Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

D50-D53

Anemije uzrokovane ishranom

D55-D59

Anemije uzrokovane hemolizom

D60-D64

Aplastične i ostale anemije

D60

Stečena izolovana aplazija crvene loze
Aplasia erythrocytocitica pura acquisita [erythroblastopenia]

D60.0

Hronična stečena izolovana aplazija crvene loze
Aplasia erythrocytorum pura acquisita chronica

D60.1

Prolazna stečena izolovana aplazija crvene loze
Aplasia erythrocytorum pura acquisita transitiva

D60.8

Ostale stečene izolovane aplazije crvene loze
Aplasiae erythrocitorum purae acuisitae aliae

D60.9

Stečena izolovana aplazija crvene loze, neoznačena
Aplasia erythrocytorum pura acquisita, non specificata

D61

Ostale aplastične anemije
Anaemiae aplasticae aliae

D61.0

Konstituciona aplastčna anemija
Anaemia aplastica constitutionalis

D61.1

Aplastična anemija uzrokovana lekovima
Anaemia aplastica medicamentosa

D61.2

Aplastična anemija uzrokovana drugim spoljnim faktorima
Anaemia aplastica propter factores externos alios

D61.3

Idiopatska aplastična anemija
Anaemia idiopathica aplastica

D61.8

Ostale označene aplastične anemije
Anaemiae aplasticae aliae, specificatae

D61.9

Aplastična anemija, neoznačena
Anaemia aplastica, non specificata

D62

Akutna anemija posle krvarenja
Anaemia posthaemorrhagica acuta

D63

Anemija kod hroničnih oboljenja klasifikovanih na drugom mestu
Anaemia in morbis chronicis alibi classificatis

D63.0

Anemija u neoplastičnim bolestima
Anaemia in morbis neoplasticis

D63.8

Anemija kod drugih hroničnih bolesti koje su klasifikovane na drugom mestu
Anaemia in morbis chronicis aliis, alibi classificatis

D64

Ostale anemije
Anaemiae aliae

D64.0

Nasledna sideroblastična slabokrvost koja se nasleđuje vezano za pol
Anaemia sideroblastica hereditaria

D64.1

Sekundarna sideroblastična anemija uzrokovana nekim oboljenjem
Anaemia sideroblastica morbogenes secundaria

D64.2

Sekundarna sideroblastična anemija uzrokovana lekovima i toksinima
Anaemia sideroblastica medicamentosa et toxicogenes secundaria

D64.3

Ostale sideroblastične anemije
Anaemiae sideroblasticae aliae

D64.4

Urođena diseritropoezna anemija
Anaemia dyserythoropoietica congenita

D64.8

Ostale označene anemije
Anaemiae specificatae, aliae

D64.9

Anemija, neoznačena
Anaemia, non specificata

D65-D69

Poremećaji zgrušavanja krvi, purpura i druga krvarenja

D70-D77

Ostale bolesti krvi i krvotvornih organa

D80-D89

Određeni poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.