ICD-10

A00-B99

Rozdział I - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

C00-D48

Rozdział II - Nowotwory

D50-D89

Rozdział III - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

E00-E90

Rozdział IV - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych

F00-F99

Rozdział V - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

G00-G99

Rozdział VI - Choroby układu nerwowego

H00-H59

Rozdział VII - Choroby oka i przydatków oka

H60-H95

Rozdział VIII - Choroby ucha i wyrostka sutkowatego

I00-I99

Rozdział IX - Choroby układu krążenia

J00-J99

Rozdział X - Choroby układu oddechowego

K00-K93

Rozdział XI - Choroby układu pokarmowego

L00-L99

Rozdział XII - Choroby skóry i tkanki podskórnej

M00-M99

Rozdział XIII - Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

N00-N99

Rozdział XIV - Choroby układu moczowo-płciowego

O00-O99

Rozdział XV - Ciąża, poród i okres połogu

P00-P96

Rozdział XVI - Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

Q00-Q99

Rozdział XVII - Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe

R00-R99

Rozdział XVIII - Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

S00-T98

Rozdział XIX - Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych

U00-U89

Rozdział XXII - Kody do celów specjalnych

V01-Y98

Rozdział XX - Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Z00-Z99

Rozdział XXI - Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Z00-Z13

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w związku z badaniami lekarskimi i dodatkowymi

Z20-Z29

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z chorobami zakaźnymi

Z30-Z39

Osoby wymagające opieki zdrowotnej w okolicznościach związanych z rozrodem

Z40-Z54

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu zabiegów specjalnych oraz pielęgnacji

Z55-Z65

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z warunkami społeczno-ekonomicznymi i psychospołecznymi

Z70-Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z70

Poradnictwo związane z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną

Z70.0

Poradnictwo związane z postawą seksualną

Z70.1

Poradnictwo związane z zachowaniem i orientacją seksualną pacjenta

Z70.2

Poradnictwo związane z zachowaniem i orientacją seksualną osoby trzeciej

Z70.3

Poradnictwo odnoszące się do złożonych problemów związanych z postawą, zachowaniem i orientacją seksualną

Z70.8

Inne poradnictwo seksualne

Z70.9

Poradnictwo seksualne, nieokreślone

Z71

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu uzyskania konsultacji i porad niesklasyfikowanych gdzie indziej

Z71.0

Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby

Z71.1

Osoba z niepokojącymi objawami, u której nie postawiono rozpoznania

Z71.2

Osoby konsultujące się w celu wyjaśnienia wyników badań

Z71.3

Poradnictwo i nadzór dietetyczny

Z71.4

Poradnictwo i nadzór przy nadużywaniu alkoholu

Z71.5

Poradnictwo i nadzór przy nadużywaniu leków lub narkotyków

Z71.6

Poradnictwo w związku z paleniem tytoniu

Z71.7

Poradnictwo w związku z zakażeniem wirusem [HIV]

Z71.8

Inne określone poradnictwo

Z71.9

Poradnictwo, nieokreślone

Z72

Problemy związane ze stylem życia

Z72.0

Używanie tytoniu

Z72.1

Używanie alkoholu

Z72.2

Używanie narkotyków

Z72.3

Brak aktywności fizycznej

Z72.4

Nieodpowiednia dieta lub nawyki żywieniowe

Z72.5

Zachowanie seksualne związane z wysokim ryzykiem

Z72.6

Uprawianie hazardu i zakładów

Z72.8

Inne problemy związane ze stylem życia

Z72.9

Problemy związane ze stylem życia, nieokreślone

Z73

Problemy związane z trudnościami życiowymi

Z73.0

Wypalenie się

Z73.1

Uwydatnione cechy osobowości

Z73.2

Brak odprężenia i wolnego czasu

Z73.3

Stres niesklasyfikowany gdzie indziej

Z73.4

Niedostosowania społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Z73.5

Konflikty społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej

Z73.6

Ograniczenie aktywności w związku z niepełnosprawnością

Z73.8

Inne problemy związane z trudnościami życiowymi

Z73.9

Problemy związane z trudnościami życiowymi, nieokreślone

Z74

Problemy związane z zależnością od opiekuna

Z74.0

Ograniczona ruchomość

Z74.1

Potrzeba pomocy w czynnościach osobistych

Z74.2

Potrzeba pomocy w domu, której nie jest w stanie udzielić inny domownik

Z74.3

Potrzeba stałego nadzoru

Z74.8

Inne problemy związane z zależnością od opiekuna

Z74.9

Problemy związane z zależnością od opiekuna, nieokreślone

Z75

Niedostępność placówek medycznych i innych form opieki zdrowotnej

Z75.0

Niedostępność usług medycznych w domu

Z75.1

Osoba oczekująca na przyjęcie do odpowiedniej placówki gdzie indziej

Z75.2

Inne okresy oczekiwania na badania i leczenie

Z75.3

Niedostępność placówek medycznych

Z75.4

Niedostępność innych form opieki

Z75.5

Doraźna opieka wakacyjna

Z75.8

Inne problemy związane z opieką medyczną i innymi formami opieki zdrowotnej

Z75.9

Inne problemy związane z opieką medyczną i innymi formami opieki zdrowotnej

Z76

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych okolicznościach

Z76.0

Wydanie powtórnej recepty

Z76.1

Nadzór zdrowotny i opieka nad podrzutkami

Z76.2

Nadzór medyczny i opieka nad innymi zdrowymi niemowlętami lub dziećmi

Z76.3

Zdrowa osoba towarzysząca osobie chorej

Z76.4

Inny pensjonariusz w zakładzie opieki zdrowotnej

Z76.5

Symulacja [świadome udawanie]

Z76.8

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w innych określonych okolicznościach

Z76.9

Osoby stykające się ze służbą zdrowia w nieokreślonych okolicznościach

Z80-Z99

Osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia związanym z wywiadem medycznym lub rodzinnym oraz określonymi problemami wpływającymi na stan zdrowia

Odkryj aplikację mobilną Mediately

Otrzymuj spersonalizowane treści, korzystaj z nich offline i ciesz się z lepszej obsługi.

Używamy plików cookie do personalizowania treści, reklam i analizowania ruchu na stronie. Przeczytaj naszą Politykę prywatności, aby dowiedzieć się więcej.