień przeciwko innej pojedynczej chorobie bakteryjnej

Z24

Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko określonym pojedynczym chorobom wirusowym

Z24.0

Potrzeba szczepień przeciwko nagminnemu porażeniu dziecięcemu

Z24.1

Potrzeba szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez stawonogi

Z24.2

Potrzeba szczepień przeciwko wściekliźnie

Z24.3

Potrzeba szczepień przeciwko żółtej gorączce

Z24.4

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko odrze

Z24.5

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko różyczce

Z24.6

Potrzeba szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby

Z25

Potrzeba szczepień przeciwko innym pojedynczym chorobom wirusowym

Z25.0

Potrzeba szczepień wyłącznie przeciwko śwince

Z25.1

Potrzeba szczepień przeciwko grypie

Z25.8

Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym

Z26

Potrzeba szczepień profilaktycznych przeciwko innym pojedynczym chorobom zakaźnym

Z26.0

Potrzeba szczepień przeciwko leiszmaniozie

Z26.8

Potrzeba szczepień przeciwko innym, określonym pojedynczym chorobom zakaźnym

Z26.9

Potrzeba szczepień przeciwko nieokreślonym chorobom zakaźnym

Z27

Potrzeba szczepień profilaktycznych skojarzonych przeciwko kilku chorobom

Z27.0

Potrzeba szczepienia przeciwko cholerze, durowi brzusznemu i durom rzekomym [cholera + TAB]

Z27.1

Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi [DPT]

Z27.2

Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, durowi brzusznemu i durom rzekomym [DPT + TAB]

Z27.3

Potrzeba szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i nagminnemu porażeniu dziecięcemu [DPT + polio]

Z27.4

Potrzeba szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce [MMR]

Z27.8

Potrzeba szczepienia skojarzonego przeciwko innym kilku chorobom zakaźnym

Z27.9

Potrzeba szczepienia skojarzonego przeciwko kilku nieokreślonym chorobom zakaźnym

Z28

Szczepienia niewykonane

Z28.0

Szczepienie niewykonane z powodu przeciwwskazań

Z28.1

Szczepienie niewykonane z powodu odmowy pacjenta z przyczyn religijnych lub nacisku środowiskowego

Z28.2

Szczepienie niewykonane z powodu decyzji pacjenta wynikającej z nieokreślonych przyczyn

Z28.8

Szczepienie niewykonane z innych przyczyn

Z28.9

Szczepienie niewykonane z przyczyn nieokreślonych

Z29

Potrzeba innych środków profilaktycznych

Z29.0

Izolacja

Z29.1

Immunoterapia profilaktyczna

Z29.2

Inna chemioterapia profilaktyczna

Z29.8

Inne określone środki profilaktyczne

Z29.9

Środki profilaktyczne, nieokreślone

Z30-Z39

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem

Z40-Z54

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji

Z55-Z65

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi

Z70-Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z80-Z99

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.