MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

D50-D53

Anemije uzrokovane ishranom

D55-D59

Anemije uzrokovane hemolizom

D60-D64

Aplastične i ostale anemije

D65-D69

Poremećaji zgrušavanja krvi, purpura i druga krvarenja

D65

Rasejano zgrušavanje krvi u krvnim sudovima
Coagulatio intravascularis disseminata [sindrom defibrinacije]

D66

Nasledni nedostatak faktora VIII
Deficientia hereditaria factoris VIII

D67

Nasledni nedostatak faktora IX
Deficientia hereditaria factoris IX

D68

Ostali poremećaji zgrušavanja krvi
Defectus coagulationis alii

D68.0

Von Willebrandova bolest
Morbus Von Willebrand

D68.1

Nasledni nedostatak faktora XI
Deficientia hereditaria factoris XI

D68.2

Nasledni nedostatak drugih faktora zgrušavanja krvi
Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria

D68.3

Krvarenje usled postojanja antikoagulanta u krvotoku
Disordo haemorrhagicus proper anticoagulantes circulatorios

D68.4

Stečeni nedostatak zgrušavanja krvi
Deficientia factoris coagulationis acquisita

D68.5

Primarna trombofilija
Thrombophilia primaria

D68.6

Ostale trombofilije
Thrombophiliae, aliae

D68.8

Ostali označeni poremećaji zgrušavanja krvi
Defectus coagulationis specificati alii

D68.9

Poremećaji zgrušavanja krvi, neoznačen
Defectus coagulationis, non specificatus

D69

Purpura i druga hemoragijska stanja
Purpura et status haemorrhagici alii

D69.0

Alergijska purpura
Purpura allergica

D69.1

Kvalitativni poremećaji krvnih pločica (trombocita)
Defectus trombocytorum qualitativi

D69.2

Ostale purpure neuzrokovane smanjenjem broja krvnih pločica (trombocita)
Purpurae non thrombocytopenicae aliae

D69.3

Idiopatska purpura uzrokovana smanjenjem broja krvnih pločica (trombocita)
Purpura thrombocytopenica idiopathica

D69.4

Drugo primarno smanjenje broja krvnih pločica (trombocita)
Thrombocytopenia primaria alia

D69.5

Sekundarno smanjenje broja krvnih pločica (trombocita)
Thrombocytopenia secundaria

D69.6

Smanjenje broja krvnih pločica, neoznačeno
Thrombocytopenia, non specificata

D69.8

Druga označena stanja sa krvarenjem
Status haemorrhagici specificati, alii

D69.9

Krvarenje, neoznačeno
Status haemorrhagicus, non specificatus

D70-D77

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa

D80-D89

Određeni poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4,9

Preko 20 hiljada ocena

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.