MKB-10

A00-B99

Zarazne i parazitarne bolesti

C00-D48

Tumori

D50-D89

Bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa i poremećaji imuniteta

E00-E90

Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma

F00-F99

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja

G00-G99

Bolesti nervnog sistema

H00-H59

Bolesti oka i pripojaka oka

H00-H06

Bolesti kapka, suznog aparata i duplje oka

H10-H13

Bolesti vežnjače oka

H15-H22

Bolesti beonjače, rožnjače, dužice i zrakastog tela oka

H25-H28

Oboljenja sočiva oka

H25

Staračka katarakta
Cataracta senilis

H25.0

Početna staračka katarakta
Cataracta senilis incipiens

H25.1

Staračka nuklearna katarakta
Cataracta senilis nuclearis

H25.2

Morgagnijeva staračka katarakta
Cataracta senilis Morgagni

H25.8

Druga staračka katarakta
Cataracta senilis alia

H25.9

Staračka katarakta, neoznačena
Cataracta senilis, non specificata

H26

Druge katarakte
Cataractae aliae

H26.0

Infantilna, juvenilna i presenilna katarakta
Cataracta infantilis, juvenilis et praesenilis
133
Katarakta i ostale bolesti sočiva
Age
Bez starosnih ograničenja
Sex
Bez rodovnih ograničenja

H26.1

Katarakta uzrokovana povredom
Cataracta traumatica

H26.2

Komplikovana katarakta
Cataracta complicata

H26.3

Katarakta uzrokovana lekovima
Cataracta medicamentosa

H26.4

Sekundarna katarakta
Cataracta secundaria

H26.8

Druga označena katarakta
Cataracta specificata, alia

H26.9

Katarakta, neoznačena
Cataracta, non specificata

H27

Druge bolesti sočiva
Morbi lentis alii

H27.0

Nedostajanje sočiva oka
Aphakia

H27.1

Iščašenje i pomerenost sočiva oka
Luxatio et subluxatio lentis

H27.8

Druge označene bolesti sočiva oka
Morbi lentis specificati, alii

H27.9

Bolest sočiva oka, neoznačena
Morbus lentis, non specificatus

H28

Katarakta i druge bolesti sočiva oka u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Cataracta et morbi lentis oculi alii in morbis alibi classificatis

H28.0

Katarakta kod šećerne bolesti
Cataracta diabetica

H28.1

Katarakta u drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem, bolestima ishrane i metabolizma
Cataracta in morbis endocrinis, nutritionalibus et metabolicis aliis

H28.2

Katarakta u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
Cataracta in morbis aliis, alibi classificatis

H28.8

Druge bolesti očnog sočiva u bolestima klasifikovanim na drugom mestu
Morbi lentis ocull alii in morbis alibi classificatis

H30-H36

Bolesti sudovnjače i bolesti mrežnjače

H40-H42

Glaukom

H43-H45

Bolesti staklastog tela i bolesti jabučice oka

H46-H48

Bolesti vidnog živca i bolesti vidnih puteva

H49-H52

Poremećaji očnih mišića, binokularnog vida, prelamanja i podešavanja vida

H53-H54

Poremećaji vida i slepilo

H55-H59

Drugi poremećaji oka i pripojaka oka

H60-H95

Bolesti uva i mastoidnog nastavka

I00-I99

Bolesti sistema krvotoka

J00-J99

Bolesti sistema za disanje

K00-K93

Bolesti sistema za varenje

L00-L99

Bolesti kože i bolesti potkožnog tkiva

M00-M99

Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva

N00-N99

Bolesti mokraćno-polnog sistema

O00-O99

Trudnoća, rađanje i babinje

P00-P96

Određena stanja nastala u perinatalnom periodu

Q00-Q99

Urođene malformacije, deformacije i hromozomske nenormalnosti

R00-R99

Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu

S00-T98

Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka

U00-U89

Šifre za posebne namene

V01-Y98

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Z00-Z99

Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom

NOVO: Provera interakcija između lekova

Preuzmite aplikaciju Mediately, pogledajte ozbiljnost interakcija i dobijte preporuke kako da ih rešite.

Koristimo kolačiće Kolačići nam pomažu da pružimo najbolje iskustvo na našoj veb stranici. Korišćenjem naše veb stranice saglasni ste sa upotrebom kolačića. Više o tome kako koristimo kolačiće saznajte u našoj Politici kolačića.