Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

D50-D53

Anemije uzrokovane ishranom

D50

Anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa
Anaemia sideropenica

D50.0

Sekundarna anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa, nakon gubitka krvi (hroničnog)
Anaemia sideropenica secundaria

D50.1

Smetnje gutanja uzrokovane nedostatkom gvožđa
Dysphagia sideropenica

D50.8

Ostale anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa
Anaemiae sideropenicae aliae

D50.9

Anemija uzrokovana nedostatkom gvožđa, neoznačena
Anaemia sideropenica, non specificata

D51

Anemija uzrokovana neostatkom vitamina B12
Anaemia propter deficientiam vitamini B12

D51.0

Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12 usled nedostatka unutrašnjeg faktora
Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter deficientiam factoris interni

D51.1

Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12 usled selektivne slabe apsorpcije vitamina B12 i proteinurije
Anaemia deficientia vitamini B12 excitata propter malabsorbtionem vitamini B12 selectivam et proteinuriam

D51.2

Nedostatak transkobalamina II
Deficientia transcobalamini II

D51.3

Ostale anemije uzrokovane deficitom vitamina B12 u ishrani
Anaemiae nutritionales aliae propter deficientiam vitamini B12

D51.8

Ostale anemije uzrokovane deficitom vitamina B12
Anaemiae propter deficientiam vitamini B12 aliae

D51.9

Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina B12, neoznačena
Anaemia propter deficientiam vitamini B12, non specificata

D52

Anemija uzrokovana nedostatkom folata
Anaemia propter deficientiam acidi folici

D52.0

Anemija uzrokovana nedostatkom folata u ishrani
Anaemia nutritionalis propter deficientiam folati

D52.1

Anemija uzrokovana deficitom folata zbog lekova
Anaemia medicamentosa propter deficientiam folati

D52.8

Druge anemije uzrokovane nedostatkom folata
Anaemiae propter deficientiam folati aliae

D52.9

Anemija uzrokovana nedostatkom folata, neoznačena
Anaemia propter deficientiam folati, non specificata

D53

Ostale anemije uzrokovane neodgovarajućom ishranom
Anaemiae nutritionales aliae

D53.0

Anemija uzrokovana nedostatkom belančevina
Anaemia propter deficientiam proteinorum

D53.1

Ostale megaloblastne anemije, neklasifikovane na drugom mestu
Anaemiae megaloblasticae aliae, non alibi classificatae

D53.2

Anemija uzrokovana nedostatkom vitamina C
Anaemia scorbutica

D53.8

Ostale označene anemije uzrokovane neodgovarajućom ishranom
Anaemiae nutritionales specificatae aliae

D53.9

Anemija uzrokovana neodgovarajućom ishranom, neoznačena
Anaemia nutritionalis, non specificata

D55-D59

Anemije uzrokovane hemolizom

D60-D64

Aplastične i ostale anemije

D65-D69

Poremećaji zgrušavanja krvi, purpura i druga krvarenja

D70-D77

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa

D80-D89

Određeni poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.