Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

D50-D53

Anemije uzrokovane ishranom

D55-D59

Anemije uzrokovane hemolizom

D60-D64

Aplastične i ostale anemije

D65-D69

Poremećaji zgrušavanja krvi, purpura i druga krvarenja

D70-D77

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa

D80-D89

Određeni poremećaji imuniteta

D80

Smanjenje imuniteta – sa predominantnim poremećajima antitela
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum praedominantibus

D80.0

Nasledni manjak gamaglobulina
Hypogammaglobulinaemia hereditaria

D80.1

Neporodični manjak gamaglobulina
Hypogammaglobulinaemia non familiaris

D80.2

Selektivni manjak imunoglobulina A [IgA]
Deficientia immunoglobulini A selectiva [IgA]

D80.3

Selektivni manjak imunoglobulina G [IgG](podgrupe)
Deficientia immunoglobulini G [IgG](subclassis) selectiva

D80.4

Selektivni manjak imunoglobulina M[IgM]
Deficientia immunoglobulini M selectiva [IgM]

D80.5

Smanjenje imuniteta sa povećanjem imunoglobulina M
Immunodeficientia hyper-immunoglobulinica M [IgM]

D80.6

Smanjenje antitela sa skoro normalnim imunoglobulinima ili sa hiperimunoglobulinemijom
Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia

D80.7

Prolazno smanjenje gamaglobulina u ranom detinjstvu
Hypogammaglobulinaemia puerilis transitiva

D80.8

Ostala smanjenja imuniteta sa predominantnim defektima antitela
Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae

D80.9

Smanjenje imuniteta sa predominantnim defektom antitela, neoznačeno
Immunodeficientia cum defectibus anticorporum preadominantibus, non specificata

D81

Kombinovana smanjenja imuniteta
Immunodeficientiae combinatae

D81.0

Teško kombinovano smanjenje imuniteta, sa retikularnom disgenezom
Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari

D81.1

Teško kombinovano smanjejne imuniteta, sa malim brojem T-i B-ćelija
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T-et B-cellularum parvo

D81.2

Teško kombinovano smanjenje imuniteta, sa malim ili normalnim brojem B-ćelija
Immunodeficientia gravis combinata, cum numero B-cellularum parvo sive normali

D81.3

Smanjenje adenozin-deaminaze
Deficientia adenosinum-deaminasis [ADA]

D81.4

Nezelofijev sindrom
Syndroma Nezelof

D81.5

Smanjenje purin-nukleozid-fosforilaze
Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis [PNP]

D81.6

Smanjenje većeg kompleksa histokompatibilnosti klase I
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis I

D81.7

Smanjenje većeg kompleksa histokompatibilnosti klase II
Deficientia complexus histocompatibilitatis majoris classis II

D81.8

Ostala kombinovana smanjenja imuniteta
Immunodeficientiae combinata aliae

D81.9

Kombinovano smanjenje imuniteta, neoznačeno
Immunodeficientia combinata, non specificata

D82

Smanjenje imuniteta – udruženo sa drugim većim defektima
Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis

D82.0

Wiskott-Aldrichov sindrom
Syndroma Wiskott-Aldrich

D82.1

Di Georgeov sindrom
Syndroma Di George

D82.2

Smanjenje imuniteta kod konstitucije sa kratkim udovima
Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus

D82.3

Smanjenje imuniteta kao posledica naslednog, defektnog odgovora na infekciju Epstein-Barr virusom
Immunodeficientia ut con sequela responsi hereditarii defectivi ad infectionem „Epstein-Barr” viro

D82.4

Sindrom hiperimunoglobulinemije E
Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E [IgE]

D82.8

Smanjenje imuniteta udruženo sa ostalim većim označenim defektima
Immunodeficientia cum defectibus majorubus aliis specificatis

D82.9

Smanjenje imuniteta udruženo sa većim defektima, neoznačeno
Immunodeficientia cum defectibus majoribus, non specificata

D83

Obično promenljivo smanjenje imuniteta
Immunodeficientia variabilis communis

D83.0

Obično promenjivo smanjenje imuniteta sa predominantnim nenormalnostima broja i funkcije B-ćelija
Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedominantibus

D83.1

Obično promenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim poremećajima imunoregulacije T-ćelija
Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-cellularum praedominantibus

D83.2

Obično promenjivo smanjenje imuniteta sa autoantitelima prema B i T ćelijama
Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas

D83.8

Ostala obična promenjiva smanjenja imuniteta
Immunodeficientiae variabiles communes aliae

D83.9

Obično promenjivo smenjenje imuniteta, neoznačeno
Immunodeficientia variabilis communis, non specificata

D84

Ostala smanjenja imuniteta
Immunodeficientiae aliae

D84.0

Oštećena funkcija limfocitarnog antigena 1
Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici

D84.1

Oštećen sistem komplemenata
Defectus systematis complementi

D84.8

Druga označena smanjenja imuniteta
Immunodeficientiae aliae, specificatae

D84.9

Smanjenje imuniteta, neoznačeno
Immunodeficientia, non specificata

D86

Sarkoidoza – Čvorići vezivnog tkiva
Sarcoidosis

D86.0

Sarkoidoza plućnog krila
Sarcoidosis pulmonum

D86.1

Sarkoidoza limfnih čvorova
Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum

D86.2

Sarkoidoza plućnog krila sa sarkoidozom limfnih čvorova
Sarcoidosis pulmonum cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum

D86.3

Sarkoidoza kože
Sarcoidosis cutis

D86.8

Sarkoidoza drugih i kombinovanih lokalizacija
Sarcoidosis locorum aliorum et locorum combinatorum

D86.9

Sarkoidoza, neoznačena
Sarcoidosis, non specificata

D89

Drugi poremećaji imuniteta, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines immunitatis alii, non alibi classificatis

D89.0

Poliklonalno povećanje količine gamaglobulina u krvi
Hypergammaglobulinaemia polyclonalis

D89.1

Krioglobulinemija
Cryoglobulinaemia

D89.2

Hipergamaglobulinemija, neoznačena
Hypergammaglobulinaemia, non specificata

D89.3

Sindrom imunorekonstrukcije
Syndroma immunoreconstitutionis

D89.8

Ostali označeni poremećaji imuniteta, neklasifikovani na drugom mestu
Disordines immunitatis specificati, alii, non alibi classificatis

D89.9

Poremećaj imuniteta, neoznačen
Disordo immunitatis, non specificatus

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.