Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.
Brže pretražujte lekove. Isprobajte Proveru interakcija između lekova.

MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H00-H06

Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka

H00

Čmičak i tvrdo zrno u kapku oka
Hordeolum et chalazion

H00.0

Čmičak i druga duboka zapaljenja kapaka oka
Hordeolum et inflammationes palpebrae profundae aliae

H00.1

Tvrdo zrno u kapku oka
Chalazion

H01

Druga zapaljenja kapka oka
Morbi palpebrae inflammatorii alii

H01.0

Zapaljenje ivice kapka oka
Blepharitis

H01.1

Nezarazno oboljenje kože kapka oka
Dermatosis palpebrae non infectiva
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

H01.8

Druga označena zapaljenja kapka oka
Morbi palpebrae inflammatorii alii, specificati

H01.9

Zapaljenje kapka oka, neoznačeno
Morbus palpebrae inflammatorius, non specificatus

H02

Druge bolesti kapka oka
Morbi palpebrae alii

H02.0

Uvrnutost kapka oka i uvrnuta trepavica
Entropium et trichiasis palpebrae

H02.1

Izvrnutost kapka oka
Ectropium palpebrae

H02.2

Nepotpuno zatvaranje kapaka oka
Lagophthalmus

H02.3

Opuštanje kože kapka oka
Blepharochalasis

H02.4

Spušten kapak oka
Ptosis palpebrae

H02.5

Drugi poremećaji pokretljivosti kapka oka
Disordines palpebrae alii

H02.6

Ksantelazma kapka oka
Xanthelasma palpebrae

H02.7

Druge degeneracije kapka i okoline oka
Degenerationes palpebrae et areae periocularis aliae

H02.8

Druge označene bolesti kapka oka
Morbi palpebrae specificati, alii

H02.9

Bolest kapka oka, neoznačena
Morbus palpebrae, non specificatus

H03

Bolesti kapka oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi palpebrae in morbis alibi classificatis

H03.0

Parazitarna oboljenja kapka oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Parasitosis palpebrae in morbis alibi classificatis

H03.1

Zahvaćenost kapka oka u drugim zaraznim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Morbus palpebrae in morbis infectivis aliis alibi classificatis

H03.8

Zahvaćenost kapka oka u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Morbi palpebrae in morbis aliis, alibi classificatis

H04

Bolesti suznog aparata
Morbi apparatus lacrimalis

H04.0

Zapaljenje suzne žlezde
Dacryoadenitis

H04.1

Druge bolesti suzne žlezde
Morbi glandulae lacrimalis alii

H04.2

Suzenje
Epiphora

H04.3

Akutno zapaljenje suznih puteva, neoznačeno
Dacryocystitis acuta, non specificata

H04.4

Hronično zapaljenje suznih puteva
Dacryocystitis chronica

H04.5

Suženje i nedovoljna funkcija suznih puteva
Stenosis et insufficientia ductuum lacrimalium

H04.6

Druge promene na suznim putevima
Mutationes canalis lacrimalis aliae

H04.8

Druge bolesti suznog aparata
Morbi apparatus lacrimalis alii

H04.9

Bolest suznog aparata, neoznačena
Morbus apparatus lacrimalis, non specificatus

H05

Bolesti duplje oka
Morbi orbitae

H05.0

Akutno zapaljenje duplje oka
Inflammatio orbitae acuta

H05.1

Hronično zapaljenje duplje oka
Inflammatio orbitae chronica

H05.2

Egzoftalmična stanja
Exophthalmus

H05.3

Deformacija duplje oka
Deformatio orbitae

H05.4

Uvučenost oka u duplju oka
Enophthalmus

H05.5

Strano telo duplje oka
Corpus alienum orbitae

H05.8

Druge bolesti duplje oka
Morbi orbitae alii

H05.9

Bolest duplje oka, neoznačena
Morbus orbitae, non specificatus

H06

Bolesti suznog aparata i očne duplje u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi apparatus lacrimalis et orbitae in morbis alibi classificatis

H06.0

Bolesti suznog aparata u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi apparatus lacrimalis in morbis alibi classificatis

H06.1

Parazitarna oboljenja duplje oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Parasitosis orbitae in morbis alibi classificatis

H06.2

Egzoftalmus uzrokovan poremećajem funkcije štitaste žlezde
Exophthalmia dysthyreoidea

H06.3

Druge bolesti duplje oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi orbitae alii in morbis alibi classificatis

H10-H13

Bolesti vežnjače oka

H15-H22

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i zrakastog tela oka

H25-H28

Oboljenja sočiva oka

H30-H36

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače

H40-H42

Glaukom

H43-H45

Bolesti staklastog tela i bolesti jabučice oka

H46-H48

Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva

H49-H52

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, prelamanja i podešavanja vida

H53-H54

Poremećaji vida i slepilo

H55-H59

Drugi poremećaji oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom
Drugs app phone

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

Skenirajte kamerom telefona.
4.9

Više 36k ocene

Koristite aplikaciju Mediately

Dobijte informacije o lekovima brže.

4.9

Više 36k ocene

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.