MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

D50-D53

Anemije uzrokovane ishranom

D55-D59

Anemije uzrokovane hemolizom

D60-D64

Aplastične i ostale anemije

D65-D69

Poremećaji zgrušavanja krvi, purpura i druga krvarenja

D70-D77

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa

D70

Agranulocitoza – smanjenje broja granulocita
Agranulocytosis

D71

Funkcionalni poremećaji polimorfonuklearnih neutrofila
Dysfunctiones cellularum neutrophilorum polymorphonucleorum

D72

Ostali poremećaji belih krvnih zrnaca
Disordines leucocytorum alii

D72.0

Genetske anomalije belih krvnih zrnaca
Anomaliae leucocytorum geneticae

D72.1

Eozinifilija – povećan broj eozinofilnih belih krvnih zrnaca
Eosinophilia

D72.8

Ostali označeni poremećaji belih krvnih zrnaca
Disordines leucocytorum specificati, alii

D72.9

Poremećaji belih krvnih zrnaca, neoznačeni
Disordines leucocytorum, non specificati

D73

Bolesti slezine
Morbus splenis

D73.0

Nerazvijena slezina
Hyposplenismus

D73.1

Uvećana slezina
Hypersplenismus

D73.2

Hronična kongestivna povećana slezina
Splenomegalia congestiva chronica

D73.3

Apsces slezine
Abscessus splenis

D73.4

Cista slezine
Cystis splenis

D73.5

Infarkt slezine
Infarctus splenis

D73.8

Druge bolesti slezine
Morbi splenis alii

D73.9

Bolesti slezine, neoznačene
Morbus splenis, non specificatus

D74

Methemoglobinemija – Plava bolest
Methaemoglobinaemia

D74.0

Urođena methemoglobinemija
Methaemoglobinaemia congenita

D74.8

Ostale methemoglobinemije
Methaemoglobinaemiae aliae

D74.9

Methemoglobinemija, neoznačena
Methaemoglobinaemia, non specificata

D75

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, alii

D75.0

Porodično povećanje broja crvenih krvnih zrnaca
Erythrocytosis familiaris

D75.1

Policitemija – sekundarno povećanje broja krvnih ćelija
Polycythaemia secundaria

D75.8

Ostale označene bolesti krvi i krvotvornih organa
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum specificati, alii

D75.9

Bolesti krvi i krvotvornih organa, neoznačene
Morbi sanguinis et morbi organorum haematopoieticorum, non specificatus

D76

Druge označene bolesti koje zahvataju limforetikularno tkivo i retikulohistocitni sistem
Morbi telae lymphoreticularis et morbi systematis reticulohistiocytici, alii specificati

D76.1

Hemofagocitna limfocitoza
Lymphohistiocytosis haemophagocytica

D76.2

Hemofagocitni sindrom udružen sa infekcijom
Syndroma haemophagocyticum infectivum

D76.3

Drugi sindromi histiocitoze
Syndromata histiocytosis alia

D77

Drugi poremećaji krvi i krvotvornih organa u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Disordines sanguinis et organorum haemopoeticorum in morbis alibi classificatis

D80-D89

Određeni poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.